Tải bản đầy đủ

ÔN BAI HOC KI 1 (2013 2014)

Buâi Thõ Caánh Sinh, Lúáp 2/4, Trûúâng Tiïíu hoåc Kim Àöìng,
Thùng Bònh

TUẦN 4

Thứ hai ngày 09 tháng 9 năm 2013
ÔN TẬPLÀM VĂN:
SẮP XẾP CÂU TRONG BÀI

I. MỤC TIÊU:
- Biết sắp xếp các câu thành câu chuyện hoàn chỉnh
-Biết nói nội dung mỗi tranh bằng 2 – 3 câu
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
Vở Thực hành Tiếng Việt
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Hoạt động của GV
Bài 1: (trang 15) VTH – TV2
Bài 2* ( HS K, G)

GV nhận xét – Tuyên dương hs

Dặn dò:

Hoạt động của HS
Đọc y/ cầu
Đọc lại bài tập đọc Phần thưởng
Làm bài VTH
Tranh 1: Nam đến lớp sớm, thấy Hà đang trực
nhật.
Tranh 2: Nam vội bỏ cặp sách vào ngăn bàn
rồi đi giặt khăn giúp Hà lau bảng.
Tranh 3: Cô giáo bước vào lớp với vẻ mặt vui
vẻ. Cô khen tổ trực nhật lau bảng rất sạch.
Tranh 4: Hà liền đứng dậy thưa với cô: Thưa
cô bạn Nam đã giúp em lau bảng sạch đáy ạ”
Từng hs nói lại nội dung 4 bức tranh.


Buâi Thõ Caánh Sinh, Lúáp 2/4, Trûúâng Tiïíu hoåc Kim Àöìng,
Thùng Bònh

TUẦN 4

Thứ hai ngày 09 tháng 9 năm 2013

ÔN CHÍNH TẢ
BÍM TÓC ĐUÔI SAM
I. MỤC TIÊU:
- Chép lại chính xác, trình bày đúng, đẹp đoạn 4 của bài.
- Luyện viết đúng chính tả với iê, yê/ ân, âng
II. CHUẨN BỊ:
GV: Bảng phụ viết sẵn bài chép.
HS: Bảng con, vở chính tả.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

TG
Hoạt động của GV
2’ A. Ổn định:
1’
25’

B. Bài mới:
1. Giới thiệu bài
2. Hướng dẫn tập chép:
a. HDHS chuẩn bị.
- Đọc bài chép trên bảng.
- Nghe lời thầy, Tuấn đã làm gì?
- HDHS nhận xét.
-Bài TC có những dấu câu gì ?
-Những chữ nào viết hoa ? Vì sao ?
- HD viết một số từ khó: ngượng nghịu,
gãi đầu, đối xử.
b. HDHS chép bài vào vở.
c. Chấm, chữa bài: 5 bài, nhận xét.

5’

3. HD làm BT chính tả.
Bài 1/16

2’
Bài 2a/17 ân hoặc âng?
4. Củng cố, dặn dò:
- Khen những em viết và trình bày đẹp.
- Nhận xét tiết học.

Hoạt động của HS
Cả lớp hát.

3 HSTB đọc lại.
1 HSTL : …. Xin lỗi Hà.
1 số em TL
Bảng con
(1 số HSTB luyện viết bảng lớp)
Chép vở.

HS làm VTH
Chữ có iê:
Hiền, liệng, biển, diều, nhiều, phiếu.
Chữ có yê:
Khuyên, yến, truyện, luyện, chuyển,
quyển.
Vầng trăng đẹp, vần thơ hay, nước
dâng lên, bà con dân làng
- Về nhà tiếp tục sửa lỗi.


Buâi Thõ Caánh Sinh, Lúáp 2/4, Trûúâng Tiïíu hoåc Kim Àöìng,
Thùng Bònh

TUẦN 4
Thứ năm ngày 12 tháng 9 năm 2013
ÔN TỰ NHIÊN- XÃ HỘI:

ÔN BÀI HỆ CƠ

I/ Mục tiêu:
- HS biết được một số cơ trên cơ thể và vai trò của cơ trên cơ thể.
- Biết cách giúp cơ phát triển và săn chắc.
IIĐỒ DÙNG DẠY HỌC:Tranh Hệ cơ

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

Hoạt động 1: Nhận biết các cơ- vai trò của

HS quan sát tranh
GV treo tranh Hệ cơ
Từng hs lên chỉ và nêu tên từng cơ
Nhờ cơ bám vào xương mà ta có thể thực hiện
-Cơ có vai trò gì đối với cơ thể con người?
được mọi cử động: đi, chạy, xoay người, cười,
nói, ăn uống...
Khi co cơ cơ sẽ ngắn hơn và chắc hơn; khi cơ
-Cơ có hình dạng kích thước như thế nào?
duỗi cơ dài ra và mềm hơn.
Nên thường xuyên luyện tập thể dục, thể thao
-chúng ta nên làm gì để cơ phát triển và săn và năng vận động, ăn uống đầy đủ, chơi những
chắc?
trò chơi bổ ích.
Không nằm, ngồi nhiều, không chơi các vật
-Tránh những việc làm nào có hại cho cơ?
cứng, nhọn làm rách hay trầy xước cơ.
Hoạt động 2: Trò Chơi: Tiếp sức
2 nhóm tham gia chơi
GV chuản bị 2 trnh hệ cơ, các thẻ ghi tên cơ
Khi GV phat lệnh lần lượt từng hs mỗi nhom
chạy nhanh len gắn tên cơ lên từng bộ phận
trong tranh. Nhóm nào gắn nhanh, đúng là
nhóm đó thắng.
Dặn dò: Ôn lại bài


