Tải bản đầy đủ

MON TAP LAM VAN LOP 2 TUAN 18 26

Tuần 19
Thứ sáu ngày 07 tháng
01 năm 2011

Tập làm văn
Tiết:

Đáp lời chào, lời tự giới thiệu

19

A/ Mc tiờu:
1-Rốn k nng nghe v núi:

- Bit nghe v ỏp li li cho, li t gii thiu phi hp vi tỡnh hung giao tip n
gin (BT1, BT2).
2-Rốn k nng vit:

- in ỳng li ỏp vo ụ trng trong on i thoi (BT3)
+ Giỏo dc: S ngoan ngoón v t nhiờn trong cuc sng
II/ dựng dy hc

1. dựng dy hc
Tranh v minh ha bi tp 1 . Bi tp 3 vit trờn bng lp
2. Phng phỏp:
- Ging gii, m thoi, chia nhúm
III/ Cỏc hot ng dy hc
1/ Kim tra bi c: ( 5' )
2/ Dy bi mi: (30')

Hoạt động của thầy
Gii thiu bi :
-Bi TLV hụm nay , cỏc em s thc
hnh ỏp li cho - Núi li t gii
thiu
Hot ng 1: Giỏo viờn hng dn HS
lm bi tp
*Bi 1 -Treo tranh yc hc sinh quan sỏt
- Gi mt em c
- Theo em cỏc bn trong 2 bc tranh
di õy s ỏp li th no ?
-Bc tranh 1 minh ho iu gỡ ?
-Bc tranh 2 minh ho iu gỡ ?
- Theo em cỏc bn nh trong tranh s
lm gỡ ?
-Hóy cựng nhau úng li tỡnh hung ny
v th hin cỏch ng x m cỏc em cho
l ỳng .

Hoạt động của trò
- Lng nghe gii thiu bi .
- Mt em nhc li ta bi

- Quan sỏt tranh .
- Mt ch ln tui ang cho cỏc
em nh . Ch núi : Cho cỏc em !
- Ch ph trỏch ang gii thiu
mỡnh vi cỏc em nh .
- Lp chia thnh 4 nhúm lờn úng
vai din li cnh ú .

1

HTB


- Gọi một nhóm lên trình bày .

*Bài 2 -Mời một em đọc nội dung bài
tập
- Nhắc lại tình huống để HS hiểu . Yêu
cầu lớp suy nghĩ và đưa ra lời đáp với
trường hợp khi bố mẹ vắng nhà .

- Nhận xét sau đó chuyển tình huống .
- Dặn HS cảnh giác khi ở nhà một mình
không nên cho người lạ vào nhà .
c) Luyện tập thực hành:
Bài 3 -Mời một em đọc nội dung bài tập
.- Mời 2 em lên bảng đóng vai .
- Một em đóng vai mẹ Sơn và một em
đóng vai bạn Nam để thể hiện lại tình
huống trong bài .

- Yêu cầu tự viết bài vở .
- Đọc lại bài làm của mình trước lớp .
-Nhận xét ghi điểm học sinh .
3) Củng cố - Dặn dò:
-Yêu cầu học sinh nhắc lại nội dung
-Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học
-Dặn về nhà chuẩn bị tốt cho tiết sau

* Ví dụ : Lan nói : Chào các em !
- Một nhóm HS : Chúng em chào
chị .
- Hương nói : Chị tên là Hương
chị được cử phụ trách sao của
các em .
- Một nhóm HS : Ôi vui quá !
Mời chị vào lớp .
- Một em đọc yêu cầu đề bài .
- HS suy nghĩ sau đó nối tiếp
nhau nói lời đáp :
-Ví dụ : Cháu chào chú ạ . Chú
chờ một chút để cháu bảo với ba
mẹ .
- Tương tự nói lời đáp trong tình
huống không có ba mẹ ở nhà :
- Cháu chào chú . Thưa chú ,
hiện nay ba mẹ cháu đi vắng ,
chú có nhắn gì không ạ ?

- Một em nêu yêu cầu đề bài .
- 2 em thực hành nói lời đáp trước
lớp .
-Chào cháu .
- Cháu chào cô ạ !
- Cháu cho cô hỏi đây có phải
nhà bạn Nam không ?
- Thưa cô , cháu chính là Nam
đây ạ .
- Tốt quá . Cô là mẹ bạn Sơn
đây .
- ....
-Hai em nhắc lại nội dung bài học
.
-Về nhà học bài và chuẩn bị cho
2


tit sau.

Tuần 20

Thứ sáu ngày 14 tháng 01 năm 2011

Tập làm văn

Tả ngắn về bốn mùa
Tiết:

20

A/ Mc tiờu:
1-Rốn k nng nghe v núi:

- c v tr li ỳng cõu hi v ni dung bi vn ngn (BT1)
2-Rốn k nng vit:

- Da vo gi ý, vit c on vn ngn (t 3 n 5 cõu) v mựa hố (BT2).
- Bi dng nhng tỡnh cm tt p qua bi vn t v bn mựa.
II/ dựng dy hc

- Cõu hi gi ý bi tp 2 trờn bng ph. Bi tp 1 vit trờn bng lp.
III/ Cỏc hot ng dy - hc
1/ Kim tra bi c: ( 5' )

- Gi HS úng vai x lý cỏc tỡnh hung trong bi tp 2 SGK trang 12.
2/ Bi mi:

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

m.

