Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 9 bài: Tập đọcCái gì quý nhất?

Giáo án Tiếng việt 5
Tập đọc
Cái gì quý nhất
I. Mục tiêu
1. Đọc thành tiếng
- Đọc đúng các tiếng có âm, vần và thanh điệu dễ lẫn do ảnh hưởng của phát
âm địa phương. Đọc lưu loát toàn bài, ngắt nghỉ hơi đúng sau mỗi dấu câu và giữa
các cụm từ.
- Biết đọc diễn cảm bài văn với giọng kể, phân biệt được lời dẫn chuyện và
lời nhân vật. Lời người dẫn chuyện chậm rãi phù hợp với tình tiết diễn biến của
cuộc tranh luận. Giọng của các bạn tranh luận sôi nổi. Giọng của thầy giáo giảng
giải, ôn tồn.
2. Đọc hiểu
- Hiểu các từ ngữ trong bài.
- Hiểu được vấn đề tranh luận (Cái gì quý nhất?) và ý được khẳng định
(Người lao động là quý nhất).
II. Đồ dùng dạy - học
- Tranh minh họa bài đọc trong SGK (phóng to).
- Bảng phụ viết sẵn những câu văn cần hướng dẫn HS luyện đọc.
III. Các hoạt động dạy - học
Hoạt động dạy


Hoạt động học

A. Kiểm tra bài cũ
- Gọi hai HS lên bảng đọc bài thơ Trước - HS thực hiện theo yêu cầu của GV.
cổng trời sau đó trả lời câu hỏi về nội
dung.
- Nhận xét và cho điểm HS.
B. Dạy bài mới
1. Giới thiệu bài
- Trong cuộc sống của chúng ta cái gì - HS lắng nghe.
cũng đáng yêu đáng quý, nhưng cái gì là
TaiLieu.VN

Page 1


quý nhất? Để biết ba bạn Hùng, Quý,
Nam tranh luận với nhau thế nào về câu
hỏi này và thầy giáo đã giảng giải ra sao,
chúng ta cùng đọc và tìm hiểu bài tập
đọc Cái gì quý nhất?.
- GV ghi tên bài lên bảng.

- HS nhắc lại tên đầu bài và ghi vào vở

2. Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài
a) Luyện đọc đúng
- GV yêu cầu một HS đọc toàn bài.

- Một HS đọc bài . Cả lớp theo dõi đọc
thầm trong SGK.

- GV chia đoạn để HS luyện đọc.

- HS nhận biết các đoạn trong bài:
* Đoạn1: Từ đầu đến…sống được
không
* Đoạn 2: Tiếp theo đến …thầy giáo
phân giải.
* Đoạn 3: Còn lại.

- GV gọi ba HS tiếp nối nhau đọc từng - Ba HS nối tiếp nhau đọc bài. Mỗi HS
đoạn của bài, GV chú ý sửa lỗi phát âm, đọc một đoạn của bài.
ngắt giọng cho từng HS (nếu có).
- GV có thể ghi bảng những từ ngữ HS - HS luyện đọc các tiếng GV ghi trên
hay phát âm sai để luyện phát âm cho bảng lớp .
HS.
- Gọi ba HS nối tiếp nhau đọc bài lần 2.

- Ba HS đọc nối tiếp bài lần 2, mỗi HS
đọc một đoạn của bài. Cả lớp đọc thầm
theo dõi và nhận xét bạn đọc.

- GV yêu cầu một HS đọc các từ được - Một HS đọc to các từ được chú giải.
chú giải trong SGK.
Cả lớp theo dõi trong SGK.
- GV hỏi HS nêu thêm những từ mà các
em chưa hiểu nghĩa, tổ chức cho các em
tự giải nghĩa cho nhau hoặc giải nghĩa
các từ mà các em không biết.
TaiLieu.VN

- HS có thể nêu thêm các từ mà các em
chưa hiểu nghĩa, các em có thể trao đổi
để giải nghĩa cho nhau hoặc nghe GV
giải nghĩa.
Page 2


- Yêu cầu HS luyện đọc theo cặp.

- Hai HS ngồi cùng bàn nối tiếp nhau
đọc từng đoạn của bài.

- Gọi ba HS đọc toàn bài.

- Ba HS nối tiếp đọc nhau đọc từng
đoạn của bài trước lớp.

- GV đọc diễn cảm toàn bài.

- HS theo dõi giọng đọc của GV.

b) Tìm hiểu bài
- Yêu cầu HS đọc thầm đoạn 1, 2 và trả - Trên đường đi học về Hùng, Quý,
lời câu hỏi: Trên đường đi học về Hùng, Nam đã tranh luận với nhau xem cái gì
Quý, Nam đã tranh luận với nhau điều là quý nhất?
gì?
- Theo Hùng, Quý, Nam, cái quý nhất - HS trả lời:
trên đời là gì? ( GV ghi bảng theo lời HS + Hùng : (quý nhất là) lúa gạo.
: lúa gạo, vàng, thì giờ.
+ Quý: (quý nhất là) vàng.
+ Nam: (quý nhất là ) thì giờ.
- Các bạn đã đưa lí lẽ gì để bảo vệ ý kiến - HS trả lời:
của mình? (GV ghi bảng tóm tắt ý kiến + Với Hùng quý nhất là lúa gạo vì "có
trên).
thấy ai không ăn mà sống được
không". Nghĩa là lúa gạo nuôi sống con
người, do đó lúa gạo là quý nhất.
+ Với Quý thì vàng là quý nhất , vì mọi
người vẫn nói "Quý như vàng". Vả lại
"Có vàng là có tiền, có tiền sẽ mua
được lúa gạo".
+ Còn Nam, để khẳng định thì giờ là
quý nhất, cậu ta lập luận khá hùng hồn:
" Thầy giáo thường nói thì giờ quý hơn
vàng bạc. Có thì giờ mới làm ra được
lúa gạo, vàng bạc".
- GV nêu vấn đề: Lí lẽ của các bạn đưa - HS đọc thầm đoạn văn trong SGK và
ra đã chắc chắn và đầy đủ chưa? Các em trả lời:
hãy đọc tiếp lời phân giải của thầy giáo + Lúa gạo , vàng, thì giờ đều rất quý,
và trả lời câu hỏi 3: Vì sao thầy giáo cho
TaiLieu.VN

