Tải bản đầy đủ

SÁCH từ VỰNG 8 THÍ điểm TẶNG

LÊ CÔNG ĐỨC

TỪ VỰNG
TIẾNG ANH

8

DÀNH CHO SÁCH THÍ ĐIỂM

WITH ANSWER KEY
Downloadable
Audio

Biên soạn và tổng hợp bởi Lê Công Đức

YOUTUBE
DUCLE ELT

Subcribe to learn online!

Learning hard, living happily! |1LỜI NÓI ĐẦU
Từ vựng luôn là một trở ngại của các học viên tiếng Anh bởi sự phong phú và
đa dạng về mặt ngữ nghĩa và các hình thức biến thể của từ. Một số học viên gặp khó
khăn trong việc tìm kiếm ngữ nghĩa thích hợp cho một từ mới, hoặc từ phát sinh của
từ trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Một số sau khi đã tìm được ngữ nghĩa và các
dạng thức của từ, nhưng sau đó lại gặp một khó khăn tiếp theo là không biết làm thế
nào để đọc cho đúng từ đó. Xuất phát từ những khó khăn và những trở ngại đó, tác giả
đã cố gắng biên soạn cuốn từ vựng này để phục vụ các bạn để giúp các bạn thuận lợi
hơn trong việc học từ vựng.
Từ vựng được tập hợp từ mỗi đơn vị bài trong sách giáo khoa để các bạn dễ tra
cứu. Mỗi từ nếu có các dạng phát sinh khác cũng đã được trình bày đầy đủ nhằm giúp
học viên mở rộng vốn từ hơn. Nhằm giúp các bạn ghi nhớ và ôn luyện tốt hơn, tác giả
cũng đã thu âm cách đọc của từng từ một để các bạn tiện nghe và thực hành từ vựng
để dễ ghi nhớ hơn và làm quen với cách phát âm của các từ một cách thực tiễn hơn.
Bên cạnh đó, tác giả cũng đã cố gắng hết sức để soạn ra các câu ngắn để các bạn dùng
những từ đã học vào ngữ cảnh thích hợp nhằm giúp các bạn học vui hơn và nhớ sâu
hơn.
Trong quá trình thực hiện, với kiến thức còn hạn hẹp khó lòng tránh khỏi các
sai sót, câu cú còn chưa mượt mà, mong các bạn và các bậc đi trước, anh chị đồng
nghiệp, các bạn đọc học thức uyên bác bỏ qua và đóng góp cho những sai sót đó nhằm
giúp quyển sách từ vựng nhỏ này ngày càng hoàn thiện hơn.
Xin trân trọng cám ơn các bạn đã quan tâm!
Mọi thư từ đóng góp và liên hệ, xin gửi về địa chỉ email: duc.congle.89@gmail.com
Facebook: Anh ngữ Lê Đức
Tác giả
Lê Công Đức
Tác giả là ai? Mình là một
giáo viên Tiếng Anh đang làm
việc và sinh sống ở Rạch Giá,
Kiên Giang và yêu thích viết sách
để đóng góp sức lực nhỏ bé của
mình cho việc học Tiếng Anh của
mọi người trở nên tiện lợi và hiệu
quả hơn!
Mong chút kiến thức này giúp
được các bạn đạt được nhiều kết quả trong học tập! Các
bạn có thể tin cậy quyển sách này và mình tin rằng các

2|

Learning hard, living happily!

YOUTUBE
DUCLE ELT

Subcribe to learn online!

Biên soạn và tổng hợp bởi Lê Công Đức


Từ vựng tiếng Anh 8 – Chương trình thí điểm
Chuỗi từ vựng tiếng Anh thí điểm 6, 7, 8, 9 được thiết kế một cách dễ hiểu, đẹp
mắt, và cập nhật đầy đủ các từ mới và dạng từ phát sinh một cách có hệ thống và khoa
học. Chuỗi sách này nhằm chuẩn bị cho các em từ vựng để theo kịp chương trình thí
điểm mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam. Các bài tập được biên soạn phù hợp
với nội dung của sách giáo khoa và bám sát nội dung của từng đơn vị bài rất dễ cho
các em tra cứu và tự học hàng ngày.
Hướng dẫn sử dụng sách:

Hình ảnh minh họa cho một số từ
vựng để kích hoạt kiến thức và suy
nghĩ của học sinh.

Mỗi đơn vị từ vựng bao gồm 10 từ
hoặc cụm từ. Có thể hiện cụ thể từ
loại của từng từ một. Dễ ôn tập và
học mỗi ngày không nhàm chán.

Ngữ cảnh để sử dụng từ thích hợp.
Phát triển tư duy ngôn ngữ cho
người học.

Bài tập biến đổi loại từ giúp nâng
cao khả năng nhận biết và sử dụng
đúng từ loại của học sinh.

Biên soạn và tổng hợp bởi Lê Công Đức

YOUTUBE
DUCLE ELT

Subcribe to learn online!

Learning hard, living happily! |3


UNIT 1 LEISURE ACTIVITIES
CÁC HOẠT ĐỘNG GIẢI TRÍ
TỪ VỰNG 1 Unit 1  Leisure Activities
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

