Tải bản đầy đủ

KHAO SAT CHAT LUONG MON TOAN t VIET 13 14

Trường TH Kim Đồng
Họ và tên:..........................................
Lớp: 2/.....
Điểm

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
NĂM HOC: 2013 – 2014
Môn: Tiếng Việt 2
Thời gian: 40 phút
Nhận xét của giáo viên

A. Kiểm tra đọc:(5 điểm)
Đọc bài Tập đọc “ Có công mài sắt, có ngày nên kim” (SGK Tiếng Việt lớp
2, tập 1, trang 4) và đánh dấu X vào trước câu trả lời đúng:
1. Cậu bé trong bài học hành như thế nào?
a) Làm việc gì cũng mau chán.
b) Mỗi khi cầm quyển sách chỉ đọc vài dòng đã ngáp ngắn, ngáp dài.
c) Khi tập viết chỉ nắn nót được mấy chữ đầu rồi lại viết nguệch ngoạc.
d) Cậu bé là người ham chơi và lười học.
2. Cậu bé thấy bà cụ đang làm gì?
a) Đang ngồi têm trầu.

b) Đang lấy dao chặt vào tảng đá.
c) Đang mài thỏi sắt vào một tảng đá.
d) Đang làm một con dao.
3. Bà cụ ôn tồn giảng giải điều gì?
a) Mỗi ngày mài thỏi sắt nhỏ đi một tí, sẽ có ngày nó thành kim.
b) Cháu đi học, mỗi ngày cháu học một ít, sẽ có ngày cháu thành tài.
c) Bà mài thỏi sắt này thành một cây kim để khâu vá quần áo.
d) Cả a, b đều đúng.
4. Câu chuyện khuyên em điều gì?
a) Ai chăm chỉ, chịu khó thì làm việc gì cũng thành công.
b) Nhẫn nại, kiên trì thì sẽ thành công.
c) Việc khó đến đâu nếu nhẫn nại, kiên trì thì sẽ làm được.
d) Cả a, b, c đều đúng
5. Điền vào chỗ trống:
a) s hay x?
- Hoa ....en; xôn ....ao
b) Điền vào chữ in nghiêng dấu hỏi hay dấu ngã
- Tập ve; sức khoe
B. Kiểm tra viết: (5 điểm)
Chính tả: ( Nghe viết 15 phút )


Bài viết:

Có công mài sắt, có ngày nên kimTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×