Buâi Thõ Caánh Sinh, Lúáp 2/4, Trûúâng Tiïíu hoåc Kim Àöìng,
Thùng Bònh

TUẦN 5
Thứ hai ngày 24 tháng 9 năm 2012
ÔN TIẾNG VIỆT:

ÔN TẬP LÀM VĂN
ĐÁP LỜI CẢM ƠN – XIN LỖI

I/ Mục tiêu:
- Củng cố cách đáp lời cảm ơn, xin lỗi phù hợp với từng tình huống giao tiếp.
- HSG biết kể một trường hợp cảm ơn, xin lỗi.
II/ Đồ dùng dạy học:
VTH Tiếng Việt
Thăm ghi sẵn tình huống
III/ Hoạt động dạy học:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Hoạt động 1: Luyện tập cách đáp lời cảm ơn,
xin lỗi
Bài 1: Đáp lời cảm ơn
1 hs đọc yêu cầu bài tập 1
Cho hs bốc thăm đã ghi sẵn tình huống
Bốc thăm thảo luận đóng vai tình huống
Cho các nhóm xung phong đóng vai
Đóng vai tình huống
a/ Em bị vấp ngã bạn đỡ em dậy.
-Cảm ơn bạn đã giúp mình
b/ Em quên bút cô giáo cho em mượn bút.
-Em cảm ơn cô ạ.
c/ Em bị rơi mũ em nhỏ nhặt mũ giúp em.
-Chị (anh) cảm ơn em nhé!
Tuyên dương nhóm đáp lời cảm ơn hợp lí.
Nhận xét cách đáp lời của nhóm bạn
Bài 2: Đáp lời xin lỗi
1 hs đọc yêu cầu bài tập 2
a/ Em vô tình chạm tay vào bạn đang viết.
-Xin lỗi bạn, mình lỡ tay.
b/ Em vội đuổi theo bạn và xô vào một chị đi -Em xin lỗi chị ạ.
đường.
c/ Em làm rơi đồ chơi của em bé xuống đất.
-Anh (chị) vô ý quá, anh xin lỗi em nhé!
Tuyên dương nhóm đáp lời xin lỗi hay.
Nhận xét cách đáp lời của nhóm bạn.
Bài 3* (HSG)
Kể về trường hợp cảm ơn, xin lỗi của em.
a/ Nói lời cảm ơn: Một người đã giúp em
việc gì đó.Kể vắn tắt và nói lời cảm ơn.
-Cho nhiều hs xung phong kể.
b/ Nói lời xin lỗi: Em vô tình làm việc gì
phiền lòng một người. Kể vắn tắt và nói lời
xin lỗi.
Cả lớp theo dõi, nhận xét bạn kể.
GV nhận xét, sửa cách nói, cách dùng từ.
Củng cố, dặn dò:
Dặn hs về nhà thực hành nói lời xin lỗi, cảm
ơn.


Buâi Thõ Caánh Sinh, Lúáp 2/4, Trûúâng Tiïíu hoåc Kim Àöìng,
Thùng Bònh

TUẦN 5
TỰ HỌC:

Thứ hai ngày 16 tháng 9 năm 2013
LUYỆN ĐỌC BÀI: CHIẾC BÚT MỰC

I/ Mục tiêu:
- Học sinh trung bình đọc đúng, rõ ràng.
- Học sinh khá, giỏi đọc hay, diễn cảm, thể hiện đúng giọng nhân vật.
- Hiểu kĩ hơn nội dung bài. Biết quan tâm giúp đờ bạn khi bạn gặp khó khăn.
II/ Hoạt động dạy học:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1.Phụ đạo HS yếu:
- 2 em khá, giỏi đọc mẫu toàn bài.
- Tổ chức cho HSTB đọc đoạn
- Đọc theo nhóm đôi.
- Theo dõi hướng dẫn thêm cho một số em - Thi đọc trước lớp.
đọc còn yếu.
- Nhận xét bạn đọc.
- Khen ngợi em có tiến bộ.
2. Bồi dưỡng học sinh khá giỏi:
Tổ chức cho HS khá giỏi đọc cả bài.
- Đại diện 2 dãy mỗi dãy 1 em đọc đoạn 3;
mỗi dãy 1 em đọc đoạn 4.
- 2 em đọc cả bài.
Chọn bạn đọc hay.
Nhận xét, tuyên dương, cho điểm những em
đọc tốt.
3. Tìm hiểu bài:
Hỏi lại cáccâu hỏi / SGK
Một số em TB trả lời.
Nhận xét.
4. Tổ chức cho HS thi đọc lại bài:
Chia 2 dãy đại diện cho 2 nhóm.
2 nhóm phân vai đọc.
Nhận xét.
Chọn nhóm đọc tốt.
Củng cố – dặn dò:
Câu chuyện muốn khuyên em điều gì
Một số em nêu.
Nhận xét tiết học.