(some) tricks
craft kit
beads
buttons
(take all my) savings
folk songs
improve =
boost=enhance
improvement (of sth)
melody; melodies
(Conan) comics
tools
pet training

n
n
n
n
n
n
v
n

(một số) mẹo
bộ dụng cụ làm thủ công
hạt chuỗi
cúc áo
(tiêu hết) tiền tiết kiệm
nhạc dân ca
cải thiện
sự cải thiện

n
n
n
n

giai điệu
truyện tranh (Conan)
công cụ; dụng cụ
huấn luyện thú cưng

Điền vào chỗ trống với từ thích hợp để hoàn thành câu
1. Listening to English, music, news on television and reading articles in newspapers
or magazines help us to ________________ our skills a lot.
2. When I was young, I extremely liked reading Conan________________.
3. My mother likes listening to gentle ________________ while doing meditation.
4. Last week, I took ________________ to buy a pair of Nike sneakers.
5. “Trống Cơm, Bắc Kim Thang …” are ________________ that I love singing
most. They are easy to sing and learn by heart.
6. Tom: What do you do in your free time, Andy?
Andy: I usually surf the Internet to find some useful _____________ that help me
to train my dogs. I love dog training a lot.
7. I have just bought ________________ that includes all of necessary accessories
like scissors, needles, thread…, from a bookstore.
8. Last week, I took all of my ________________ to buy a new dictionary. I want to
improve my English pronunciation.
9. I’ve just bought a craft kit that inludes everything such as beads, stickers, wool,
and ______________. It helps me with my DIY project.
10. Try more, Danny! I can see your everyday ______________. I believe that you
can become a perfecr English speaker.
11. I need to buy some ______________ to build a new house for my dog, Kiki.
12. What is the synonym of the word ‘improve’?
A. enhance
B. help
C. decrease
D. solve

4|

Learning hard, living happily!

YOUTUBE
DUCLE ELT

Subcribe to learn online!

Biên soạn và tổng hợp bởi Lê Công Đức


Điền vào chỗ trống với từ hoặc cụm từ thích hợp để hoàn thanh đoạn văn.
1. I heard that you’re interested in dog ______________12, right? Have a look at
this book “Mini guide to dog training” which offers you a lot of useful
______________13 for the training. This DVD also helps you I guess. There are
several videos that show you how to deal with training your dog from
professional trainers. I think you’ll love it.
2. Hi, Trang! Come here. I’ll show you this. This is a ______________14 that my
mother bought for me yesterday. I think you’ll love it too. It inludes everything
like ______________15, needles, wool, and buttons. What about coming to my
house this afternoon? We’ll make new clothes for our dolls Jessica, Mary, and
Sailor Moon.
3. Last year, my English was quite bad. However, this year our new English
teacher helps us a lot. I become more and more interested in this subject. I think
my English ______________16 a lot because I can speak more fluently and
confidently. Listening is not a big challenge anymore. I think my new English
teacher really helps for my ______________17! Thank you, my dear teacher.
4. What is your favorite ______________18 series? My favorite is Conan written
by Gosh Aoyama, a famous Japanese author. The main character of this comic
series is Conan Edogawa who is considered an excellent school detective. I
love his intelligence and logic inference and bravery. You should read it some
time.
Điền vào chỗ trống với dạng đúng của từ
19. You need to ________________ (improve) your pronunciation, Betty.
20. They are ______________ (improve) their skills every day.
21. Your ______________ (improve) makes us very satisfied, my dear!

Biên soạn và tổng hợp bởi Lê Công Đức

YOUTUBE
DUCLE ELT

Subcribe to learn online!

Learning hard, living happily! |5


TỪ VỰNG 2 Unit 1  Leisure Activities
1. DIY=Do it yourself
2. satisfy sb
satisfaction
satisfied/ satisfying
satisfactory (answers)
3. sports activities: yoga, mountain
biking, skateboarding

abr
v
n
adj
adj

tự làm
làm ai đó hài lòng
sự hài lòng
hài lòng
(câu trả lời) thỏa đáng
hoạt động thể thao: yoga,
đạp xe leo núi, trượt ván

v
lướt (mạng Internet)
4. surf (the Internet)
tình nguyện viên (vì cộng đồng)
5. a volunteer (for the community) n
adj (các vấn nạn) xã hội
6. social (problems)
v
hòa đồng; kết giao (với ai đó)
socialize (with sb)
n
xã hội
society
adj dễ hòa đồng
sociable
adj tổng cộng (thời gian giải trí)
7. total (leisure time)
adv một cách tổng quát
totally
n
dữ liệu
8. data
n
(bình quân) hàng năm
9. (annual) averages
adj trung bình một ngày
an average day
n
thống kê
10. statistic
v
xếp giấy
11. make origami
Điền vào chỗ trống với từ thích hợp để hoàn thành câu
1. Wow! This 16GB USB looks nice and can store a lot of ___________, right?
2. I usually spend at least three hours interacting with English in
________________.
3. According to a ________________ conducted in my school, about 89% students
interviewed said that they liked learning English.
4. From the chart, we can see that the ______________ leisure time most teenagers
spend on an average day is about 8 hours. This amount of time makes us a little bit
worried because we wonder how they have time to focus on their study.
5. I’d like to work as a volunteer because I can bring about more benefits for my
________________ in particular and for my city in general.
6. I think people from all walks of life in our ________________should join hands
together in order to solve recent ______________ problems.
7. Tony is very sporty. He is interested in ________________ such as playing tennis,
playing badminton, mountain climbing and activities like that.
8. The youth club has just opened a class teaching how to make ________________.
That means we can make things from paper.
9. Smart phones with strong Wi-fi connection help us to ________________ the
Internet very quickly and coneveniently. However, be careful with it!
10. My brother has a lot of friends. He is very good at _____________.
11. Your ideas are ________________ different from mine, but they’re very creative!

6|

Learning hard, living happily!

YOUTUBE
DUCLE ELT

Subcribe to learn online!

