Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 9 bài: Tập làm vănLuyện tập thuyết minh, tranh luận

Giáo án Tiếng việt 5
TẬP LÀM VĂN
LUYỆN TẬP THUYẾT TRÌNH , TRANH LUẬN
I. Mục đích yêu cầu:
Bước đầu có kĩ năng thuyết trình,tranh luận về 1 vấn đề đơn giản, gần gũi với lứa
tuổi:
-Nêu được lí lễvà dẫn chứng cụ thể, có sức thuyết phục.
-Biết cách diễn đạt gãy gọn và có thái độ bình tĩnh,tự tin,tôn trọng người cùng
tranh luận .
II .Đồ dùng học tập:
-Bảng phụ kẻ nội dung bài 1,bài 3
II .Hoạt động dạy và học
1.Kiểm tra bài cũ :
HS đọc mở bài, kết bài tả con đường ở tiết trước.
2.Dạy bài mới
HĐ1: Giới thiệu bài :
GV nêu mục đích,y/c tiết học
(SGVtr193).
HĐ2:Hướng dẫn HS luyện tập

Lớp đọc thầm theo


- Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài tập số 1 ,xác Cả lớp đọc thầm lần 2
định yêu cầu của bài 1 ?
- Tổ chức hoạt động nhóm
- Gọi đại diện nhóm nêu kết quả

Nhóm khác bổ sung

Câu a?

+Cái gì quí nhất trên đời.

Câu b?

+Hùng:quí nhất là gạo –có ăn mới sống

TaiLieu.VN

Page 1


được
+Quí: quí nhất là vàng-có vàng là ó
tiền, có tiền sẽ mua được lúa gạo .
+Nam: quí nhất là thì giờ –có thì giờ
mới làm ra được lúa gạo
Câu c?

-Thầy công nhận những thứ 3 bạn đưa
ra (tôn trọng người đối thoại )nhưng
thầy đưa ra ý kiến :
+Người lao động là quí nhất-ai làm ra
lúa gạo ,vàng bạc,ai biết dùng thì giờ?
rồi ôn tồn thuyết phục HS

Bài 2:
Tổ chức cho HS sắm vai có thể mở rộng
phát triển lí lẽvà dẫn chứng để bảo vệ ý
kiến của mình

Lớp NX, rút kinh nghiệm

Bài 3 ý a?

đáp án:

Thảo luận nhóm

+phải có vấn đề được thuyết trình, tranh
luận.

Gọi HS nêu ý kiến của nhóm mình

+phải có ý kiến riêng về vấn đề được
thuyết trình,tranh luận .
+phải biết cách nêu lí lẽ và dẫn chứng.
Lưu ý:không cần nói theo số đông.

Bài 3 ý b?

TaiLieu.VN

+..đảm bảo phép lịch sự,người nói cần
có thái độ ôn tồn , hoà nhã, tôn trọng
người đối thoại ; tránh nóng nẩy vội vã
hay bảo thủ,không chịu nghe ý kiến của
người khác

Page 2


HĐ4 :củng cố ,dặn dò
-Nhắc lại đ/k thuyết trình
-NX tiết học
-chuẩn bị cho tiết luyện tập thuyết trình,
tranh luạn sau.

TaiLieu.VN

Page 3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×