Buõi Thừ Caỏnh Sinh, Lỳỏp 2/4, Trỷỳõng Tiùớu hoồc Kim ửỡng,
Thựng Bũnh

TUN 5
Th nm ngy 19 thỏng 9 nm 2013
ễN T NHIấN X HI:
I/ Mc tiu

C QUAN TIấU HểA

-Nờu c tờn v ch c v trớ cỏc b phn chớnh ca c quan tiờu húa trờn tranh v
*Phõn bit c ng tiờu hoỏ v tuyn tiờu hoỏ.
II/ Đồ dùng dạy học:
- Tranh c quan tiờu hoỏ
- Bn tranh phúng to hỡnh 2/ 13/ SGK
- Hai b tranh v c quan tiờu hoỏ
III/ Hoạt động dạy học:

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

H1/ ng i ca thc n trong ng tiờu
hoỏ
Treo tranh, nờu cõu hi
HS quan sỏt tr li cõu hi
Thc n sau khi vo ming c nhai, nut ri HS lờn bng
i õu?
Ch v núi tờn cỏc b phn ca ng tiờu hoỏ.
Ch ng i ca thc n trong ng tiờu hoỏ.
GV ch v núi li ng i ca thc n trong
ng tiờu hoỏ trờn tranh
H2/ Cỏc c quan tiờu hoỏ
GV phỏt cho mi nhúm mt tranh phúng to
Nhúm 4 lm vic
H2
HS quan sỏt hỡnh v ni tờn cỏc c quan tiờu
+ i din nhúm dỏn tranh ch núi tờn cỏc c
hoỏ vo hỡnh v cho phự hp
quan tiờu hoỏ.
GV ch v núi li tờn cỏc c quan tiờu hoỏ.
Ging: Quỏ trỡnh tiờu hoỏ thc n cn cú s
tham gia ca cỏc dch tiờu hoỏ do cỏc tuyn
tiờu hoỏ tit ra.
+ Nc bt do tuyn nc bt tit ra. Giỳp
cho vic nhai, nut thc n c d dng.
+ Mt do gan tit ra v c cha trong tỳi
mt.
+ Dch tu do tuyn tu tit ra.
Ngoi ra, cũn cú cỏc dch tiờu hoỏ khỏc.
Kt lun: C quan tiờu hoỏ gm: ming,
thc qun, d dy, rut non, rut giv cỏc
CN nhc li kt lun
tuyn tiờu hoỏ.
3/ Cng c, dn dũ:


Buõi Thừ Caỏnh Sinh, Lỳỏp 2/4, Trỷỳõng Tiùớu hoồc Kim ửỡng,
Thựng Bũnh
Xem li bi v chun b bi sau: Tiờu hoỏ thc
n

TUN 6
Th hai ngy 23 thỏng 9 nm 2013
ễN TING VIT:
ễN TP LM VN
TR LI CU HI T TấN CHO BI LUYN TP V MC LC SCH
I/ Mc tiờu:
-Bit quan sỏt tranh tr li cõu hi; liờn kt c cỏc cõu thnh mt cõu chuyn.
-Bit t tờn cho truyn>
- Bit vit mc lc cỏc bi tp c trong tun 5 v tun 6.
II/ Hot ng dy hc:

Hoạt động của thầy
H 1: Hng dn lm bi tõp:
Tranh 1: Bn trai ang lm gỡ sõn trng?
Tranh 2: Bn gỏi a ko v núi gỡ vi bn
trai?
Tranh 3:Bn trai cm ko nh n thỡ bn gỏi
núi gỡ?

Hoạt động của trò
-Bn trai ang chi bi sõn trng.
-Bn gỏi a cho bn trai chic ko v núi: T
cho bn chic ko ny!
-Bn trai cm ko nh n ngay thỡ bn gỏi nhc:
Bn ra tay sch ri mi n ko mt v sinh
y!
-Bn trai chy ra vũi nc ra tay sch ri mi
n ko.
-4 hs Khỏ, Gii

Tranh 4: Bn trai ra vũi nc lm gỡ trc
khi n ko?
Gi vi hs Khỏ, Gii núi gn kt cỏc cõu tr
li thnh mt cõu chuyn
Bi 2: t tờn cho cõu chuyn bi tp 1:
-Ra tay trc khi n.
Bi 3: Da vo Mc lc sỏch Ting Vit vit 1/ Chic bỳt mc
tờn cỏc bi Tp c trong tun 5 v 6.
2/ Mc lc sỏch
3/ Cỏi trng trng em
4/ Mu giy vn
5/ Ngụi trng mi
6/ Mua kớnh
Cng c, dn dũ:
Tp k li cõu chuyn: Ra tay trc khi n
Cho ngi nh nghe; Tp tra mc lc sỏch.


Buõi Thừ Caỏnh Sinh, Lỳỏp 2/4, Trỷỳõng Tiùớu hoồc Kim ửỡng,
Thựng Bũnh

TUN 6
Th nm ngy 26 thỏng 9 nm 2013
ễN T nhiờn v Xó hi:
TIấU HểA THC N
Mc tiờu:Giỳp hs hiu c s bin i ca thc n ming, d dy, rut non, rut
gi. Cú ý thc n chm nhai k, khụng nờn nụ ựa sau khi n no.
Hot ng dy hc:

Hoạt động của thầy
Hot ng 1:Núi v s tiờu húa thc n
ming, d dy, rut non, rut gi.
GV vit sn cõu hi tng ụi bc xm
1 em bc xm 1 em tr li
Sau ú lm ngc li
+ Khi ta n rng, li, nc bt lm
nhim v gỡ?
+ Vo n d dy thc n c tiờu húa
nh th no?
+ Vo n rut non thc n c bin i
thnh gỡ?
+ Phn cht b cú trong thc n c a
i õu? lm gỡ?
+ Phn cht b cú trong thc n c a
i õu?
+ Sau ú cht b bin thnh gỡ v i õu?
+ Ti sao chỳng ta nờn n chm, nhai k?
+ Vỡ sao khụng nờn chy nha nụ ựa sau
khi n no?
Sau phn hi ỏp ca tng nhúm gv nhn
xột, kt lun chung.
Dn dũ: Thc hnh nhng iu ó c
hc trong bi.