Biên soạn và tổng hợp bởi Lê Công Đức


12. Ngọc: What does DIY stand for, Vy?
Vy: It stands for ______________________.
13. Tú: I have heard that your class has a new student, right?
Đằng: Yes. You know he’s very smart and ________________, too.
14. This morning, I asked my math teacher a question and I got a completely
________________ answer from him. He’s very knowledgable.
15. My mother is ________________ with my English-test result this semester although it
is not as high as she expected.
16. When taking up a new hobby, you should pay attention to the ________________ you
get when playing it. If that activity makes you uncomfortable, give it up.
Điền vào khoảng trống với từ thích hợp
In my class, I have several best friends like Tony, Tú, Nick and
Hằng. We have quite different hobbies. Tony is very sporty, so he likes
participating in sports _____________17 like playing badminton, playing
soccer or swimming. Tú is very _____________18. She usually
_____________19 to do general labour in her neighborhood. She thinks that
those __________________20 can benefit her community and help her to be
more independent and _____________21 her social skills a lot. Nick likes
computers and the Internet. In his free time, he usually _____________22 the
Internet to get new knowledge around the world. Apart from that, he also likes
_____________23 with others in the class. The last one I want to introduce is
Hằng. On an _________________24, Hằng usually spends an hour
_________________25, her favorite hobby. She likes indoor activities like
doing yoga or playing the piano. She does yoga and plays the piano every day.
And you? What do you usually do in your free time? How many hours do you
spend for your favorite hobby in _____________26? Write to share, please!
Điền vào chỗ trống với dạng đúng của từ cho sẵn
27. Students must be aware of some _______________ (society) problems such as
smoking, violence, and drugs and try to avoid them.
28. My ________________ (totally) spare time in a week is about ten hours.
29. I’m not ________________ (satisfy) with my English test result.
30. They organize “the Green Summer Campaign” ______________ (annual) for the local
youth to participate in volunteer activities.

Biên soạn và tổng hợp bởi Lê Công Đức

YOUTUBE
DUCLE ELT

Subcribe to learn online!

Learning hard, living happily! |7


TỪ VỰNG 3 Unit 1  Leisure Activities
adj thật [không phải giả]
1. real =authentic
really = truly (important) adv thật sự (quan trọng)
v
hiện thực hóa
realize sth
n
chương trình thực tế
a reality show
n
nền văn hóa
2. culture
adj (các sự kiện) văn hóa
cultural (events)
n
phân loại
3. category
v
cực kỳ ghét
4. detest (doing sth)
n
chuỗi, xuyến đeo tay
5. bracelets
v
đề cập đến
6. mention
v
ăn nhà hàng # đi ăn ngoài
7. eat out # go out to eat
n
thời gian rảnh
8. free time = spare time
tổ chức bảo vệ động vật
9. animal protection organization n
adj kỳ dị
10. weird
Điền vào chỗ trống với từ thích hợp để hoàn thành câu
1. Nowadays there are a lot of new __________________ such as Giọng ải giọng ai,
Vietnam Next Top Model, Shark Tank Vietnam…
2. My brother usually practices watching and listening to Tedtalk videos to improve
his English in his ______________.
3. Some people in Vietnam like eating dogs. I wish there were an _______________
___________ to protect them. I don’t want them to be killed and eaten.
4. Wow! Where did you buy this ___________, Tina? It’s really beautiful.
5. Last night, I had a very ___________ dream and it was very horrible.
6.
7. My family is going to ___________ in a new Italian restaurant downtown this
Christmas. What are going to do, John?
8. I think students should be taught to respect different ___________. This helps
them to live peacefully with other peoples in over the world.
9. Nguyễn Trung Trực festival is considered one of the most important___________
_______________ in the southern part of Vietnam.
10. What is the synonym of the word ‘real’?
A. fake
B. authentic
C. specific
D. definite
11. Students’ scores are divided into five _______________ - excellent, good, quite
good, average, and weak.
12. How can we recognize fake money and _______________ money, teacher?
13. My sister is always punctual, so she really _______________ being late.
A. realizes
B. detests
C. socializes
D. surfs
14. I have ___________ three main reasons that lead to the climate change and global
warming? Can you tell me those ones again?
A. satisfied
B. improved
C. mentioned
D. volunteered
15. According to the statistic, the _________ leisure time each person has is four
hours a day.
A. total
B. social
C. satisfactory
D. popular
8|

Learning hard, living happily!

YOUTUBE
DUCLE ELT

Subcribe to learn online!

Biên soạn và tổng hợp bởi Lê Công Đức


TỪ VỰNG 4 Unit 1  Leisure Activities
adj rất thích cgđ
1. (be) hooked on sth
n
người nghiện
2. addict
adj nghiện cgđ
addicted to sth
adj có tính gây nghiện
addictive to sth
adj trái cây chín
3. ripe (fruit)
adj (khu vườn) ảo
4. virtual (garden)
adv một cách ảo; gần như
virtually
v
có ảnh hưởng đến ai đó/cgđ
5. have effects on sb/sth
v
phụ thuộc vào cgđ
6. rely on
= depend on/upon sth
v
thích A (hơn B)
7. prefer A (to B)
n
sự yêu thích
preference
đi ra khỏi (nhà/ văn phòng)
8. get out of (the house/office) v
v
tồn tại
9. exist
n
sự tồn tại
existence
v
dường như là …
10. seem to be …
happen to be …
Điền vào chỗ trống với từ thích hợp để hoàn thành câu
1. Some people don’t believe in the ______________ of aliens. However, I think
they still _______________ whether you believe or not.
2. If you don’t know how to manage your time with computer games and other social
networks, you will be __________________. And then you cannot focus on your
study or work anymore.
3. I’d like to buy some papayas, but they are not __________________ yet.
4. When you are stressed or disappointed, __________________ your house and
drink coffee with some friends. This really helps you to be better.
5. Playing games too much and surfing the Internet for a long time have harmful
__________________ your psychology and physical health.
6. Instead of meeting real friends in person, people tend to have __________ friends
online. I think we should change this habit as soon as possible.
7. My friend, Minh, is really independent. He never _______________ his parents to
get up every morning. He has his own schedule to follow.
8. I ______________ learning English to learning Chinese because Chinese is more
difficult to write than English.
9. Heroin is highly __________________, so never try it only once.
10. My younger brother is really _________________ making models of famous
buildings in the world.
11. Choosing to participate in or not is the matter of _________________. It’s not
forceful because it is a voluntary activity.
12. He _______________ be very positive about his coming tests although he hadn’t
prepared well and carefully for them.
13. He ____________ admitted he was guilty.

Biên soạn và tổng hợp bởi Lê Công Đức

YOUTUBE
DUCLE ELT

Subcribe to learn online!