1. Gii thiu bi:
2. Hng dn lm bi tp:
Bi 1:
- Gi 1 HS c yờu cu.
- c on vn ln 1.
- Gi 3 5 HS c li.
Bi vn miờu t cnh gỡ?
Tỡm nhng du hiu cho bit mựa xuõn
n?
Mựa xuõn n, cnh vt thay i ntn?
Tỏc gi ó quan sỏt mựa xuõn bng cỏch
no?
- Gi HS c li on vn.

- Nghe.
- c on vn sau v tr li cõu hi.
- Theo dừi.
- c.
- Mựa xuõn n.
- Mựi hoa hng, hoa hu thm nc,
khụng khớ m ỏp. Trờn cỏc cnh cõy u
lm tm lc non. Xoan sp ra hoa, rõm
bt cng sp cú n.
- Tri m ỏp, hoa, cõy ci xanh tt v ta
ngỏt hng thm.
- Nhỡn v ngi.
- 2 HS c.
- Theo dừi

Bi 2:
- Treo bng ph
- GV hi HS tr li thnh cõu vn.
3

HTB


-Mùa hè bắt đầu từ tháng nào trong năm?
-Mặt trời mùa hè ntn?
-Khi mùa hè đến cây trái trong vườn ntn?
-Mùa hè thường có hoa gì? Hoa đó đẹp
ntn?
-Em thường làm gì vào dịp nghỉ hè?
- Em có mong ước mùa hè đến không?
- Yêu cầu HS viết đoạn văn vào vở.
- Gọi HS đọc và gọi HS nhận xét đoạn
văn của bạn.
- GV chữa bài cho từng HS. Chú ý những
lỗi về câu từ
3. Củng cố – Dặn dò :
- Nhận xét tiết học.
- Dặn HS về nhà viết đoạn văn vào Vở.
- Chuẩn bị: Tả ngắn về loài chim.

- Mùa hè bắt đầu từ tháng 6 .
- Mặt trời chiếu những tia nắng vàng rực
rỡ.
- Cây cam chín vàng, cây xoài thơm
phức, mùi nhãn lồng ngọt lịm…
- Hoa phượng nở đỏ rực một góc trời.
- Chúng em được nghỉ hè, được đi
nghỉ mát, vui chơi…
- Nêu ý kiến..
- Viết bài
- Nhiều HS được đọc và chữa bài.

- Lắng nghe, ghi nhớ.

4


Tuần 21
Tập làm văn

Thứ sáu ngày 21 tháng 01 năm 2011

Đáp lời cảm ơn Tả ngắn về loài chim

Tiết:

21

A/ Mc tiờu:
1-Rốn k nng nghe v núi:
- Bit ỏp li li cm n trong tỡnh hung giao tip n gin (BT 1,2).
2-Rốn k nng vit:
- Thc hin c yờu cu ca BT3(tỡm cõu vn miờu t trong bi, vit 2-3 cõu v mt loi chim).

II/ dựng dy hc
GV: -Tranh minh ha bi tp 1. Chộp sn on vn bi tp 3 lờn bng.
HS: - Mi HS chun b tranh nh v loi chim m mỡnh yờu thớch.

III/ Cỏc hot ng dy hc
1/ Kim tra bi c: ( 5' )
- Gi 2- 3 HS lờn bng, yờu cu c on vn vit v mựa hố.
- 2 HS thc hin úng vai, din li tỡnh hung trong bi.
- HS c lp theo dừi, nhn xột
- Nhn xột v cho im HS.
2/ Dy bi mi: (30')

Hoạt động của thầy
Gii thiu bi
Hng dn HS lm bi tp
Bi 1
- Treo tranh minh ha v yờu cu HS c li
ca cỏc nhõn vt
- Hi: Khi c c gi cm n, bn HS ó
núi gỡ?
- Theo em, ti sao bn HS li núi vy? Khi
núi nh vy vi b c, bn nh ó th hin
thỏi ntn?
- Cho mt s HS úng li tỡnh hung.

Hoạt động của trò

HTB
- Nhc li
tờn bi.

- HS quan sỏt tranh
- Bn HS núi: Khụng cú gỡ .
- Vỡ giỳp cỏc c gi qua ng ch
l mt vic nh m tt c chỳng ta
u cú th lm c. Núi nh vy
th hin s khiờm tn, l .
- Mt s cp HS thc hnh trc
lp.

Bi 2
- Gi 1 HS c yờu cu ca bi.

- 1 HS c yờu cu. C lp cựng suy
ngh.
- Yờu cu 2 HS ngi cnh nhau, cựng úng - HS lm vic theo cp.
5