Hoạt động của trò
Cp ụi hi ỏp
C lp nhn xột cõu tr li. Gúp ý sa sai


Buõi Thừ Caỏnh Sinh, Lỳỏp 2/4, Trỷỳõng Tiùớu hoồc Kim ửỡng,
Thựng Bũnh

TUN 7

Th hai, ngy 30 thỏng 9 nm 2013

RẩN CHNH T:
NGI THY C
I/ Mc tiờu: Nghe vit chớnh xỏc on 3 bi Ngi thy c Sỏch TV2 trang 56
Lm c bi tp phõn bit ui hay uy phõn bit tr hay ch ( VTH Ting Vit/30)
II/ Hot ng dy hc:

Hoạt động của thầy
1.Bi c : Kim tra cỏc t hc sinh mc li
tit hc trc. .
-Nhn xột.
2. Dy bi mi : Gii thiu bi.
Ni dung on chộp.
-Giỏo viờn c mu on vn.
-õy l on no ca bi tp c ?
-on chộp ny k v ai ?
-Dng ngh gỡ khi b ó ra v ?

Hoạt động của trò

Chớnh t Nghe vit : Ngi thy c.

-Theo dừi.
-on 3.
-V Dng.
-B cng cú ln mc li, thy khụng pht,
nhng b nhn ú l hỡnh pht v nh mói,
khụng bao gi mc li.
-Bi tp chộp cú my cõu ?
-3 cõu.
-Ch u ca mi cõu vit th no ?
-Vit hoa.
-c li on vn cú du phy v du hai -1 em c.
chm .
-Hng dn vit t khú, d ln.
-Bng con : xỳc ng, cng trng, ca s,
mc li, hỡnh pht, nh mói....
-Nhc nh cỏch vit v trỡnh by.
-Nghe c, chộp bi vo v.
-Soỏt li . Chm v, nhn xột.
Bi tp.
Bi 2 : Yờu cu gỡ ?
-in ui/ uy vo ch trng.
-Lm v BTTH - Cha bi.
Bi 2a: Yờu cu gỡ?
-in tr ch vo ch trng
-Lm VTH Cha bi
-Sa li mi ch sai sa 1 dũng.
@ Bi 3: (dnh cho hs khỏ, gii)
3.Cng c : Nhn xột tit hc, tuyờh


Buõi Thừ Caỏnh Sinh, Lỳỏp 2/4, Trỷỳõng Tiùớu hoồc Kim ửỡng,
Thựng Bũnh

dng HS tt v lm bi tp ỳng.
4. Dn dũ : Sa li.

TUN 7

Th nm, ngy 03 thỏng 10 nm 2013

ễN T NHIEN V X HI:
N UNG Y
I/ Mc tiờu:
Cng c thờm cỏch n ung y c th khe mnh.

II/ Hot ng dy hc:

Hoạt động của thầy
Bi c:
n ung y l n nh th no?
Bi mi:
GV t chc cho hs chi trũ chi i ch
GV giao cho mi nhúm 1 bng ph ghi nhng
thc n cn cho mi ngy.

GV nhn xột, h/dn cỏch mua thc n gia
ỡnh m bo cht.
Dn dũ: Tp kờ thc n cho gia ỡnh

Hoạt động của trò
2 hs tr li
C lp nhn xột b sung
Cỏc nhúm tho lun ghi ra bng nhng thc n
cn mua
i din nhúm dỏn kt qu lờn bng v t
trỡnh by thc n trong ngy ca gia ỡnh
mỡnh
Cỏc nhúm khỏc nhn xột, b sung


Buõi Thừ Caỏnh Sinh, Lỳỏp 2/4, Trỷỳõng Tiùớu hoồc Kim ửỡng,
Thựng Bũnh

TUN 8

Thhai, ngy 07 thỏng 10 nm 2013

RẩN C:
Cễ GIO LP EM
I.MC TIấU:
- Hc sinh trung bỡnh c ỳng, rừ rng. Ngt ngh hi hp lý.
- Hc sinh khỏ, gii c hay, din cm.
- Hiu thờm mt s t ng v ý ngha cõu chuyn.
II. CC HOT NG DY HC:

Hoạt động của thầy
Bi BDP:
1. Gii thiu bi:
2.Ph o HS yu:
- T chc cho HSTB c on
- Theo dừi hng dn thờm cho mt s em
c cũn yu.( ng, Thng)
Gi 1 s HSTB thi c ( 2 nhúm, mi
nhúm 2 em c ni tip )
- Khen ngi em cú tin b.
3. Bi dng hc sinh khỏ gii:
T chc cho HS khỏ gii c c bi.
-Nhn xột, tuyờn dng, cho im nhng
em c tt.
4. Tỡm hiu bi:
Hi li cỏccõu hi / SGK

Hoạt động của trò
2 em khỏ, gii c mu ton bi.

- c theo nhúm ụi.

- Thi c trc lp.
- Nhn xột cỏc nhúm c.
- i din mi nhúm 1 em c c bi.
-Chn bn c hay.
-Mt s em TB tr li.
-Nhn xột.

5. T chc cho HS thi c li bi:
-Chia 2 dóy i din cho 2 nhúm.
-2 nhúm thi c TL
( Xen k hc sinh TB v hc sinh khỏ, -Chn nhúm c tt.
gii ).
Nhn xột.
-Nhn xột tit hc.
III Cng c dn dũ:
- Cht ni dung, ý ngha, nhc nh HS bit
l phộp, tụn trng thy cụ.