Learning hard, living happily! |9


14. What is the synonym of the word ‘rely on’?
A. depend upon B. based on
C. thanks to
D. because of
15. All of the bananas are _________________, and so are the apples.
A. sour
B. ripe
C. salty
D. freshly
16. If you spend too much time playing virtual games and social networks, you’ll
become a(n) ____________.
A. activist
B. category
C. preference
D. addict
17. This ____________ is responsible for protecting and saving wild animals.
A. existence
B. reality
C. organization D. data
18. My teacher has great ____________ on my success.
A. effects
B. satisfaction C. improvement D. buttons
Điền vào chỗ trống với dạng đúng của từ
19. My daughter is getting ____________ (addict) to computer games. Could you
please give me some useful advice to help her get out of this bad habit?
20. In the next ten years, people will use ____________ (virtually) reality technology
to play games, study, and do scientific research.
21. The ____________ (exist) of UFOs is a big question toward scientists in all
around the world.
22. She ____________ (preference) drinking coffee to drinking tea.
23. Do you know when humans ____________ (exist)?
24. Never try heroin, nicotine, or drugs because they are ____________ (addict).
25. What ____________ (real) show is the most popular in Vietnam now?
Điền vào chỗ trống với những từ thích hợp để hoàn thành đoạn văn
The leisure activities modern people do in their free time are much more different from
those in the past did. Thanks to the development of high-tech devices like laptops,
smartphones, tablets, etc., and Internet connection, people 26____________spend most of
their free time in front of these machines’ screens without feeling bored at all. They can chat
with 27_________friends, most of whom are 28__________ in their neighborhood, in their
country, or in the world. The 29__________ of the Internet makes life more interesting and
convenient, but it also has other disadvantages. The problem is people more and more
30
__________ them and do not want 31____________ it to play sports, have face-to-face
conversations with friends, or meet other people in person because they like the
32
_________ world offered by the Internet. In fact, I think people should adjust this bad
habit as it may have harmful 33___________ on their psychology and physical health if they
are more and more addicted to it. Moreover, real life has a lot of new things to discover.
written by Lê Công Đức
10|

Learning hard, living happily!

YOUTUBE
DUCLE ELT

Subcribe to learn online!

Biên soạn và tổng hợp bởi Lê Công Đức


TỪ VỰNG 5 Unit 1  Leisure Activities
1. positive/ negative side
2. do harm to your body
be harmful to your body
(affect your body) harmfully

adj
n
adj
adv

3. solution
= measure =proposal
4. besides = in addition
5. eye-tiredness
6. get irritated easily
7. conclude sth
conclusion
8. summarize sth
summary
9. strange (to sb)
strangeness
stranger
10. (update) antivirus software

n

mặt tích cực/ tiêu cực
làm hại đến cơ thể bạn
có hại đối với cơ thể bạn
(ảnh hưởng cơ thể bạn) một
cách có hại
giải pháp

adv
n
v
v
n
v
n
adj
n
n
n

thêm vào đó là …
sự mỏi mắt
dễ nổi cáu; cáu gắt
kết luận cgđ
sự kết luận
tóm tắt cgđ
sự tóm tắt
lạ lẫm (đối với ai đó)
sự lạ lẫm
người lạ
(cập nhật) phần mềm
diệt vi-rút
Điền vào chỗ trống với từ thích hợp để hoàn thành câu
1. Facebook seems to be very ______________ to my father. He has never used it so
far. However, he likes watching videos from my brother studying in the UK.
2. Smoking cigarettes does great ______________ our body, so adults usually ban
teenagers from taking up this bad habit.
3. If you don’t want your computers (or laptops) to be attacked by hackers, you must
______________ the antivirus software you are using regularly.
4. Read the text and ______________ its main ideas, and then retell it to your
classmates. I’ll let you ten minutes to do it.
5. The best ______________ to get out of the addiction of playing computer games
and social networks (Facebook, Zalo…) is to participate in social activities,
outdoor sports, or gathering with your friends more often.
6. When you surf Facebook, you seem to be more addicted and curious what is
happening with your friends and others, so you only want to stay alone and sit all
day in front of the computer. This can lead to some negative health problems such
as ______________, obesity, stress, and despression.
7. An essay should include three main parts – the introduction, the body, and the
______________. Go to page 13 in your textbook for more information.
8. My sister is very shy when meeting ______________. I think she should socialize,
hang out with friends, and join outdoor activities more.
9. Sitting in front of your computer playing games or surfing the Internet affects you
physical health negatively. ______________, it also does harm to your
psychology. Therefore, be careful when using it.
10. I have checked your ______________. It’s good, and if you make it shorter, it will
be more perfect.
Biên soạn và tổng hợp bởi Lê Công Đức

YOUTUBE
DUCLE ELT

Subcribe to learn online!

Learning hard, living happily! |11


11. Watching TV in a long period of time will affect your eyes and health
______________. It can cause harm to your eyesight and lead to obesity.
12. If you get more and more stressed, you will get ______________ easily because
it’s very difficult for you to control your emotions.
13. We usually use these phrases ‘In short, In a nut shell, As I have noted …’ to
______________ what we have mentioned in the body part of an essay.
14. Lack of doing exercise can be ______________ to our physical health because it
makes us more passive and physically ill easily.
15. Can you tell me the positive and ______________ sides of using the Internet?
Give me some specific examples to support your ideas in your essay.
16. The first ______________ I faced when studying in a new school is that everyone
in this place are very kind, helpful, and friendly.
Khoanh tròn đáp án đúng để hoàn thành câu
17. No one can deny the positive benefits of using the Internet nowadays, but there are
also ______________ effects. Can you give me some of its disadvantages?
A. virtual
B. negative
C. harmfully
D. strangeness
18. Your ______________ must be as short as possible, but makes sure that it
includes all of main ideas of the full text.
A. summarize
B. summary
C. summarizing D. summarily
19. What is the synonym of the word ‘measure’?
A. concludsion
B. proposal
C. positiveness
D. strangeness
20. I have used this antivirus software for more than a year. It’s time for me to
______________ it.
A. summarize
B. exist
C. update
D. take
Điền vào chỗ trống với từ thích hợp để hoàn thành đoạn văn
This morning, our English teacher gave us an assignment which requires us to
write an essay discussing the ______________21 and ______________22 sides of
using the Internet. There must be three (3) parts – the introduction, the body, and the
______________23 - in the essay. At the moment, my friends and I are exchanging
ideas for this topic. And here is the list:
Positive sides
 having more new knowledge and information
 improving English because of having more foreign friends on Facebook
 enhancing out study results
Negative sides
 making friends with ______________24who we don’t know them in reality
 doing great ______________25 to our body because of lacking exercising,
being addictive, and usually facing stress.
 ______________26 our psychology______________27 like causing stress,
making us ______________28 easily, and sometimes leading to autism.
Can you add more the good and bad sides for the topic? Please write here to share
your opinions. Thanks a lot for your sharing in advance.

