Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 9 bài: Tập đọcĐất Cà Mau

Giáo án Tiếng việt 5
TẬP ĐỌC
ĐẤT CÀ MAU
I . Mục Tiêu :
-Đọc lưu loát ,diễn cảm toàn bài,nhấn mạnh những từ ngữ gợi tả ,gợi cảm
-Hiểu :Sự khắc nghiệt của thiên nhiên,Cà Mau góp phần hun đúc nên tính
cách kiên cường của người Cà Mau.
II .Đồ dùng học tập:
-Tranh minh họa
-Bản đồ VN;cảnh thiên nhiên, con người Cà Mau.
III . Hoạt động dạy và học :
1.Kiểm tra bài cũ :
HS đọc chuyện Cái gì quí nhất? Và TLCH
2. Dạy bài mới
a .Giới thiệu bài :
GV giới thiệu tranh-giới thiệu bài
(sgvtr190)
b. Bài mới :
HĐ1 :Luyện đọc đúng
-Gọi 1HS khá - giỏi đọc bài
Cả lớp đọc thầm theo

-GV chia 3đoạn
đoạn 1:..nổi cơn dông
đoạn 2: …thân cây đước
đoạn 3: còn lại
Luyện đọc từ khó:phũ, nẻ chân chm ,
-Gọi 3HS đọc nối tiếp đoạn lần 1
rạn nứt ,phập phều, cơn thịnh nộ,
Sửa lỗi khi HS ngắt nghỉ sai
thẳng đuột,
-Gọi 3HS đọc nối tiếp đoạn lần 2
Giải nghĩa từ khó: phũ, phập phều,
-Luyện đọc theo cặp (lặp lại 2vòng , cơn thịnh nộ, hằng hà sa số, ..
đổi đoạn cho nhau )
HS hoạt động theo nhóm
-GV đọc mẫu cả bài
HĐ2:Tìm hiểu bài:
Cả lớp đọc thầm theo
đoạn 1
Câu 1 SGK ?
+..mưa dông:rất đột ngột, dữ dội
nhưng chóng tạnh.
+VD: Mưa ở Cà Mau.
-Hãy đặt tên cho đoạn văn này ?
-Đọc hơi nhanh ,mạnh nhấn giọng
-Em hãy nêu cách đọc của đoạn văn ở :sớm nắng chiều mưa,nắng đó, đổ
này?
ngay xuống, hhối hả, phũ,…


Gọi HS đọc bài
đoạn 2
Câu 2 ý 1 SGK ?
Câu 2 ý 2 SGK ?

Lớp NX , sửa sai
+..cây cối mọc thành chòm, thành
rặng ; rễ dài, cắm sâu vào lòng đất để
chống chọi với thời tiết khắc nghiệt .
+..nhà cửa dựng dọc bờ kênh ,dưới
những hàng đước xanh rì;…..thân
cây đước
+VD :Cây cối và nhà cửa ở Cà Mau.

-Hãy đặt tên cho đoạn văn này ?
-Em hãy nêu cách đọc của đoạn văn -Nhấn mạnh các từ:nẻ chân chim,rạn
này?
nứt, phập phều, lắm gió, dông, cơn
Gọi HS đọc bài
thịnh nộ,…thẳng đuột ,hằng hà sa
số…
đoạn 3
Lớp NX,sửa sai
Câu 3SGK ?
+..thông minh , giàu nghị lực,thượng
võ,thích nghe những chuyện kì lạ về
-Hãy đặt tên cho đoạn văn này ?
sức mạnh và trí thông minh của con
-Em hãy nêu cách đọc của đoạn văn người.
này?
+VD:người Cà Mau kiên cường.
Gọi HS đọc bài
Gọi HS thi đọc toàn bài
-Em hãy nêu ý chính của bài ?
-Liên hệ thực tế
HĐ3 :củng cố ,dặn dò
-NX tiết học
-chuẩn bị ôn tạp giữa học kì I

-Giọng đọc thể hiện niềm tự hào,
khâm phục; nhấn giọng các từ:thông
minh ,giàu nghị lực,huyền thoại
,thượng võ,nung đúc, lưu truyền…
Lớp NX sửa sai
ý 2 mục ITài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×