vai thể hiện lại từng tình huống trong bài.
- Gọi 1 cặp HS đóng lại tình huống 1.
- Yêu cầu cả lớp nhận xét và đưa ra lời đáp - HS dưới lớp nhận xét và đưa ra
khác.
những lời đáp khác (nếu có).
- GV theo dõi.
- Tiến hành tương tự với các tình huống còn
lại.
Bài 3
- Treo bảng phụ và yêu cầu HS đọc đoạn - 2 HS lần lượt đọc bài.
văn Chim chích bông.
- Một số HS lần lượt trả lời cho đến
khi đủ các câu văn nói về hình dáng
của chích bông.
- Những câu văn nào tả hình dáng của chích + Chích bông là một con chim xinh
bông?
đẹp. Hai chân xinh xinh bằng hai
chiếc tăm. Hai chiếc cánh nhỏ xíu.
Cặp mỏ tí tẹo bằng hai mảnh vỏ trấu
chắp lại.
- Những câu văn nào tả hoạt động của chim + Hai chân nhảy cứ liên liến. Cánh
chích bông?
nhỏ mà xoải nhanh vun vút...
- Gọi 1 HS đọc yêu cầu .
- Viết 2, 3 câu về một loài chim em
thích.
- GV hướng dẫn cách làm bài
- HS tự làm bài vào vở
- Gọi 1 số HS đọc bài làm của mình.
- HS nghe.
- Nhận xét và cho điểm HS.
3. Củng cố , Dặn dò:
HS thực hành đáp lại lời cảm ơn của người
khác trong cuộc sống hàng ngày. Những em
nào chưa hoàn thành bài tập 3 thì về nhà
làm tiếp.
- Chuẩn bị: Đáp lời xin lỗi. Tả ngắn về loài
chim.
- Nhận xét tiết học.
- Nhận xét tiết học.

6

- HS tả
ngắn về
loài chim.

* HS khá,
giỏi : Viết
từ 5 câu
trở lên.


Tuần 22

Thứ sáu ngày 11

tháng02 năm 2011

Đáp lời xin lỗi Tả ngắn
về loài chim
Tập làm văn

A/ Mc tiờu:
1-Rốn k nng nghe v núi:
- Bit ỏp li xin li trong tỡnh hung giao tip n gin (BT1, BT2)
2-Rốn k nng vit:
- Tp sp xp cỏc cõu ó cho thnh on vn hp lớ (BT3)
II/ dựng dy hc:
GV: Cỏc tỡnh hung vit ra bng giy. Bi tp 3 chộp sn ra bng ph.
- HS: V
III/ Hot ng dy hc:
1/ Kim tra bi c: ( 5' )
- 5 HS c on vn vit v mt loi chim m em yờu thớch.
2/ Dy bi mi: (30')

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

a.Gii thiu bi:
b. Hng dn lm bi tp
Bi 1
- Bc tranh minh ho iu gỡ?

HTB

Quan sỏt tranh.
- Mt bn ỏnh ri quyn sỏch ca
mt bn ngi bờn cnh.
- Khi ỏnh ri sỏch, bn HS ó núi gỡ?
- Bn núi: Xin li. T vụ ý quỏ!
2 hs trung
- Lỳc ú, bn cú sỏch b ri núi th no.
- Bn núi: Khụng sao.
bỡnh úng
- Gi 2 HS lờn bng úng vai th hin li - 2 HS úng vai.
vai
tỡnh hung ny.
- Theo em, bn cú sỏch b ri th hin thỏi - Bn rt lch s v thụng cm vi
gỡ khi nhn li xin li ca bn mỡnh?
bn.
- Khi ai ú lm phin mỡnh v xin li,
chỳng ta nờn b qua v thụng cm vi h.
Bi 2
- Nờu yờu cu bi
- Cho cỏc nhúm tho lun
- Cỏc nhúm thc hnh tho lun
- tng cp HS thc hnh ỏp li xin li
- Tng cp HS lờn thc hnh ỏp li
c. Hng dn HS sp xp c cỏc cõu xin li
ó cho thnh mt on vn.
Bi 3
- on vn t v loi chim gỡ?
- c yờu cu ca bi.
7


- u cầu HS tự làm và đọc phần bài làm - Chim gáy.
của mình.
- HS tự làm.
3. Củng cố – dặn dò:
- HS thi đua sửa bài
- Theo em thế nào là nói lời xin lỗi?
- Nhận xét tiết học.
- Dặn HS ghi nhớ thực hành đáp lại lời xin
lỗi của người khác trong cuộc sống hằng
ngày và chuẩn bị bài sau.

Tn 23

Thø s¸u ngµy 18

th¸ng 02 n¨m 2011

§¸p lêi kh¼ng ®Þnh –
ViÕt néi quy
TËp lµm v¨n
TiÕt:
A/ Mục tiêu:
1-Rèn kĩ năng nghe và nói:
- Biết đấp lời phù hợp với tình huống giao tiếp cho trước (BT1, BT2)
2-Rèn kĩ năng viết:
- Đọc và chép lại được 2 – 3 điều trong nội quy của trường (BT3)
II/ Đồ dùng dạy học:
- Tranh minh họa BT1, bản nội quy của trường
III/ Hoạt động dạy học:
1/ Kiểm tra bài cũ: ( 5' )
2 em lên thực hành đáp lời xin lỗi trong các tình huống đã học .
- Lắng nghe nhận xét bài bạn .
- Nhận xét ghi điểm từng em .
2/ Dạy bài mới: (30')
HTĐB
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
Giới thiệu bài :
HĐ1/ Hướng dẫn làm bài tập :
Bài 1 -Treo tranh minh hoạ và u cầu Quan sát tranh và đọc lời các nhân
HS đọc các lời của nhân vật trong tranh . vật .
- Khi bạn nhỏ hỏi cơ bán vé : - Cơ ơi hơm
nay có xiếc Hổ khơng ạ ? Cơ bán vé đã - Cơ bán vé trả lời : Có chứ !
trả lời thế nào ?
- Lúc đó bạn nhỏ đáp lại lời cơ bán vé thế - Bạn nhỏ nói : Hay q !
nào ?
- Theo em tại sao bạn lại nói như vậy ? - Bạn nhỏ đã thế hiện thái độ lịch sự
Khi nói nhu vậy bạn nhỏ đã thể hiện thái đúng mức trong giao tiếp .
độ như thế nào ? - Bạn nào có thể tìm - Tuyệt thật ! / Ơi thích q ! / Cơ bán
được câu nói khác thay cho lời đáp của cho cháu một vé với .
bạn học sinh ?
8


