Tải bản đầy đủ

BỆNH LÝ ĐAU ĐẦU CĂNG CƠ

ĐAU ĐẦU CĂNG CƠ
TS LÊ VĂN TUẤN
BỘ MÔN THẦN KINH-ĐHYD TPHCM


Giới thiệu
 1985: bảng phân loại đau đầu tiên của
HĐĐTG
 1988: bảng cuối cùng có Đau đầu loại
căng thẳng (tension-type headache)


 Là loại đau đầu tái phát mãn tính thường
gặp nhất


ảnh hưởng của bệnh


Sinh lý bệnh
 Cả hai yếu tố: co cơ và tâm lý Mục đích: xác định xem tiêm botulinum
toxin có hiệu quả giảm đau không
 Về cơ bản: botulinum toxin giảm đau cơ
hiệu quả
 Kết quả: sau 4, 8 và 12 tuần không có
hiệu quả rõ rệt so với giả dược
 Kết luận: cơ chế ngoại biên như đau cơ
chỉ giữ vai trò tối thiểuDịch tễ học
 Đau đầu chiếm 1-4% tất cả các trường
hợp nhập cấp cứu
 Là nguyên nhân thứ 9 khi khám
 90% các trường hợp được phân loại như
đau đầu căng cơ hoặc migraine


Một nghiên cứu ghi nhận tỉ lệ bệnh toàn bộ
của đau đầu tích lũy trong 30 năm:
 3% migraine với tiền triệu
 36% migraine không tiền triệu
 29,3% đau đầu loại căng thẳng


 Tỉ lệ nữ cao hơn nam
 Bệnh thường ở người trẻ
 60% khởi phát sau 20 tuổi
 Tỉ lệ ít gặp ở người hơn 50 tuổiTỉ lệ trong nghiên cứu ở Trung Quốc


 ở người già, không nên chẩn đoán loại
đau đầu này cho đến khi loại trừ nguyên
nhân khác


Bệnh sử
 Khởi phát có thể có tính chất mạch đập
 Bệnh thường khởi phát từ từ hơn migraine
 So với migraine, đau thường thay đổi
nhiều về thời gian, hằng định hơn về tính
chất và kém nặng hơn


Bệnh nhân phải có ít nhất hai trong các đặc
điểm sau:
 Đau như ép hay siết chặt (không kiểu
mạch đập)
 Vị trí trán-chẩm
 Đau hai bên-cường độ nhẹ đến vừa
 Không tăng hơn khi hoạt động cơ thể


Bệnh sử ghi nhận:
 Thời gian đau từ 30 phút đến 7 ngày
 Không buồn nôn hay ói (có thể chán ăn)
 Sợ ánh sáng và/hay sợ âm thanh
 Tối thiểu 10 giai đoạn đau đầu trước đây
và ít hơn 180 ngày đau đầu trong năm


 Đau hai bên và đau vùng trán 2 bên hay
chẩm-gáy
 Đau được mô tả: đầy, căng, ép, nặng hay
như dãi băng
 Có thể xuất hiện cấp nếu có rối loạn cảm
xúc hay lo âu nhiều


 Mất ngủ
 Thường xuất hiện khi đứng dậy hay ngay

sau đó
Căng cơ hay cứng cổ, chẩm, trán
75% bị đau hơn 5 năm
Khó tập trung
Không có tiền triệu


 Tìm mối liên quan giữa đau đầu loại căng
cơ mãn tính và các yếu tố tâm lý Khởi phát đau đầu mới ở người già nên
nghĩ đến nguyên nhân khác


Khám
 Khám chủ yếu để loại trừ nguyên nhân
đau đầu khác
 Sinh hiệu bình thường
 Khám thần kinh bình thường
 Có thể sờ đau da đầu hay cổ


Các vị trí đau tự phát ở người lớn


Các vị trí đau tự phát ở trẻ em


Vùng đau qui chiếu khi bị kích thích


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×