12|

Learning hard, living happily!

YOUTUBE
DUCLE ELT

Subcribe to learn online!

Biên soạn và tổng hợp bởi Lê Công Đức


TỪ VỰNG 6 Unit 1  Leisure Activities
adj
quyết định (làm cgđ)
1. decide (to do sth)
n
sự quyết định
decision
adj
quyết đoán
decisive
n
sự quyết đoán
decisiveness
v
tổ chức cgđ
2. organize sth
adj
có tổ chức
organized (person)
n
tổ chức
organization
n
nhà tổ chức
organizer
v
quảng cáo cgd
3. advertise sth
n
nhà quảng cáo
advertiser
n
sự quảng cáo
advertising
n
mẫu quảng cáo
advertisement
pre
một cách riêng biệt
4. in isolation
v
cô lập
isolate
adj
cách biệt; cô lập
isolated
n
Châu Âu
5. Europe
n
Đồng Ơ-rô
Euro
adj
người Châu Âu
European
cấm
6. ban = forbid = prohibit v
v
tưởng tượng cgđ
7. imagine sth
adj
(ý tưởng) sáng tạo
imaginative (ideas)
n
sự tưởng tượng
imagination
v
phát âm (một từ)
8. pronounce (a word)
n
sự phát âm
pronunciation
Điền vào chỗ trống với từ thích hợp để hoàn thành câu
1. I like working in a group with Anthony. He always has ______________ ideas for
any projects he is working with.
2. The island is ______________ from the main land. You have to travel by boat or
plane to reach this place.
3. This charitable ______________ usually holds social activities to raise more funds
which are used to help local poor people.
4. A good ______________ must know the customers’ psychology and the use of
colors to make their products more attractive. This can persuade more consumers
to buy their products although they don’t really need them.
5. Student: How do we ______________ this word ‘imagination’, teacher?
Teacher: Look at this and repeat after me /ɪˌmædʒɪˈneɪʃn/.
6. I think we shouldn’t ______________ students from using social networks like
Facebook, Zalo, or Twitter. Instead, we should guide them how to use these
networks more effectively and take their full advantages.
7. One ______________ is about 28,000 dong in Vietnam.
8. The admin of the page is going to ______________ an offline meeting for all
members. Would you like to join tonight?
Biên soạn và tổng hợp bởi Lê Công Đức

YOUTUBE
DUCLE ELT

Subcribe to learn online!

Learning hard, living happily! |13


9. I cannot ______________ how people survive and live on Mars because there is
no oxygen (O2) in this planet.
10. My parents ______________ to buy a personal computer for me. They think that
it will help me in my study, but they only allow me to use it two hours a day.
11. Children like watching ________________ of ‘Điện Máy Xanh’ because they are
very interesting and funny.
12. John is an ______________ student. He always puts all of his books and
notebooks away when he finishes studying and doing homework.
13. Reading books is also a good way to develop our ______________. Apart from
that, it helps us to widen our knowledge and get more experiences.
14. Some Vietnamese tourists are more and more interested in visiting some countries
in ______________ such as the UK, Germany, and Italy.
15. Don’t ______________ yourself by avoiding joining social or sports activities.
Share more, help others more, and volunteer more to know that life is very
beautiful and you are very lucky to be here on earth.
16. Thanks to the development of Facebook and its billion users, people can
______________ their products to a lot of people with very cheap prices.
17. The village was ______________ after the severe flood and storm.
18. You should ______________ English words correctly from the beginning if you
want to communicate more effectively in the future.
19. The ______________ informed us that everything in the party had completely
been prepared.
20. ______________ is a difficult job because it needs your constant imagination and
your hard work to design attractive advertisments all the time.
21. He never hestitates to make a decision. In contrast, he’s always ______________
when choosing an important solution for a difficult issue.
Khoanh tròn đáp án đúng để hoàn thành câu
22. I think recognizing the _____________ of words in English is the most difficult
aspect in learning this lanaguge.
A. pronunciation
B. pronouncing
C. pronounce
D. pronounced
23. Working as an architect or designer requires great _____________ I think.
A. imagination
B. imaginative
C. imaginatively D. imaging
24. Italy is a country in _____________.
A. Asia
B. America
C. Africa
D. Europe
25. We have to travel to this _____________ village by boat.
A. isolate
B. isolation
C. isolated
D. isolating
26. Companies have to pay a lot of money to _____________ their products on
television, newspapers, or magazines.
A. advertising
B. advertisers
C. advertise
D. advertisement
27. Susanna usually comes up with _____________ ideas for our group. That’s the
reason why all of group members like working with her.
A. imaginative
B. imagination
C. imaginatively D. imaging
28. What is the synonym of the word ‘ban’?
A. prohibit
B. update
C. isolated
D. organize
14|

Learning hard, living happily!

YOUTUBE
DUCLE ELT

Subcribe to learn online!