- Gọi một số em lên đóng vai thể hiện lại - Một số em thực hiện đóng vai diễn
tình huống này .
lại tình huống trong bài . Lớp theo
dõi .
HT học sinh
Bài 2:- Treo tờ giấy đã viết sẵn các tình - Một em đọc yêu cầu bài tập 2
trung bình
huống .
đóng vai
- Yêu cầu 2 em ngồi gần nhau thể hiện - HS làm việc theo cặp .
lại tình huống trong bài .
-Tình huống a : - HS1 : - Mẹ ơi đây
- Gọi một cặp HS lên đóng lại tình huống có phải con Gà sao không ạ ? Trông
1.
nó đẹp quá mẹ nhỉ / Trông nó dễ
- Yêu cầu lớp nhận xét và đưa ra lời đáp thương quá ! / Trông nó mới tuyệt
khác .
làm sao .
- Có thể cho nhiều cặp lên nói .
- Tình huống b :- Thế hả mẹ ? Nó
chẳng bao giờ bị ngã đâu mẹ nhỉ / .
-Tình huống c : Bác có thể cho cháu
gặp bạn ấy một chút được không ạ?/
Bác vui lòng cho cháu gặp Lan một
- GV nhận xét và ghi điểm .
chút nhé !
- Tương tự với các tình huống còn lại .
Bài 3: -Treo bảng phụ và yêu cầu một em
đọc
Một em nêu yêu cầu bài tập 3 .
- Yêu cầu lớp tự làm bài vào vở .
- Mời một số em đọc lại 2 - 3 điều nội qui - Thực hành tự viết bài vào vở.
nhà trường trước lớp
- Một số em đọc trước lớp.
- Lắng nghe nhận xét ghi điểm học sinh .
3/ Củng cố - Dặn dò:
- Nhận xét bài bạn .
-Yêu cầu học sinh nhắc lại nội dung bài
học .
-Hai em nhắc lại nội dung bài học .
-Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học

9


Tuần 24

Thứ sáu ngày 25 tháng

02 năm 2011

Đáp lời phủ định Nghe,
trả lời câu hỏi
Tập làm văn
Tiết:
A/ Mc tiờu:
1-Rốn k nng nghe v núi:
- Bit ỏp li ph nh trong tỡnh hung giao tip n gin (BT1, BT2)
2-Rốn k nng vit:
- Nghe k, tr li ỳng cõu hi v mu chuyn vui (BT3)
II/ dựng dy hc:
Cỏc tỡnh hung vit vo giy . Cỏc cõu hi gi ý vit vo bng ph.
III/ Hot ng dy hc:
1/ Kim tra bi c: ( 5' )
4 em lờn thc hnh ỏp li khng nh trong cỏc tỡnh hung ó hc .
- Lng nghe nhn xột bi bn .
- Nhn xột ghi im tng em .
2/ Dy bi mi: (30')

Hoạt động của thầy
Gii thiu bi :
H1/Hng dn lm bi tp :
*Bi 1 -Treo tranh minh ho v hi .
- Bc tranh minh ho iu gỡ ?

Hoạt động của trò

HTB

- Lng nghe gii thiu bi .

- Quan sỏt tranh v nờu : Bc tranh
v cnh mt bn ang gi in thoi
n nh bn khỏc
- Khi gi in thoi n , bn núi th no ?
- Cụ cho chỏu gp bn Hoa .
- Cụ chỳ nh núi th no ?
- õy khụng cú ai tờn l Hoa õu
chỏu
- Li núi ca cụ ch nh l mt li ph nh , - Bn núi : Th ? Chỏu xin li cụ .
khi nghe thy ch nh ph nh iu mỡnh hi - Go 2 em lờn úng vai th hin tỡnh Hs trung

10


, bạn học sinh đã nơi thế nào ?
*Bài 2 -Treo băng giấy đã viết sẵn các tình
huống
- Gọi một cặp HS lên một em đọc yêu cầu
trên băng giấy một học sinh trả lời - Yêu cầu
lớp nhận xét và đưa ra lời đáp khác .
- Có thể cho nhiều cặp lên nói .
- GV nhận xét và ghi điểm .
- Tương tự với các tình huống còn lại .

huống trên .

bìnhtham
gia đóng
- Một em đọc yêu cầu bài tập 2 :Nói vai
lời đáp của em
- HS làm việc theo cặp
-TH a: - HS1 : - Cô làm ơn chỉ giúp
cháu nhà bác Hạnh ở đâu ạ .
HS2 : Rất tiếc, cô không biết vì cô
không phải người ở đây .
- HS1: Dạ , xin lỗi cô./ Không sao
ạ.
- TH b :- Thế ạ ! Không sao đâu ạ ./
Con đợi được . Hôm sau bố mua cho
con nhé ./ Không sao ạ ./ Con xin lỗi
bố .
- THc:- Mẹ nghỉ đi mẹ nhé ./ Mẹ
yên tâm nghỉ ngơi . Con làm được
mọi việc .
- Lắng nghe giáo viên kể .

