Tải bản đầy đủ

Nguyên tắc giáo dục trong tập thể và bằng tập thể

Nguyên tắc giáo dục trong tập
thể và bằng tập thể

Tại sao phải giáo dục trong tập thể
và bằng tập thể ?


• Con người có bản chất xã hội, do đó nhân cách
con người chỉ có thể phát triển khi họ được
tham gia vào các hoạt động xã hội, vào các
mối quan hệ giao lưu và hợp tác với người
khác


Một nguyên tắc giáo dục rất quan trọng
đó là muốn gióa dục học sinh phải đưa họ
vào sinh hoạt tập thể và sử dụng tập thể
như một môi trường để giáo dục học sinh.


Tập thể lớp tự quản, có kỷ luật và dư luận lành mạnh, có

truyền thống tốt. Biến những yêu cầu của nhà trường và
giáo viên thành yêu cầu của tập thể


Coi tập thể là một đối tượng giáo dục, có ban tự
quản, tổ chức hoạt động để các thành viên tham
gia có thể bộc lộ tài năng và rèn luyện các kỹ
năng hợp tác.


Nguyên tắc “tác động song song” vào tập thể
và cá nhân.

Tập thể vững mạnh sẽ trở thành một môi trường
và phương tiện để giáo dục học sinh có hiệu quả rất
cao.


Trong trường trung học cơ sở có các tập thể
lớp học , các chi đội Thiếu niên tiền phong, ở cuối
lớp 9 đã thành lập các chi đoàn thanh niên. Nhà
trường cần tổ chức mối quan hệ tốt với các tập
thể này.


Trong trường trung học cơ sở giáo viên chủ
nhiệm cần tránh hai khuynh hướng:
 Thiếu tin tưởng đối với lãnh đạo tập thể dẫn
đến thái độ bao biện , áp đặt, làm thay hay
độc đoán trong quản lí học sinh.
 Tin tưởng quá mức vào khả năng tự quản của
tập thể daaxnm đến việc buông lỏng quản lí,
thả nổi sự phát triển của tập thể học sinh.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×