Buõi Thừ Caỏnh Sinh, Lỳỏp 2/4, Trỷỳõng Tiùớu hoồc Kim ửỡng,
Thựng Bũnh

TUN 8

Thhai, ngy 07 thỏng 10 nm 2013

RẩN CHNH T:
NGI M HIN
I/ MC TIấU :
- Nghe vit chớnh xỏc mt on trong bi : Ngi m hin, trỡnh by bi chớnh t ỳng
quy nh : Vit hoa ch u cõu, ghi du cõu ỳng v trớ.
- Lm ỳng cỏc bi tp phõn bit ao/ au, r/ d/ gi, uụn/ uụng.
III/ CC HOT NG DY HC :

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

Dy bi mi : Gii thiu bi.
Chớnh t (nghe vit) : Ngi m hin.
Ni dung on chộp.
-2 em c
-on vn trớch trong bi tp c no ?
-Ngi m hin.
-Cụ giỏo ó lm gỡ khi Nam b bỏc bo v -Yờu cu bỏc nh tay ko Nam au .Kộo
gi li ?
Nam lựi li, Nam ngi dy, phi t cỏt
lm lem trờn ngi Nam v a Nam v
-Bi vit cú nhng du cõu no ?
lp
-Du gch ngang t õu ?
-Du chm, du : du -Hng dn vit t khú, d ln.
-t trc li ca cụ giỏo
-Bng con : nh tay, ko, au, lựi li, ngi
-Theo dừi, nhc nh cỏch vit v trỡnh by. dy, t cỏt.
-Soỏt li . Chm v, nhn xột.
-Nghe c chộp bi vo v.
Bi tp.( VTH/34)
Bi 1 : Yờu cu gỡ ?
-in ao/ au vo ch trng.
Bi 2b : Yờu cu gỡ ?
-Lm bng con. Cha bi.
-in uụn hay uụng thớch hp vo ch
-Nhn xột.
chm
Bi 3:* Gii cõu
-Lm v, 2 em lờn bng lm.
Cng c : Nhn xột tit hc, tuyờh dng
HS vit v lm bi tp ỳng.
Dn dũ : Sa li.
-Sa li mi ch sai sa 1 dũng.


Buõi Thừ Caỏnh Sinh, Lỳỏp 2/4, Trỷỳõng Tiùớu hoồc Kim ửỡng,
Thựng Bũnh

TUN 8

Th nm, ngy 10 thỏng 10 nm 2013

ễN T NHIấN X HI:
N UNG SCH S
I/ Mc tiờu:
Cng c kin thc v cỏch n ung v sinh gi gỡn sc khe.
II/ Hot ng dy hc:

Hoạt động của thầy
GV nờu cõu hi
-Mun n sch chỳng ta phi lm th no?

-Lm th no ung sach?
-n sch, ung sch cú li gỡ?
Qua bi, em hc c iu gỡ?
Thc hnh nhng iu ó hc.

Hoạt động của trò
Hs tho lun nhúm tr li cỏc cõu hi.
i din nhúm trỡnh by phn tr li
-Ra tay bng x phũng vi nc sch
trc khi n v sau khi i v sinh.
-Trc khi n trỏi cõy phi ra sch, gt v
- Dng c ch bin thc n phi sch s.
-Thc n phi nu chớn, y bng lng bn
trỏnh rui, giỏn, chut u vo.
- Nc ly t ngun nc sch un sụi.
-n sch, ung sch gi gỡn sc khe
khụng mc mt s bnh v ng rut...
hc tp tt hn.
-n sch, ung sch gi gỡn sc khe.


Buõi Thừ Caỏnh Sinh, Lỳỏp 2/4, Trỷỳõng Tiùớu hoồc Kim ửỡng,
Thựng Bũnh

TUN 11

Th hai ,ngy 28 thỏng 10 nm 2013

ễN TP LM VN: K V ễNG B (HOC MT NGI THN CA EM)
I/ Mc tiờu:
-Bit da vo cỏc cõu hi k li mt cỏch chõn tht, t nhiờn v ụng b hoc mt ngi
thõn.
-Bit vit li cỏc cõu k thnh mt on vn ngn t 3 5 cõu.
II/ dựng dy hc:
-Bng ph ghi sn cỏc cõu hi ca bi tp 1
II/ Cỏc hot ng dy hc:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1.Gii thiu bi
Gi 1 hs c bi
c bi v cỏc cõu hi
GV hi tng cõu cho hs tr li
VD: B ni em nm nay ó ngoi by
mi tui.Hi cũn tr b lm ngh dy hc.
Bõy gi b ó gi yu ch nh trụng nom
nh ca ờ b m em i lm. B rt yờu
quý em. Hng ngy, b dy em hc bi ri
cũn k chuyn c tớch cho em nghe. Em rt
yeu quý v kớnh trng b.
Yc hc sinh lm vic theo cp
Tng cp hs hi ỏp nhau theo cỏc cõu hi
gi ý.
Gi hs trỡnh by trc lp, gv nghe v
Mt s hs trỡnh by
chnh sa li cho cỏc em
C lp theo dừi nhn xột.
Bi 2: Vit nhng cõu tr li bi tp 1
thnh on vn( khong 5 cõu) k v mt
Hs vit bi.
ngi thõn trong gia ỡnh em.
HD hs vit cỏc cõu vn lin mch. Cui
cõu cú du chỏm, ch cỏi u cõu vit hoa.
Gi vi hs c bi vit ca mỡnh.
c bi trc lp
C lp nghe, nhn xột
Nhn xột, ghi im hs
Dn dũ: V nh tp vit on vn núi v


Buõi Thừ Caỏnh Sinh, Lỳỏp 2/4, Trỷỳõng Tiùớu hoồc Kim ửỡng,
Thựng Bũnh

ngi thõn ca mỡnh.