Bài 3 -Treo bảng phụ và kể lại câu chuyện 1
lần
-Truyện có mấy nhân vật ? Đó là những nhân - Có hai nhân vật là cô bé và cậu
vật nào ?
anh họ .
- Lần đầu về quê chơi cô bé thấy thế nào ?
- Cô bé thấy mọi thứ đều lạ / Cô
thấy cái gì cũng lấy làm lạ .
- Cô bé hỏi cậu anh họ điều gì ?
- Sao con bò này không có sừng , hả
anh ?
- Cậu bé giải thích ra sao ?
- Bò không có sừng vì có con bị gãy
- Thực ra con vật mà cô bé nhìn thấy là con gì sừng , có con còn non riêng con
?
đang ăn cỏ kia không có sừng vì nó
là ... con ngựa .
- Mời một số em kể lại câu chuyện trước lớp
- Lắng nghe nhận xét ghi điểm học sinh

2 - 4 học sinh thực hành kể lại câu
chuyện trước lớp .
- Nhận xét bài bạn .

3.Củng cố - Dặn dò:
-Yêu cầu HS nhắc lại nội dung bài học -Giáo -Hai em nhắc lại nội dung bài học .
viên nhận xét đánh giá tiết học
-Về nhà học bài và viết lại bài chưa
-Dặn về viết vào vở chuẩn bị tốt cho tiết sau . làm xong ở lớp vào vở và chuẩn bị
tiết sau.

11


Tuần 25

Thứ sáu ngày 04 tháng

03 năm 2011

Đáp lời đồng ý Quan sát
tranh, trả lời câu hỏi
Tập làm văn
Tiết:
A/ Mc tiờu:
1-Rốn k nng nghe v núi:
- Bit ỏp li ng ý trong tỡnh hung giao tip thụng thng (BT1, BT2)
2-Rốn k nng vit:
- Quan sỏt tranh v cnh bin, tr li c cỏc cõu hi v cnh trong tranh (BT3)
II/ dựng dy hc:
1/ Kim tra bi c: ( 5' )
2 em lờn nhp vai din li cỏc tỡnh hung ó hc .
- Lng nghe nhn xột bi bn .
- Nhn xột, ghi im hc sinh
2/ Dy bi mi: (30')

Hoạt động của thầy
a/ Gii thiu bi:
H1// Hng dn lm bi tp :
*Bi 1 - Yờu cu mt H nờu bi .
--Khi n nh Dng H núi gỡ vi b
Dng?
- Lỳc ú b Dng tr li nh th no

Hoạt động của trò
- Quan sỏt tranh v c li .
- H núi: Chỏu cho bỏc . Chỏu xin
phộp bỏc cho chỏu gp bn Dng .
- B Dng núi: Chỏu vo nh i ,
Dng ang hc bi y .

- Li ca b Dng l mt li khng nh

12

HTB


( đồng ý với ý kiến của Hà ) để đáp lại lời
khẳng định của bố Dũng Hà đã nói thế
nào?
*Bài 2 -Gọi một em đọc các tình huống
-Yêu cầu 2 em ngồi gần nhau thảo luận để
đáp lại tình huống trong bài .
- Gọi một cặp H lên một em đọc yêu cầu
một em trả lời
- Yêu cầu lớp nhận xét và đưa ra lời đáp
khác .
*Bài 3 Treo tranh minh hoạ và hỏi .
- Bức tranh minh hoạ điều gì?
- Sóng biển như thế nào?
- Trên mặt biển có những gì?
- Trên bầu trời có những gì?

- Một số em nhắc lại: Cháu cảm ơn
bác / Cháu xin phép bác ạ .
- Một em đọc các tình huống .
- H làm việc theo cặp .
-Tình huống a: - Cảm ơn cậu. Tớ sẽ Thảo luận
trả nó lại ngay sau khi dùng xong...- cách đáp
Tình huống b :- Cảm ơn em./ Em thảo lời
quá./ Em tốt quá./ Em ngoan quá
- Quan sát tranh và nêu miệng sau đó
viết vào vở
- Bức tranh vẽ cảnh biển .
- Sóng biển cuồn cuộn/ Sóng biển
nhấp nhô/ Sóng biển dập dờn/ ....
- Trên mặt biển có tàu đánh cá / Có
những con thuyền đang đánh cá ngoài
khơi / ....
- Trên bầu trời từng đàn hai âu đang
bay lượn / Mặt trời đỏ lựng đang từ từ
nhô lên
- Nhận xét bài bạn .

Lắng nghe nhận xét ghi điểm học sinh )
Củng cố - Dặn dò:
-Yêu cầu học sinh nhắc lại nội dung bài -Hai em nhắc lại nội dung bài học .
học .
-Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học
-Dặn về viết vào vở chuẩn bị tốt cho tiết -Về nhà học bài và viết lại bài chưa
sau .
làm xong ở lớp vào vở và chuẩn bị tiết
sau.