Page 3


rằng người lao động mới là quý nhất?

nhưng chưa phải là quý nhất.
+ Không có người lao động thì không
có lúa gạo, vàng bạc (không có mọi
thứ) và thì giờ cũng trôi qua một cách
vô vị vì vậy người lao động là quý
nhất.

- Tại sao nói lời giảng giải của thầy giáo
hết sức thuyết phục? (nếu HS không trả
lời được thì giáo viên giảng giải cho HS
rõ)

- Thầy công nhận ý kiến của ba bạn đưa
ra đều có ý đúng. Điều đó chứng tỏ thầy
đã lắng nghe và hiểu ý kiến của các
bạn. Trên cơ sở ý kiến của các bạn thầy
chỉ ra những thiếu sót mà các bạn chưa
nghĩ ra. Lập luận của thầy hết sức chặt
chẽ không bác bỏ được. Trong tranh
luận nói như thế gọi là nói có lí, có tình.

- Câu chuyện trên giúp hiểu được điều - Người lao động là quý nhất trên đời.
gì?
- Hãy chọn tên khác cho bài văn và có - HS phát biểu tự do:
thể cho biết vì sao em lại chọn cái tên + Người lao động là cao quý nhất. (Vì
đó?
qua bài này cho ta biết điều đó).
+ Một cuộc tranh luận. (Vì câu chuyện
này kể về một cuộc tranh luân).
+ Của cải, thời gian chưa phải là quý
nhất.( Vì qua câu chuyện chúng ta hiểu
được điều đó).
+ Truyện của ba cậu bé. (Vì truyện kể
về các cậu bé đang băn khoăn tranh
luận để tìm hiểu xem cái gì quý nhất?).
+ ….
c) Luyện đọc diễn cảm
- Gọi ba HS đọc nối tiếp từng đoạn của - Ba HS đọc nối tiếp diễn cảm ba đoạn
bài. Yêu cầu cả lớp theo dõi, bạn đọc.
của bài. Cả lớp theo dõi bạn đọc.

TaiLieu.VN

Page 4


- GV hướng dẫn HS nhận xét để xác lập - HS nhận xét, tìm ra giọng đọc của bài,
kĩ thuật giọng đọc diễn cảm của bài.
giọng của nhân vật (như trên).
- GV treo bảng phụ đoạn ghi sẵn giọng
nói của nhân vật để hướng dẫn HS đọc
diễn cảm:
- Theo tớ, quý nhất là lúa gạo. Các cậu có thấy ai không ăn mà sống được không?
( Lời Hùng).
- Ai làm ra lúa gạo, vàng bạc, ai biết dùng thì giờ? Đó chính là người lao động,
các em ạ! Không có người lao động thì không có lúa gạo, không có vàng bạc,
nghĩa là tất cả mọi thứ đều không có và thì giờ cũng trôi qua một cách vô vị mà
thôi. (Lời phân giải của thầy giáo).
+ GV đọc mẫu: Đọc phân biệt giọng nói: + HS lắng nghe và một vài HS luyện
lời của Hùng thì gay gắt, lời của thầy đọc theo yêu cầu của GV.
giáo thì ôn tồn nhẹ nhàng; nhấn giọng
những từ quan trọng trong ý kiến của
từng nhân vật, hay kéo dài giọng để góp
phần diễn tả nội dung và bộc lộ thái độ.
- Yêu cầu HS đọc phân vai theo nhóm - Năm HS một nhóm, phân vai (HS 1
năm.
vai người dẫn chuyện, HS 2 vai Hùng,
HS 3 vai Nam, HS 4 vai Quý, HS 5 vai
Nam, HS 6 vai thầy giáo) và đọc trong
nhóm..
- Thi các nhóm đọc diễn cảm bài văn - Hai nhóm HS thi đọc phân vai trước
trước lớp.
lớp.
- GV nhận xét cho điểm từng HS.
3. Củng cố, dặn dò
- Qua cuộc tranh luận trong câu chuyện - Người lao động là quý nhất.
trên giúp em hiểu được điều gì?
- Vậy khi tranh luận một vấn đề nào đó - Lắng nghe và hiểu ý kiến của người
với người khác chúng ta phải tranh luận tranh luận với mình. Khi tranh luận với
như thế nào là tốt nhất?
bạn thái độ phải ôn tồn. Tranh luận về
một vấn đề gì thì phải có lí lẽ chặt chẽ

TaiLieu.VN

Page 5


để bảo vệ ý kiến của mình.
- GV nhận xét giờ học. Dặn HS về nhà - HS ghi nhớ về nhà thực hiện theo yêu
tiếp tục luyện đọc bài tập đọc và đọc cầu của GV.
trước bài tập đọc tiếp theo.

TaiLieu.VN

Page 6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×