TUN 11

Th hai ,ngy 28 thỏng 10 nm 2013

LUYN VIT CHNH T: B CHU
I/ Mc tiờu:
- Vit on 4.
- Hc sinh trung bỡnh vit ỳng, rừ rng .
- Hc sinh khỏ, gii vit p, trỡnh by sch s.
- Phõn bit g- gh.
II/ Cỏc hot ng dy hc:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Gii thiu bi:
HS nhc bi.
2. HD vit chớnh t:
- c mu bi vit:
- 3 HS trung bỡnh c li.
-Gp li cụ tiờn hai anh em núi gỡ?
- 1 hs tr li:
-Chỳng chỏu ch cn b sng li.
- Bi chớnh t cú my cõu? nhng ch no Nhn xột cỏch trỡnh by.
vit hoa?
- Luyn vit t khú do HS yờu cu.
- 2 HS trung bỡnh vit bng lp. Lp vit
bng con.
- c cho HS vit bi, hng dn thờm
- Vit vo v.
cho hc sinh yu.
- Chm, cha bi: 5 7 bi, nhn xột.
3. Bi tp:
Bi 1/46 (VTH)
GV k sn bng
- Tho lun nhúm ụi.
- Hai nhúm thi tip sc.
-Cỏc nhúm c li kt qu.
-Lp b sung.
Bi 2/46
Lm VTH
Vit g trc: a, , õ: g
Vit gh trc: e, ờ, i
Vit g trc: o, ụ,


Buõi Thừ Caỏnh Sinh, Lỳỏp 2/4, Trỷỳõng Tiùớu hoồc Kim ửỡng,
Thựng Bũnh

Vit gh trc: u,
Bi 3( HS khỏ, gii)
Cng c dn dũ:
- Nhn xột tit hc.
- Tuyờn dng nhng em vit ỳng, p,
trỡnh by ỳng yờu cu.
- Chun b bi sau.

TUN 11

a/ x s, ca s, sn xut, nng suỏt
b/ git sng, sn nỳi, mỏi trng, trn
sỏt t

Th hai ,ngy 29 thỏng 10 nm 2013

ễN M THUT:
V TRANH TI: TRANH CHN DUNG
I/ Mc tiờu: HS bit cỏch quan sỏt, nhn xột c im gng mt ngi.
-Bit cỏch v chõn dung
-V c mt bc chõn dung theo ý thớch.
II/ Chun b:
Mt s tranh chõn dung
Mt s bi v chõn dung ca hs cỏc nm trc
Tranh in trong b dựng dy hc.
III/ Cỏc hot ng dy hc:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Hot ng 1: Tỡm hiu v tranh chõn dung
GT mt s tranh chõn dung
Gi ý hs tỡm hiu c im khuụn mt
Hs nờu
ngi( khuụn mt, mt, mi, ming)
Ngoi khuụn mt cũn phi v c, vai, 1
phn thõn hoc ton thõn.
Hot ng 2: Thc hnh v chõn dung
Hs v chõn dung theo ý thớch
V khuụn mt, c vai, túc, mt mi
V mu
Nhn xột, ỏnh giỏ
HS nhn xột, ỏnh giỏ bi bn
Chon chõn dung p nht.
Dn dũ: Dn hs v nh hon thnh bi v


Buõi Thừ Caỏnh Sinh, Lỳỏp 2/4, Trỷỳõng Tiùớu hoồc Kim ửỡng,
Thựng Bũnh

TUN 12

Th hai ,ngy 04 thỏng 11 nm 2013

ễN TON:
TèM S B TR
I/ Mc tiờu: Cng c cỏc tờn gi trong phộp tớnh tr
Cỏch tỡm s b tr khi bit hiu v s tr.

II/ Hot ng dy hc:
Hoạt động của thầy
Hot ng 1: ễn tờn gi trong phộp tớnh tr;
Cỏch tỡm s b tr khi bit hiu v s tr.
Hat ng 2: Luyn tp
Bi tõp 1,2,3/58
GV hng dn thờm bi 3 cho hs yu
Hs gii lm thờm bi 4 ( bi c, g)/58

Hoạt động của trò

H lm VBT

SBT
ST
H
Hot ng 3: Chm, cha bi, nhn xột

11
5
6

20
11
09

64
32
32

74
48
26

36
17
19

-4=4
Ly hiu l 4 cng vi s tr l 4 ta cú s tr
l 8
Lm bi


Buõi Thừ Caỏnh Sinh, Lỳỏp 2/4, Trỷỳõng Tiùớu hoồc Kim ửỡng,
Thựng Bũnh

TUN 12

Th hai ,ngy 04 thỏng 11 nm 2013

ễN TING VIấT:
LUYN VIT CHNH T:
BI VIT:
S TCH CY V SA
I/ Nghe vit chớnh xỏc mt on trong bi chớnh t S tớch cõy vỳ sa. Trỡnh by ỳng
hỡnh thc on vn xuụi.
Lm c bi tp phan bit oe hay eo/ s hay x.
II/ DDH: SGK; bng con, v ụ li
III/ Hot ng dy hc:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
GV dc mu on vit
2 hs c li
Hi: Nột no cõy gi lờn hỡnh nh ca
Lỏ mt mt xanh búng, mt kia hoe nh
m?
mt m khúc ch con. Cõy xũa cnh ụm
cu nh tay m õu ym v v.
on vit cú my cõu?
4 cõu
Ch cỏi u mi cõu vit nh th no?
Vit hoa
Luyn vit ch khú:
GV c: tỏn lỏ, xanh búng, hoe, ũa
Vit bng con
khoc, xũa cnh.
GV c tng cõu cho hs chộp
HS vit bi
Chm, cha bi
Bi tp:
in vo ch trng:
Oe hay eo?
x..... tay, bỏnh x...... h......., con h.......
Hs lm bi vo v
s hay x?
2 hs lờn bng cha bi
Hoa ...oan, sa ...on, xụn .....ao, ngụi ..ao
Nhn xột tit hc
Dn hs v nh vit li nhng ch vit sai


Buõi Thừ Caỏnh Sinh, Lỳỏp 2/4, Trỷỳõng Tiùớu hoồc Kim ửỡng,
Thựng Bũnh

chớnh t trong bi.