13


Tuần 26
3

Thứ sáu ngày 11 tháng

năm 2011

Tập làm văn

Đáp lời đồng ý Tả ngắn

về biển
Tiết:
A/ Mc tiờu:
1-Rốn k nng nghe v núi:
- Bit ỏp li li ng ý trong mt s tỡnh hung giao tip n gin cho trc (BT1)
2-Rốn k nng vit:
- Vit c nhng cõu tr li l cnh bin ( dó núi tit Tp lm vn tun trc (BT2)
II/ dựng dy hc:
1/ Kim tra bi c: ( 5' )
.- 2 cp hs thc hnh úng vai ỏp li ng ý theo tỡnh hung sau:
+ Tỡnh hung 1/ HS1 hi mn HS2 mt dựng hc tp. HS2 núi li ng ý. HS1 ỏp li ng
ý ca bn
+ Tỡnh hung 2/ HS1 ngh HS2 giỳp mỡnh mt vic. HS2 ng ý. HS1 p li ng ý ca
bn.
- Nhn xột, ghi im hc sinh
2/ Dy bi mi: (30')
HTB
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò

14


Giới thiệu bài: Nêu mục tiêu tiết học
HĐ1/ Hướng dẫn làm bài tập:
Bài 1: (Miệng)

Bài 2: (Viết)

Nghe
1 HS đọc yêu cầu
Đọc thầm 3 tình huống
Nhóm đôi thảo luận
Từng nhóm tham gia đóng vai
Nhận xét cách đáp lời đồng ý của bạn
1 HS đọc yêu cầu bài tập
Mở sách xem lại bài tập 3/67
Nói lại những câu trả lời
Viết bài vào vở

GV hướng dẫn HS làm bài theo 1 trong 2
cách sau:
Cách 1: Trả lời lần lượt từng câu hỏi nhưng
không chép lại câu hỏi.
Cách 2: Dựa vào 4 câu hỏi gợi ý, viết liền
mạch các câu trả lời để trở thành một đoạn
văn tự nhiên.
VD: Cảnh biển buổi sớm mai thật đẹp.Mặt
trời đỏ rực đang từ dưới biển đi lên bầu
trời. Sóng biển từng lớp nối đuôi nhau cuồn
cuộn xô vào bờ tung bọt trắng xóa. Những
cánh buồm nhiều màu sắc lướt trên mặt
biển. Những chú chim hải âu vờn sát ngọn
sóng đớp mồi. Trên bầu trời trong xanh
từng đàn chim sải rộng cánh bay. Xa xa về
phía chân trời, những đám mây màu tím
nhạt trôi bồng bềnh.

Đóng vai

Viết theo
cách 1

Chấm điểm một số bài viết
3/ Củng cố, dặn dò:
- Nhận xét giờ học
- Nhắc HS thực hành đáp lời đồng ý để
ngay từ nhỏ đã thể hiện mình là
người lịch sự, có văn hóa.

15

Nhiều HS nối tiếp đọc bài viết
Nhận xét bài viết của bạn
Bình chọn bài viết hay


Tuần 28

Thứ sáu ngày 25 tháng

03 năm 2011

Đáp lời chia vui Tả ngắn
về cây cối
Tập làm văn
Tiết:
A/ Mc tiờu:
1-Rốn k nng nghe v núi:
- Bit ỏp li li chia vui trong tỡnh hung giao tip c th (BT1).
- c v tr li c cỏc cõu hi v bi miờu t ngn (BT2);
2-Rốn k nng vit:
Vit c cỏc cõu tr li cho 1 phn BT2 (BT3).
- GDBV mụi trng: í thc bo v mụi trng thiờn nhiờn.
II/ dựng dy hc:
Tranh minh ho trong SGK. Tranh (nh) hoc qu mng ct tht.

16


1/ Kim tra bi c: ( 5' )
2/ Dy bi mi: (30')

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

HTB
Bi 1- Treo bc tranh v gi 1 HS c yờu cu. - 1 HS c , c lp c thm v suy Nhúm
- Gi 2 HS lờn lm mu.
ngh v yờu cu ca bi.
h tr
- Yờu cu HS nhc li li ca HS 2, sau ú suy - HS 1: Chỳc mng bn ó ot
ngh tỡm cỏch núi khỏc.
gii cao trong cuc thi.
-Yờu cu nhiu HS lờn thc hnh.
- HS 2: Cm n bn rt nhiu.
- 5 cp HS thc hnh núi.
Bi 2
- GV c mu bi Qu mng ct
- 2 HS c li bi. C lp c thm
-GV cho HS xem tranh hoc qu mng ct tht. - Quan sỏt.
- Cho HS thc hin hi ỏp theo tng ni dung. - HS hot ng theo cp hi ỏp
trc lp.
- GV theo dừi, gi ý
3 n 5 HS trỡnh by.
- Nhn xột, cho im tng HS.
Bi 3
- Yờu cu HS t vit.
- Vit vo v cỏc cõu tr li cho
phn a hoc phn b (bi tp 2).
- T vit trong 5 n 7 phỳt.
- Yờu cu HS c bi ca mỡnh. Lu ý nhn xột - 3 n 5 HS c trỡnh by bi
v cõu, cỏch sỏng to m vn ỳng.
vit ca mỡnh.
- Cho im tng HS.
3/Cng c Dn dũ:
HS thc hnh núi li chia vui, ỏp li chia vui - HS nghe.
lch s, vn minh.
- Nghe nhn xột tit hc.
- Vit v mt loi qu m em thớch.
- Chun b: ỏp li chia vui. Nghe TLCH.
- Nhn xột tit hc.

