Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 9 bài: Tập đọcĐất Cà Mau

Giáo án Tiếng việt 5
TẬP ĐỌC
ĐẤT CÀ MAU
I . Mục Tiêu :
-Đọc lưu loát ,diễn cảm toàn bài,nhấn mạnh những từ ngữ gợi tả ,gợi cảm
-Hiểu :Sự khắc nghiệt của thiên nhiên,Cà Mau góp phần hun đúc nên tính cách
kiên cường của người Cà Mau.
II .Đồ dùng học tập:
-Tranh minh họa
-Bản đồ VN;cảnh thiên nhiên, con người Cà Mau.
III . Hoạt động dạy và học :
1.Kiểm tra bài cũ :
HS đọc chuyện Cái gì quí nhất? Và TLCH
2. Dạy bài mới
a .Giới thiệu bài :
GV giới thiệu tranh-giới thiệu bài
(sgvtr190)
b. Bài mới :
HĐ1 :Luyện đọc đúng
-Gọi 1HS khá - giỏi đọc bài


Cả lớp đọc thầm theo

-GV chia 3đoạn
đoạn 1:..nổi cơn dông
đoạn 2: …thân cây đước
đoạn 3: còn lại
-Gọi 3HS đọc nối tiếp đoạn lần 1
Sửa lỗi khi HS ngắt nghỉ sai
-Gọi 3HS đọc nối tiếp đoạn lần 2

Luyện đọc từ khó:phũ, nẻ chân chm ,
rạn nứt ,phập phều, cơn thịnh nộ, thẳng
đuột,
Giải nghĩa từ khó: phũ, phập phều, cơn
thịnh nộ, hằng hà sa số, ..

-Luyện đọc theo cặp (lặp lại 2vòng , đổi
TaiLieu.VN

Page 1


đoạn cho nhau )

HS hoạt động theo nhóm

-GV đọc mẫu cả bài
HĐ2:Tìm hiểu bài:

Cả lớp đọc thầm theo

đoạn 1
Câu 1 SGK ?

+..mưa dông:rất đột ngột, dữ dội nhưng
chóng tạnh.
+VD: Mưa ở Cà Mau.

-Đọc hơi nhanh ,mạnh nhấn giọng
ở :sớm nắng chiều mưa,nắng đó, đổ
-Em hãy nêu cách đọc của đoạn văn ngay xuống, hhối hả, phũ,…
này?
Lớp NX , sửa sai
Gọi HS đọc bài
+..cây cối mọc thành chòm, thành rặng ;
đoạn 2
rễ dài, cắm sâu vào lòng đất để chống
chọi với thời tiết khắc nghiệt .
Câu 2 ý 1 SGK ?
-Hãy đặt tên cho đoạn văn này ?

Câu 2 ý 2 SGK ?

+..nhà cửa dựng dọc bờ kênh ,dưới
những hàng đước xanh rì;…..thân cây
đước
+VD :Cây cối và nhà cửa ở Cà Mau.

-Nhấn mạnh các từ:nẻ chân chim,rạn
nứt, phập phều, lắm gió, dông, cơn
-Em hãy nêu cách đọc của đoạn văn thịnh nộ,…thẳng đuột ,hằng hà sa số…
này?
Lớp NX,sửa sai
Gọi HS đọc bài
-Hãy đặt tên cho đoạn văn này ?

đoạn 3
Câu 3SGK ?

+..thông minh , giàu nghị lực,thượng
võ,thích nghe những chuyện kì lạ về sức
mạnh và trí thông minh của con người.
+VD:người Cà Mau kiên cường.

-Giọng đọc thể hiện niềm tự hào, khâm
phục; nhấn giọng các từ:thông minh
-Em hãy nêu cách đọc của đoạn văn ,giàu nghị lực,huyền thoại ,thượng
này?
võ,nung đúc, lưu truyền…
-Hãy đặt tên cho đoạn văn này ?

TaiLieu.VN

Page 2


Lớp NX sửa sai
ý 2 mục I
Gọi HS đọc bài
Gọi HS thi đọc toàn bài
-Em hãy nêu ý chính của bài ?
-Liên hệ thực tế
HĐ3 :củng cố ,dặn dò
-NX tiết học
-chuẩn bị ôn tạp giữa học kì I

TaiLieu.VN

Page 3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×