TUN 12

Th hai ,ngy 04 thỏng 11 nm 2013

ễN LUYN T V CU:T NG V TèNH CM DU PHY
I/Mc tiờu:
1/ M rng vn t v tỡnh cm gia ỡnh.
2/ Bit t du phy ngn cỏch cỏc b phn ging nhau trong cõu.

II/ DDH: V THTV
III/ Hot ng dy hc:
Hoạt động của thầy
1/ ễn cng c, m rụng cỏc t ng v tỡnh cm gia ỡnh
Bi 1: Ni ụ ch ct A vi ụ ch thớch hp ct B ri ghi
t ghộp c vo ch trng
GV nhn xột kt lun ý ỳng.
Chm súc, dy d, bo ban, v v, khuyờn bo.
Bi 2: in t cha hoc m, con thớch hp vo ch trng
trong cõu ca dao, tc ng
Chia nhúm cho cỏc nhúm thi in t
GV nhn xột kt lun
Bi 3: t du phy vo ch thớch hp trong mi cõu sau:
a/ Cha m luụn yờu thng, quớ mn con cỏi.
b/M mua cho Tun y sỏch v, qun ỏo n trng.
c/Con cỏi phi ngoan ngoón, chm ch v nghe li cha m.
Bi 4* ( dnh cho HS gii)Chn 2 t m em ghộp c
bi tp 1 t cõu vi mi t ú:
Chm, cha bi
Nhn xột tit hc

Hoạt động của trò
1 hs c yc bi tp
Tho lun nhúm 4
i din nhúm nờu ý kin
Cỏc nhúm khỏc nhn xột
Hs lm bi vo v
H nhúm vo bng ph
i din nhúm trỡnh by kt qu.
Nhn xột
HS lm VTH

HS Gii


Buõi Thừ Caỏnh Sinh, Lỳỏp 2/4, Trỷỳõng Tiùớu hoồc Kim ửỡng,
Thựng Bũnh
Dn dũ: V xem li bi tỡm thờm cỏc t ch tỡnh cm gia
ỡnh.

TUN 12

Th ba ,ngy 5 thỏng 11 nm 2013

ễN TON:
TèM S B TR
I/ Mc tiờu Bit tỡm x trong cỏc bi tp dng a x = b ( vi a, b l cỏc s khụng quỏ hai ch s
) bng s dng mi quan h gia thnh phn v kt qu ca phộp tớnh ( Bit cỏch tỡm s b tr
khi bit hiu v s tr )
* V c on thng, xỏc nh im l giao ca hai on thng ct nhau v t tờn im ú
II/ dựng dy hc: HS: VBT,
III/ Hot ng dy hc:

Hoạt động của thầy
H 1/ ễn cỏch tỡm S b tr
Gi 2 hs lờn bng lm bi tp
X 5 = 15
x 12 = 18
Nờu qui tc Tỡm s b tr cha bit
H 2/ Luyn tp:
C lp lm bi tp 1, 2, 3/58 ( VBTT)
Gi 6 hs lờn bng cha bi 1
C lp i v chm chộo
Gi 2 hs lờn bng in kt qu vo bi tp
Cho hs nhn xột cha bi
HS K, G lm thờm bi tp 4/58
GV chm 10 bi nhn xột
Dn dũ: Xem li cỏch tỡm s b tr

Hoạt động của trò
2 hs thc hin yờu cu

Lm VBTT
6 hs cha bi
2 hs cựng bn i v chm chộo
2 hs lờn bng
Nhn xột
* HS K, G lm


Buõi Thừ Caỏnh Sinh, Lỳỏp 2/4, Trỷỳõng Tiùớu hoồc Kim ửỡng,
Thựng Bũnh

TUN 12

Th ba ,ngy 5 thỏng 11 nm 2013

ễN M THUT: ễN CCH V L C T QUC HOC C L HI

I/ Mc tiờu
-Nhn bit c hỡnh dỏng, mu sc ca mt s loi c.
-Bit cỏch v lỏ c.
-V c mt lỏ c T quc hoc c l hi.
(HSKT v c 1 lỏ c theo ý mỡnh)
II- dựng dy hc
Giỏo viờn
-Su tm tranh nh mt s loi c
Hc sinh
-Giy v hoc v tp v
-Bỳt chỡ, mu v
III-Cỏc hot ng dy - hc
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1-n nh t chc
Kim tra dựng hc tp
2-Bi mi : Gii thiu - ghi bng
Hot ng 1: Quan sỏt - nhn xột
Giỏo viờn gii thiu mt s loi c HS
nhn bit
-C t quc cú hỡnh gỡ ?
-Hỡnh ch nht
-Nn lỏ c cú mu gỡ ?
-Mu
-NgụI sao vng cú my cỏnh, c t -Mu vng v c t chớnh gia lỏ
v trớ no ?
c
+C l hi cú hỡnh gi ?
-Hỡnh ch nht, vuụng
+Mu sc ntn?
-Nhiu mu : , xanh
Hot ng 2: Cỏch v lỏ c