Tuần 29

Thứ sáu ngày 01 tháng

4 năm 2011

Đáp lời chia vui Nghe,
trả lời câu hỏi
Tập làm văn
Tiết:

29

A/ Mc tiờu:
1-Rốn k nng nghe v núi:
- Bit ỏp li li chia vui trong tỡnh hung giao tip c th (BT1)
- Nghe GV k, tr li c cõu hi v ni dung cõu chuyn S tớch hoa d lan hng(BT2)
2-Rốn k nng vit:
- GDBV mụi trng: í thc bo v mụi trng thiờn nhiờn.
II/ dựng dy hc:
17


- Bảng phụ ghi câu hỏi bài tập 1
- Tranh minh học truyện SGK, một bó hoa để HS thực hành làm bài tập 1a
- Vở bài tập tiếng việt
1/ Kiểm tra bài cũ: ( 5' )
- Gọi 2 cặp HS lên bảng đối thoại nói lời chúc mừng và đáp lại
- Nhận xét đánh giá.
2/ Dạy bài mới: (30')

Ho¹t ®éng cña thÇy
Giới thiệu bài.
HĐ1/ HD làm bài tập
Bài 1:( Miệng)
- HS đọc yêu cầu bài tập
- Bài tập yêu cầu gì?
- Yêu cầu 2 HS làm mẫu nói lời chia vui và
đáp lời chia vui
- Yêu cầu HS tự theo lời thoại tập đóng vai
theo 3 tình huống
- Cho HS tập đáp lời chia vui.
- Thái độ của em khi đáp lại lời chia vui như
thế nào?
Bài 2: (miệng)
- Yêu cầu HS quan sát tranh minh họa SGK.
- Tranh vẽ gì?
+ Đêm trăng một ông cụ đang chăm sóc hoa
dạ lan hương.
- GV kể chuyện 3 lần nhấn giọng từ ngữ : vứt
lăn lóc, hết lòng chăm bón
- Cho HS đọc câu hỏi.
- Cho HS tập trả lời câu hỏi.
+ Vì sao cây hoa biết ơn ông lão?

Ho¹t ®éng cña trß

HTĐB

- 2HS đọc.
- Đáp lời chia vui.
- 2 HS làm mẫu
- HS tập đóng vai theo 3 tình huống
- HS tập đáp lời chia vui.
- Vui vẻ, thật thà.
- HS quan sát.
- Cảnh 1 ông cụ.

- Nghe và theo dõi.
- 3 HS đọc. Lớp đọc thầm
- Vì ông đem cây hoa bị bỏ rơi về
nhà trồng.
+ Lúc đầu cây hoa tỏ lòng biết ơn ông thế - Nở bông hoa to đẹp, lộng lẫy.
nào?
+ Sau, cây hoa xin trời điều gì?

-… cho nó đổi vẻ đẹp để lấy hương
thơm.
+ Vì sao trời lại cho hoa hương thơm vào ban -…. ông lão không phải làm việc
đêm?
nên có thể thưởng thức hương thơm.
- Gọi HS dựa vào các câu trả lời nói thành bài - 2HS nói
văn.
- Chia lớp thành các nhóm
- Kể trong nhóm.
- Gọi HS kể miệng
- HS tập kể miệng.
- GV nhận xét
- Nhận xét bổ sung.
3. Củng cố - dặn dò
18

Tham
gia đóng
vai, thể
hiện thái
độ


- Cõu chuyn qua ca ngi ai?
+ Cõy hoa ó lm gỡ?
+ Ti sao hoa cú tờn d lan hng?
- Nhn xột ỏnh giỏ nhc nh.

-Cõy hoa.
-Bit t lũng cm n ngi.ó cu
giỳp mỡnh
-Ta hng thm v ờm.

Tuần 30

Thứ sáu ngày 08 tháng 4

năm 2011

Tập làm văn

hỏi
Tiết:

Nghe và trả lời câu

30

A/ Mc tiờu:
1-Rốn k nng nghe v núi:
- Nghe k v tr li c cõu hi v ni dung cõu chuyn qua sui (BT1).

2-Rốn k nng vit:
19


- Vit c cõu tr li cho cõu hi d BT1 (Bt2).
-GDH c tớnh sng vỡ ngi khỏc, luụn quan tõm n ngi khỏc.

II/ dựng dy hc:
- Tranh Bi hc qua sui

1/ Kim tra bi c: ( 5' )
- 2H k li cõu chuyn S tớch hoa d lan hng v tr li cõu hi sau .
+ Vỡ sao cõy hoa bit n ụng lóo ?
+ Cõy hoa xin tri iu gỡ ?
- Nhn xột ghi im

2/ Dy bi mi: (30')

Hoạt động của thầy
H1/ Hng dn lm bi
Bi 1:Nghe k chuyn v tr li cõu hi .
- GV k chuyn ln 1
- GV gi HS c cõu hi di bc tranh.
- GV k chuyn ln 2 : GV va k va gii
thiu tranh.
- GV k chuyn ln 3 v t cõu hi
+ Bỏc H v cỏc chin s cnh v i õu ?
+ Cú chuyn gỡ xy ra vi anh chin s ?

Hoạt động của trò

HTB

- HS c yờu cu .
- HS lng nghe ni dung truyn
-HS c .
- HS quan sỏt v lng nghe .

