Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 9 bài: Kể chuyệnKể chuyện được chúng kiến hoặc được tham gia

Giáo án Tiếng việt 5
Kể chuyện
Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
I. Mục tiêu
1. Rèn kĩ năng nói: HS kể lại được rõ ràng, tự nhiên, chân thực một cảnh đẹp
em đã tận mắt nhìn thấy ở địa phương em hoặc ở nơi khác mà em đã từng được
đến thăm.
2.Rèn kĩ năng nghe: chăm chú nghe bạn kể, hiểu được nội dung ý nghĩa câu
chuyện bạn kể và nhận xét đúng lời kể của bạn.
II. Đồ dùng dạy - học
- Một số tranh ảnh ... nói về cảnh đẹp ở địa phương.
- Bảng phụ ghi sẵn trình tự kể câu chuyện (theo gợi ý 2).
III. Các hoạt động dạy - học
Hoạt động dạy

Hoạt động học

A. Kiểm tra bài cũ
- Yêu cầu HS kể lại chuyện các em đã - Hai HS lên bảng thực hiện theo yêu
được nghe hoặc được đọc nói về quan hệ cầu của GV, cả lớp theo dõi và nhận
giữa con người với thiên nhiên và trả lời xét.

câu hỏi về ý nghĩa câu chuyện.
- GV nhận xét, cho điểm.
B. Bài mới
1. Giới thiệu bài
- Đã có lần em được đi thăm cảnh đẹp ở - HS lắng nghe.
địa phương hoặc cảnh đẹp ở một nơi nào
đó qua một chuyến tham quan. Trong tiết
học hôm nay, các em hãy kể lại một trong
những cảnh đẹp đó, những cảnh đẹp mà
em đã được tận mắt ngắm nhìn, để mọi
người cùng biết xem cảnh đó đẹp và hấp
dẫn như thế nào?

TaiLieu.VN

Page 1


- GV ghi tên bài lên bảng.

- HS nhắc lại tên đầu bài và ghi vào vở.

2. Hướng dẫn HS kể chuyện
a) Tìm hiểu đề bài
- GV gọi HS đọc đầu bài GV đã viết sẵn - Một HS đọc to đề bài, cả lớp đọc
trên bảng.
thầm.
Kể chuyện về một lần em được đi
thăm cảnh đẹp ở địa phương em hoặc
ở nơi khác.
- GV hỏi HS: Đề bài yêu cầu chúng ta kể - HS trả lời: Kể một lần đi thăm cảnh
về chuyện gì?
đẹp ở địa phương hay ở nơi khác?
- GV nghe HS trả lời và gạch dưới những
từ ngữ cần chú ý (như trên).
- GV gọi HS đọc gợi ý trong sgk.

- Hai HS đọc nối tiếp hai gợi ý trong
SGK. Cả lớp đọc thầm theo dõi bạn
đọc và suy nghĩ về câu chuyện định kể.

- GV hỏi HS: Cảnh đẹp mà các em định - HS lần lượt giới thiệu cảnh đẹp mà
kể có tên gọi là gì? Cảnh đẹp ở đâu? Em các em định kể.
đã đến đấy thăm vào lúc nào?
- Để kể một câu chuyện về lần đi thăm - HS dựa vào gợi ý 2 nêu miệng trình
cảnh đẹp, các em phải kể theo trình tự tự kể về một lần đi thăm quan.
như thế nào?
- GV nhắc HS chú ý: Loại bài kể chuyện - HS lắng nghe và thực hiện theo yêu
tham gia hoặc chứng kiến phải mở đầu cầu của GV.
câu chuyện ở ngôi thứ nhất (tôi, em). Các
em cần tôn trọng bạn không nên cho rằng
cảnh đẹp bạn kể không đẹp bằng cảnh
đẹp mình đã biết.
b) Thực hành kể chuyện
- GV yêu cầu HS đọc lại gợi ý, nhớ lại - HS nhớ lại chuyện, lập dàn ý cho câu
chuyến đi thăm cảnh đẹp đó, lập dàn ý chuyện mình định kể ra giấy nháp.
cho câu chuyện mình định kể.
TaiLieu.VN

Page 2


- GV cho HS kể chuyện theo nhóm đôi - HS kể chuyện theo nhóm. Hai HS
đến từng nhóm nghe HS kể, hướng dẫn, quay lại với nhau kể cho nhau nghe
góp ý về nội dung, lời kể cho từng HS.
câu chuyện mà mình chứng kiến hoặc
tham gia. Sau khi kể, HS có thể nêu
những câu hỏi trao đổi, thảo luận với
nhau về nội dung, ý nghĩa câu chuyện,
tình cảm, thái độ,.... của bản thân đối
với cảnh đẹp đó.
- GV gọi những HS xung phong thi kể - HS xung phong tham gia thi kể
chuyện trước lớp, nêu tên những câu chuyện và lần lượt nêu tên câu chuyện
chuyện mà các em định kể.
mình định kể để lớp ghi nhớ khi bình
chọn.
- Trước khi thi kể GV dán lên bảng tiêu - HS đọc các tiêu chí đánh giá:
chí đánh giá bài kể đã chuẩn bị sẵn gọi + Nội dung kể có phù hợp với đề bài
HS đọc lại.
không ?
+ Cách kể có mạch lạc, rõ ràng
không ?
+ Cách dựng từ có chính xác không ?
Giọng kể có tự nhiên hấp dẫn không.
- GV yêu cầu HS kể và ghi tên HS tham
gia thi kể, tên câu chuyện của HS đó kể
lên bảng để cả lớp nhớ khi nhận xét, bình
chọn.

- HS có thể đứng tại chỗ hoặc lên bảng
để kể nối tiếp nhau. Mỗi em kể xong
có thể trả lời câu hỏi của bạn và của cô
giáo. Ví dụ:
+ Qua câu chuyện bạn vừa kể, bạn
thấy cảnh đẹp đó có hấp dẫn không?
Bạn cú thích cảnh đẹp đó không?
+ Bạn kể câu chuyện này nhằm làm
gì ?
+ ....

- GV yêu cầu HS nhận xét tìm ra bạn kể - Cả lớp nhận xét, bình chọn bạn kể
hay, hấp dẫn nhất.
chuyện hay và hấp dẫn nhất.
4. Củng cố, dặn dò
- GV biểu dương những HS kể chuyện - HS lắng nghe.
TaiLieu.VN

Page 3


tốt, những HS chăm chú nghe bạn kể và
nhận xét chính xác.
- Dặn HS về nhà kể lại câu chuyện của - HS ghi nhớ về nhà thực hiện theo yêu
mình cho người thân nghe và viết nội cầu của GV.
dung những câu chuyện đó vào vở.

TaiLieu.VN

Page 4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×