Biên soạn và tổng hợp bởi Lê Công Đức


29. Making an important _____________ is not an easy thing to do.
A. decide
B. decision
C. decisive
D. decisiveness
30. What is the common currency unit of countries in the ____________? – It’s Euro.
A. Africa
B. Asia
C. America
D. Europe
31. What is the reflection of the word ‘decision’?
A. importance
B. requirement
C. decisiveness D. advertisement
32. What is the antonym of the word ‘ban’?
A. allow
B. prohibit
C. force
D. forbid
33. I have just joined a local charitable _____________that usually holds social and
volunteer activities to help the homeless, street children and poor people in the
neighborhood.
A. organizer
B. organizing
C. organization D. organizable
Điền vào đúng từ loại của từ cho sẵn để hoàn thành câu
34. Betty is very good at _____________ (organize) events for my class. I think that
is her strongest point.
35. I really like _____________ (advertise) created by Neptunes, an oil-cooking
trademark because they are very emotional and meaningful.
36. The _____________ (pronounce) of English words is sometimes the same as
their spelling, but sometimes it’s not.
37. It’s very difficult _____________ (decide) an important choice in our life because
it may affect our entire future, so be careful.
38. When surfing the Internet, you will see a lot of _____________ (advertise) on it.
This will make you buy more products that you don’t really need.
39. I want to learn a _____________ (Europe) language like German or Italian.
40. The village was in _____________ (isolate) after the destruction of the severe
storm called Tembin.
Điền vào chỗ trống với từ thích hợp để hoàn thành đoạn văn
1I think playing sports and joining some social activities really help me to
improve my soft skills such as working in a team, skills of o______________41 or
skills of making ______________42 when trying to make more people pay attention
to our activities. Because of these great benefits, I d______________43 to become a
member of a local charitable organization. And this weekend, we are going to travel to
a village in i______________44 due to the severe flood to give them food, fresh
water, and medical aids.
2In the future, I think that I will become an a______________45 because I am
very interested in designing things. I know that it is a difficult and challenging job
because it requires high i______________46 and creativity all the time to create
attractive a______________47 for big companies to introduce their products to their
customers. Moreover, this job needs good o______________48 and other social skills
like working in a team and understanding customers’ tendency and interests too. I
think I need to learn as much as I can to prepare for my dream job.

Biên soạn và tổng hợp bởi Lê Công Đức

YOUTUBE
DUCLE ELT

Subcribe to learn online!

Learning hard, living happily! |15


UNIT 2 LIFE IN THE COUNTRYSIDE
CUỘC SỐNG Ở MIỀN QUÊ

English 8 Pearson

TỪ VỰNG 1 Unit 2  Life in the countryside
v
mong đợi
1. expect sth
n
sự mong đợi; kỳ vọng
expectation
tải lên # tải xuống (gạo)
2. load # unload (the rice) v
v
cưỡi; chạy
3. ride – rode – ridden
đi chăn trâu
4. go herding the buffaloes v
v
khám phá cgđ
5. explore sth
n
sự khám phá
exploration
n
người khám phá; nhà thám hiểm
explorer
v
vận chuyển
6. transport sth
n
sự vận chuyển
transportation
v
thu hoạch lúa
7. harvest (rice)
n
mùa thu hoạch
harvest time
v
cho (mèo) ăn
8. feed – fed – fed (a cat)
v
đi gánh (nước)
9. collect (water)
n
bộ sưu tập
collection
n
nhà sưu tập
collector
adj (cuộc sống) du mục
10. nomadic (life)
n
dân du mục
the nomads
Điền vào chỗ trống với từ thích hợp để hoàn thành câu
1. Children living in the countryside can relax after school by helping their parents
go ___________ the buffaloes.
2. I like the atmosphere of ______________ because people are busy on the fields
harvesting rice with happiness and enjoyment. Children like us can join them on
this special occasion.
3. In the past, my parents had to ______________ water from a stream which is
about three kilometers away from my house. We didn’t have tap water like people
in the city.
4. My brother really likes ______________ life because he can enjoy freedom,
flexibility, and nature without having living at the same place all the time.
5. When my mother was young, she used to help her parents______________ rice at
the harvest season. She said that it was hard work, but had a lot of fun.
6. After school, I like ______________ the buffaloes that help us a lot on the farm.
7. Children in the city enjoy travelling to experience life in the countryside since
there are plenty of new things for them to ______________.
8. Parents usually have high ______________ of their children, and this sometimes
cause stress for them in study.
9. People in some places in the countryside still use buffaloes to ______________
their products and plough their fields.

16|

Learning hard, living happily!

YOUTUBE
DUCLE ELT

Subcribe to learn online!

Biên soạn và tổng hợp bởi Lê Công Đức


10. Tùng is really hooked on flying kites. He has a ______________ of all types and
colors of kites.
11. A ______________ is a member of a community that moves with its animals from
place to place.
12. Some students in my class are very interested in the ______________ of space.
They wish to become astronauts when they grow up.
13. To solve the problem of traffic jam, city-dwellers have to travel to work by means
of public ______________ I think. What’s your idea, Trinh?
14. Mai is a real doll______________. She posesses about two hundred dolls from
everywhere in the world in her collection.
15. Everyone helped him to ______________ luggage from the car.
Khoanh tròn đáp án đúng để hoàn thành câu
16. He likes ______________ stamps because stamps have a lot of valuable
information on them like famous people, cultures, and important events.
A. herding
B. collecting
C. feeding
D. loading
17. When living in the countryside, the thing I remember most is the atmosphere of
the ______________. It helps me recognize how hard a farmer has to work.
A. water collection
B. high expectation
C. harvest time
D. the nomads
18. Toddlers are extremely interested in ______________ the world around them with
their super ability to walk.
A. expecting
B. challenging
C. exploring
D. unloading
19. Too much _____________ leads to sadness, so parents shouldn’t expect too much
from their children. Instead, encourage and recognize their strong points more.
A. expectation
B. exploration
C. organization D. imagination
20. I don’t like ______________ life because we have to move from place to place all
the time. I just want to live in a big house in a big city.
A. wild
B. nomadic
C. comfortable
D. convenient
21. My grandfather loves doing gardening. To me, the thing I love most is the time
my grandfather and I ______________ ripe fruits from trees and give them to our
neighbors. Giving things helps people get closer and closer.
A. expect
B. discover
C. explore
D. harvest
Điền vào đúng từ loại của từ cho sẵn để hoàn thành câu
22. The bill has included the ______________ (transport) cost, so don’t pay any
extra money for the bill.
23. We can help to protect the environment by ______________ (collect) barbage,
cleaning dirty beaches, or throwing used things in the right place.

