Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 9 bài: Luyện từ và câuĐại từ

Giáo án Tiếng việt 5
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Đại từ
I. Mục đích yêu cầu:
-Nắm được kháI niệm đại từ;nhận biết trong thực tế
-Bước đầu sử dụng đại từ thay thếcho danh từ bị dùng lặp lại trong 1 văn cảnh
ngắn
II .Đồ dùng dạy-học:
Bảng phụ viết BT 1,2
II .Hoạt động dạy và học
1.Kiểm tra bài cũ :
HS đọc đoạn văn tả cảnh đẹp quê hương …trong tiết trước
2.Dạy bài mới
HĐ1: Giới thiệu bài :
GV nêu mục đích,y/c tiết học.
HĐ2:Hình thành khái niệm
- Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài tập số 1 ,xác Lớp đọc thầm theo
định yêu cầu của bài 1 ?
Cả lớp đọc thầm lần 2
- Tổ chức hoạt động nhóm
- Gọi đại diện nhóm nêu kết quả

phần a

+..Tớ , cậu - dùng để xưng hô

phần b
GVgiới thiệu : ..đó là đại từ

+..nó – thay thế cho danh từ chích bông
để câu văn không bị lặp lại.

Rút ra phần ghi nhớ SGK

Nhiều HS nhắc lại ghi nhớ SGK

- Em hãy lấy 1VD

VD :mình., tôi , họ ..

HĐ3: Luyện tập thực hành
Bài 1:
Thảo luận nhóm

TaiLieu.VN

+Những từ đó đều là những từ dùng
thay thế cho từ Bác Hồ nên viết hoa

Page 1


Bài 2:
HS làm VBT

+..mày ,ông, tôi ,nó

Bài 3:

+dùng đại từ thay thế : nó

Thảo luận nhóm( thay thế cách 1 từ chứ không nên thay
thế hoàn toàn )

Gọi HS đọc bài của mình
HĐ4 :củng cố ,dặn dò
- HS nhắc lại nội dung cần ghi nhớ
-NX tiết học

TaiLieu.VN

Page 2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×