- HS theo dừi v tr li .
- Bỏc H v cỏc chin s i cụng tỏc.
-Khi qua mt con sui cú nhng hũn ỏ bt
thnh li i , mt chin s sy chõn ngó vỡ
cú mt hũn ỏ b kờnh .
+ Khi bit hũn ỏ b kờnh , Bỏc bo anh chin - Bỏc bo anh chin s kờ li hũn ỏ cho
s lm gỡ ?
chc ngi khỏc qua sui khụng b ngó
na.
+ Cõu chuyn Qua sui núi lờn iu gỡ v -Bỏc H rt quan tõm n mi ngi .
Bỏc H ?
- GV yờu cu HS thc hin hi - ỏp theo cp.
- HS thc hin hi -ỏp: HS 1 c cõu hi ,
HS 2 tr li.
- 1 HS k .
- GV nhn xột tuyờn dng .
- Gi HS k li ton b cõu chuyn .
Bi 2 :Vit cõu tr li cho cõu hi d trong bi - HS lm vo v .
tp 1 .
-GV nhn xột sa sai .
3. Cng c , dn dũ
+ Qua cõu chuyn Qua suiem t rỳt ra c -Phi bit quan tõm n ngi khỏc. Cn
bi hc gỡ ?
quan tõm ti mi ngi xung quanh
-V nh k li cõu chuyn cho gia ỡnh , ngi
thõn nghe. Nhn xột tit hc.

Tuần 31

Thứ sáu ngày 15 tháng

4 năm 2011

Đáp lời khen ngợi Tả
ngắn về Bác Hồ
Tập làm văn
Tiết:

31

20


A/ Mục tiêu:
1-Rèn kĩ năng nghe và nói:
- Đáp lại lời khen ngợi theo tình huống cho trước(BT1), quan sát ảnh Bác Hồ và trả lời đúng câu
hỏi. (BT2)
2-Rèn kĩ năng viết:
-Viết được đoạn văn từ 3 đến 5 câu tả về ảnh Bác Hồ.
II/ Đồ dùng dạy học:
- GV: Ảnh Bác Hồ. Các tình huống ở bài tập 1 viết vào giấy.
- HS: Vở.
1/ Kiểm tra bài cũ: ( 5' )
- 2 HS kể lại câu chuyện Qua suối, TLCH: Câu chuyện nói lên điều gì về Bác Hồ?
2/ Dạy bài mới: (30')
HTĐB
Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
Giới thiệu: .
v Hoạt động 1: Hướng dẫn làm bài tập
1 HS đọc thành tiếng, cả lớp theo dõi
Bài 1: Gọi 1 HS đọc đề bài.
bài trong SGK.
- Em quét dọn nhà cửa sạch sẽ được
- Yêu cầu HS đọc lại tình huống 1.
- Khi em quét dọn nhà cửa sạch sẽ, bố mẹ có cha mẹ khen.
thể dành lời khen cho em. Chẳng hạn: Con
ngoan quá!/ Con quét nhà sạch lắm./ Hôm
nay con giỏi lắm./ … Khi đó em sẽ đáp lại
- HS nối tiếp nhau phát biểu ý kiến. Ví
lời khen của bố mẹ ntn?
dụ:
- Khi đáp lại lời khen của người khác, chúng Con cảm ơn bố mẹ./ Con đã làm được
ta cần nói với giọng vui vẻ, phấn khởi nhưng gì giúp bố mẹ đâu./ Có gì đâu ạ./ Từ
hôm nay con sẽ quét nhà hằng ngày
khiêm tốn, tránh tỏ ra kiêu căng.
giúp bố mẹ./…
Yêu cầu HS thảo luận theo cặp để nói lời
Tình huống b
đáp cho các tình huống còn lại.
- Bạn mặc áo đẹp thế!/ Bạn mặc bộ
quần áo này trông dễ thương ghê!/…
- Bạn khen mình rồi!/ Thế à, cảm ơn
bạn!…
Tình huống c
- Cháu ngoan quá! Cháu thật tốt
bụng!/…
- Không có gì đâu ạ, cảm ơn cụ!/
Cháu sợ những người sau vấp ngã./…
- Đọc đề bài trong SGK.

Bài 2: - Gọi 1 HS đọc yêu cầu.
- Cho HS quan sát ảnh Bác Hồ.
- Anh Bác được treo trên tường.
- Anh Bác được treo ở đâu?
- Trông Bác ntn? (Râu, tóc, vầng trán, đôi - Râu tóc Bác trắng như cước. Vầng
21


mắt…)

trán cao và đôi mắt sáng ngời…
- Em muốn hứa với Bác là sẽ chăm
- Con muốn hứa với Bác điều gì?
ngoan học giỏi.
- Chia nhóm và yêu cầu HS nói về ảnh Bác - Các HS trong nhóm nhận xét, bổ
trong nhóm dựa vào các câu hỏi đã được trả sung cho bạn.
lời.
+ Gọi các nhóm cử đại diện lên trình bày.
Đại diện nhóm trình bày bài
- Chọn ra nhóm nói hay nhất.
Ví dụ: Trên bức tường chính giữa lớp
học em treo một tấm ảnh Bác Hồ. Bác
lúc nào cũng mỉm cười với chúng em.
Râu tóc Bác trắng như cước, vầng trán
cao, đôi mắt sáng ngời. Em nhìn ảnh
Bác và luôn hứa sẽ chăm ngoan, học
giỏi để cha mẹ và thầy cô vui lòng.
Bài 3:
Gọi HS đọc yêu cầu và tự viết bài.
1 HS đọc yêu cầu bài tập
Gọi HS trình bày (5 HS).
5 HS trình bày bài
Nhận xét, cho điểm.
3 Củng cố – Dặn dò:
- Dặn HS về nhà đọc lại bài và chuẩn bị bài
sau.
- Chuẩn bị: Đáp lời từ chối. Đọc sổ liên lạc.

22Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×