Biên soạn và tổng hợp bởi Lê Công Đức

YOUTUBE
DUCLE ELT

Subcribe to learn online!

Learning hard, living happily! |17


24. The ______________ (nomadic) don’t stay in the same place for a long time, they
usually move from place to lace with their animals and stay in moveable gers.
25. ______________ (collect) books seems to interest my sister a lot. She likes
buying old books and sharing them with her friends.
26. In the past, famers also used buffaloes to ______________ (transport) their rice,
vegetable and other produce.
27. My ______________ (expect) is that I will get a scholarship to learn in the UK.
28. People say that any ______________ (nomadic) child can ride a horse. Wow! It
must be more interesting to ride a horse than to ride a motorbike, right?
29. Travelling to other countries is a good way to ______________ (explore) new
cultures, widen knowledge, and enrich our life experiences.
Điền vào chỗ trống với từ thích hợp để hoàn thành đoạn văn
1When you take up a new sport, don’t put too much e______________30 for
yourself because we come to sports for relaxation, not for stress or pressure, right? To
me, playing sports is a chance for me to make new friends, e______________31 new
things around us, and more importantly to reduce stress after hard-working days.
2 Life in the countryside usually interests people in big cities. Coming to
villages and farms, they will recognize and experience stuffs that they have never seen
before like c______________32 water, h______________33 rice, and riding
buffaloes under the sun or running freely in the vast rice paddy fields.
3 Have you ever heard about n______________34 life before? It means people
in their community have to move from place to place three times a year with their
animals. The most popular n______________35 are the Mogolian. I really like the
freedom of their lifestyle. Children have to be independent at a very early age. They
can r______________36 horses, h______________37 cattles, and help their parents
with household chores.
4 C______________38 things like stamps, dolls, pottery, or anything is a good
hobby. It helps you to relax but also brings about other benefits, too. For instance, if
you collect stamps, you can widen you geographical knowledge, cultures, important
events, or even famous leaders of a country. Sometimes, if you are lucky enough, you
can earn a lot of money from you c ______________39 , but don’t expect much from
this, just become a c______________40 for relaxation, sharing knowledge, and having
more friends having the same common things. It values much more than money, right?

18|

Learning hard, living happily!

YOUTUBE
DUCLE ELT

Subcribe to learn online!

Biên soạn và tổng hợp bởi Lê Công Đức


TỪ VỰNG 2 Unit 2  Life in the countryside
cỏ khô
(những cánh đồng) mênh mông
cái sào, cái cộc
cản (tầm nhìn)
nở rộ
(gió) thổi
tạo cơ hội cho ai đó
(có được) sự tiếp cận
(dễ dàng)đến cgđ
adj tiện lợi # bất tiện
9. convenient # inconvenient
sự tiện lợi # sự bất tiện
convenience # inconvenience n
n
các trang thiết bị (bao gồm
10. facilities
phòng ốc, thiết bị, …)
Điền vào chỗ trống với từ thích hợp để hoàn thành câu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

hay
vast (fields)
a pole
block (the view)
in full bloom
blow – blew – blown
offer (opportunity/chance)
(have easy) access to sth

n
adj
n
v
pre
v
v
n

1. Last weekend, my parents took me to my uncle’s village. Life there is completely
different from city life. There are a lot of ___________ fields with blue sky and
fresh atmosphere. I just wanted to live there permanently.
2. My school offers good ___________ for students to conduct experiments in
Chemistry and Physics, to practice English in language labs, and to play sports
and other indoor activities in the gymnasium.
3. My house is next to a supermarket, so it’s very ______________for us to go
shopping. Just a minute of walking to reach there.
4. Write the simple past ans the past participle of the verb ‘blow’ here:
_____________, ________________.
5. Thanks to strong Wifi connection, we can get ___________ to update information
and knowledge quickly, conveniently, and easily.
6. Knowing another language beside your mother tongue will ___________ you
more chances to get a good job in international companies with high salary.
7. The wind was ___________ softly on my face, and I fell asleep afterwards.
8. My favorite season is spring because you can enjoy watching flowers in
___________. The weather is really warm and relaxable.
9. In my opinion, children living in the countryside have more _____________ such
as no Internet, medical care, or update information and knowledge.
10. Look! The horse is eating ___________.
11. I think that building shouldn’t be built in this place because it will ___________
the view out of the sea.
12. Living in big cities has more ___________ rather than incoveniences such as
modern educational institutes, hospitals, and convenient transportation.
13. On May Day, people in England will dance around a ___________ called
Maypole.

Biên soạn và tổng hợp bởi Lê Công Đức

YOUTUBE
DUCLE ELT

Subcribe to learn online!

