Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 9 bài: Luyện từ và câuĐại từ

Giáo án Tiếng việt 5

LUYỆN TỪ VÀ CÂU
ĐẠI TỪ

I. Mục đích yêu cầu:
-Nắm được kháI niệm đại từ;nhận biết trong thực tế
-Bước đầu sử dụng đại từ thay thếcho danh từ bị dùng lặp lại trong 1 văn
cảnh ngắn
II .Đồ dùng dạy-học:
Bảng phụ viết BT 1,2
II .Hoạt động dạy và học
1.Kiểm tra bài cũ :
HS đọc đoạn văn tả cảnh đẹp quê hương …trong tiết trước
2.Dạy bài mới
HĐ1: Giới thiệu bài :
GV nêu mục đích,y/c tiết học.
HĐ2:Hình thành khái niệm
- Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài tập số Lớp đọc thầm theo
1 ,xác định yêu cầu của bài 1 ?
- Tổ chức hoạt động nhóm


Cả lớp đọc thầm lần 2


- Gọi đại diện nhóm nêu kết quả
phần a

+..Tớ , cậu - dùng để xưng hô

phần b

+..nó – thay thế cho danh từ chích

GVgiới thiệu : ..đó là đại từ

bông để câu văn không bị lặp lại.

Rút ra phần ghi nhớ SGK

Nhiều HS nhắc lại ghi nhớ SGK

- Em hãy lấy 1VD

VD :mình., tôi , họ ..

HĐ3: Luyện tập thực hành
Bài 1:
Thảo luận nhóm

+Những từ đó đều là những từ dùng
thay thế cho từ Bác Hồ nên viết hoa

Bài 2:
HS làm VBT

Bài 3:
Thảo luận nhóm
Gọi HS đọc bài của mình

HĐ4 :củng cố ,dặn dò
- HS nhắc lại nội dung cần ghi nhớ
-NX tiết học

+..mày ,ông, tôi ,nó

+dùng đại từ thay thế : nó
( thay thế cách 1 từ chứ không nên
thay thế hoàn toàn )
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×