Buâi Thõ Caánh Sinh, Lúáp 2/4, Trûúâng Tiïíu hoåc Kim Àöìng,
Thùng Bònh

Giáo viên vẽ phác hình dáng lá cờ để HS
nhận ra tỷ lệ nào là vừa
-Cờ tổ quốc
+Vẽ lá cờ vừa với phần giấy
+Vẽ ngôi sao ở giữa nề cờ (sao 5 cánh
đều nhau)
+Vẽ màu
-Cờ lễ hội
+Vẽ hình dáng bề ngoài trước, chi tiết
sau
+Vẽ màu theo ý thích
Hoạt động 3 : Thực hành
Hoạt động 4 : Đánh giá - nhận xét
Giáo viên hướng dẫn hs nhận xét
Dặn dò

2 HS lên bảng làm bài
-HS làm ra vở tập vẽ
-Tìm ra các bài vẽ đẹp theo ý thích
-Tiếp tục làm bài ở nhà
-Quan sát vườn hoa, công viên


Buõi Thừ Caỏnh Sinh, Lỳỏp 2/4, Trỷỳõng Tiùớu hoồc Kim ửỡng,
Thựng Bũnh

TUN 13

Th hai ,ngy 19 thỏng 11 nm 2012

HOT NG TP TH: ễN BI MA HT SN TRNG
BC H NGI CHO EM TT C
I/ Mc tiờu: ễn li cỏc ng tỏc mỳa bi Bỏc H ngi cho em tt c.
Tp tớnh mnh dn trc ỏm ụng.
II-Cỏc hot ng dy - hc
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1 ễn bi hỏt mỳa Bỏc H ........cho em tt
Bt hỏt tp th bi hỏt
c
Cho cỏ nhan xung phong hỏt
Hỏt tp th
Cho n nh i hỡnh vũng trũn
n nh i hỡnh
Lp phú vn th m ụn li cỏc ng tỏc
mỳa bi Bỏc H ......cho em tt c
bt bi mỳa
GV sa ng tỏc cho hs
mỳa
2/ trũ chi: rng rn lờn mõy
GV hd cỏch chi
nghe hd cỏch chi
chi th
C lp tham gia chi
Nhn xột tit sinh hot
Ôn Tiếng Việt:

Niềm Vui

Chính tả: Bông hoa


Buõi Thừ Caỏnh Sinh, Lỳỏp 2/4, Trỷỳõng Tiùớu hoồc Kim ửỡng,
Thựng Bũnh
I/ MC TIấU:

- Nghe vit chớnh xỏc bi chớnh t; bit trỡnh by ỳng ỳng on vn xuụi;
- Lm ỳng bi tp
II/ Hot ng dy hc:

Hoạt động của thầy
1/Hng dn nghe vit
a. HD chun b :
- GV c (t Mi sm tinh m...n b
du cn au)
+ Giỳp HS nm nd bi:
- Chi vo vn hoa lm gỡ?
+ HD nhn xột:
Bi vit gm cú my cõu?
Nhng ch no c vit hoa?
- Vit bng con
GV nhn xột
b. Vit bi: GV c
- T soỏt li.
c. Chm- cha bi, nhn xột.
2/ HD HS lm bi tp:
-in vo ch trng iờ, yờ, ya
- GV nhn xột cha bi
Cng c dn dũ:
- GV nhn xột gi hc
- Cng c cỏch vit iờ, yờ, ya
Ôn Toán

Hoạt động của trò
- 2 em c li bi
- HS tr li
- cú 4 cõu
- ch u on, u cõu, tờn riờng
-trng, sỏng, Nim Vui, du cn au
- HS nghe vit

- 1 em c YC ca bi
- C lp lm bi vo v
Con kn, chim khun, ờm khu

Luyện tập 14 - 8

I. MC TIấU: -Bit cỏch thc hin phộp tr dng 14 8, lp c bng 14 tr i mt s.
- Bit gii bi toỏn cú mt phộp tr dng 14 8.
II. CHUN B:-1 bú que tớnh 1 chc v 4 que tớnh ri
III. CC HOT NG DY HC:

Hoạt động của thầy
Hng dn lm bi v BTToan
Bi 1 ct 1, 2
Bi 2: 3 bi u
Bi 3: Gii Toỏn

Hoạt động của trò
Hs lm bi
1 hs nờu kt qu c lp i v chm chộo
3 hs lờn bng t tớnh, tớnh, nờu cỏch tớnh
1hs lờn bng lm bi
C lp lm v bt
Nhn xột bi bng


Buõi Thừ Caỏnh Sinh, Lỳỏp 2/4, Trỷỳõng Tiùớu hoồc Kim ửỡng,
Thựng Bũnh
S xe p ca hng ú cũn li l
14 8 = 6 (xe p)
ỏp s: 6 xe p
Bi 4: HS gii
1 hs lờn bng tụ mu
GV v sn hỡnh lờn bng
Hs gii lm bi
2. Cng c - Dn dũ:
- GV cng c: nhc li bng tr 14 tr mt s
- Y/ c HS c bng tr 14 tr i mt s
c li bng tr
- Chun b : 34 8
- Nxột tit hc.

Tu hoc:

Luyện viết chữ hoa I

I.MC TIấU
Vit ỳng v p ch hoa I
Vit ỳng , p v sch cm t
Yờu cu vit ch thng, c va, ỳng mu ch v u nột

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

1. Gii thiu bi :
- Nghe
2. Ging bi :
* Quan sỏt, nhn xột
- Gn ch mu, yờu cu hs nờu cu to - QS nờu li cu to ch
ch
=>Lu ý hs cỏch vit ch , c bit - Nghe ,theo dừi ,vit bng con
nhng nột hs d vit sai
- vit mu , hng dn hs vit
- Yờu cu hs vit ch
- Nhn xột, sa sai
-Tr li


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×