Learning hard, living happily! |19


TỪ VỰNG 3 Unit 2  Life in the countryside
v
giữ ở + trạng thái nào đó
1. stay + adjective
giữ dáng
stay slim
giữ gìn sức khỏe
stay healthy
n
người (thành thị/ nông thôn)
2. (city/ country) folk
v
quyên góp cgđ
3. donate sth
n
sự quyên góp
donation
n
người quyên góp
donor
n
điểm số
4. score = mark =grade
n
khu đô thị # vùng nông thôn
5. urban area # rural area
n
người lạc quan
6. optimists
adj lạc quan
optimistic
adv dân cư dày đặc
7. densely(populated)
adj (dân số) dày đặc
dense (population)
n
mật độ (dân số)
(population) density
n
(giỏi) về việc tính toán
8. (good) at calculus
n
vùng sâu vùng xa
9. remote area
vùng miền núi
mountainous area
n
nhân loại; con người
10. human = human beings
Điền vào chỗ trống với từ thích hợp để hoàn thành câu
1. My mother usually encourages me to try more when I have low ___________.
This helps me a lot in my study. Thank mom for not criticizing my mistakes.
2. Kien Giang Province has a population of 1,738,800 (in 2017). ___________ areas
like Rạch Giá City are the most densely populated.
3. Although Tùng is disabled, but he is very ___________. He has just published a
poetry called ‘Lặng rơi (Silent Dropping)’.
4. ______________ can’t survive without nature, so plant more trees and protect
more animals on this beautiful planet.
5. When visiting ___________ areas, you will have a great opportunity to watch vast
terraced fields. The view looks like a mountain wearing a golden coat under the
glorious sun. I’m sure that you’ll never forget this experience.
6. Although my mother is not rich, she usually ___________ some of her money to
the elder people on the street.
7. If you want to maintain your happiness, my advice is that you should make friends
with _________________ who will give you positive energy and encouragement
to be better.
8. In my group, Tony is amaster of language. Mai is an excellent writer in literature,
and Peter is very good at ___________.
9. Life in ___________ areas now is quite different from that in the past. People in
villages now have Iphones, Internet connection, and intelligent flat TVs, too.
10. Metropolitan cities usually have dense ___________. For example, the population
density is over 7,698 people per one square kilometer.

20|

Learning hard, living happily!

YOUTUBE
DUCLE ELT

Subcribe to learn online!

Biên soạn và tổng hợp bởi Lê Công Đức


11. This morning, the local charitable organization informed that they received a large
amount of money from an unknown ___________.
12. Vietnamese women usually follow heathy diets and lifestyle to ___________ slim
and healthy.
13. City ___________ are considered less friendly than those in the countryside.
14. I reall like talking to my father. He always helps me to look at the ___________
sides of difficulties and gives me great advice in life.
15. I think the value of ___________ is very important, but the deep heart and
benevolent mind are more important
Khoanh tròn đáp án đúng để hoàn thành câu
16. When we organized a singing night to raise more funds to help the local street
children, we received a lot of ___________ from local residents.
A. donating
B. donation
C. donor
D. donate
17. Most big cities in the world are facing the problem of high population _________.
A. density
B. dense
C. densely
18. Don’t worry too much. Instead, relax yourself and keep _________ mind to move
forward. The most amazing things usually appear when we’re about to give it up.
A. pessimistic
B. disappointing C. optimistic
D. urban
19. Learning English well will ________ studentsmore opportunities to study abroad.
A. feed
B. explore
C. offer
D. donate
20. Thanks to the Internet and Wifi connection, we ___________ update information
easily, searching for knowledge quickly, and shopping conveniently.
A. make contribution to
B. have fast access to
C. do great harm with
D. rely on
21. Every year, companies have to spend a lot of money for ___________.
A. advertise
B. advertisement C. advertising
D. advertiser
22. Tony wishes that he could experience the ___________ life to enjoy the freedom
of moving from place to place to everywhere in the world.
A. urban
B. remote
C. nomadic
D. freestyle
23. We cannot deny the ______ that the Internet offers us in modern life, for example,
you can buy a product in another country just by several clicks on your bed.
A. inconvenience B. density
C. opportunity
D. convenience
24. This is the first hotel that makes me so impressive like this. It offers a lot of great
services and ___________. I’m sure that I’ll recommend it to all of my friends.
A. transportation B. facilities
C. exploration
D. expectations
25. I like ___________ my dog a lot. He seems to be extremely happy when I give
him food to eat.
A. walking
B. riding
C. feeding
D. hugging

Biên soạn và tổng hợp bởi Lê Công Đức

YOUTUBE
DUCLE ELT

Subcribe to learn online!

Learning hard, living happily! |21


26. A: Do you know any famous ________ in the world? – B: Yes, Christopher Comlumbus.
A. donors
B. explorers
C. nomads
D. Europeans
Điền vào chỗ trống với từ thích hợp để hoàn thành câu
1Last year, I went to a r_____________27 area to work as a volunteer. The trip
made me a little bit sad because children here have to drop out of school early to help
their parents with farming work. Therefore, when I came back to the city, I
d___________28 to start off a charitable organization. I hope that more and more
people will help by d___________29 money, clothes, or books which we will take to
all remote areas in my country with the hope of helping more children to persue their
proper education.
2Do you know what the current world’s p___________30 is? It’s over 7.6
billion as of December 2017. That means big cities from all over the world have to
face the problem of overcrowded population d___________31 and other social
problems such as fresh water supply, food shortage, and lack of accommodation.
People having the most o___________32 mind also worry about this fast increase in
the world population. And what do you think about this? Have you ever had such a
question?
3I have a best friend. He’s quite good-looking, friendly, and sociable.
Especially, he’s really good at c___________33, so it’s not surprising that he always
gets the highest s___________34 in every math test. Beside, he also likes participating
in voluntary activities. He loves nature and protecting the environment. He usually
tells me about the ways h___________35 should do or shouldn’t do to protect the
earth and the environment we are living in. I really like talking to him because he’s
very responsible. Do you have a friend like this? Share with me by writing about him/
her on my Facebook wall.
4If somebody asks me why I prefer living in the u___________35 area, but not
in the r___________36 area, I’ll say that because it’s very c___________37 and life
here is always moving actively with lots of modern facilities from entertainment to
education. More importantly, it o___________38 me with more opportunities to have
good jobs with high salary and to develop myself all the time. Although the population
here is really d___________39, I like the crowds and the noisy atmosphere of a big
city. It’s your choice to live in a big city or a small village, but city life is my option.

22|

Learning hard, living happily!

YOUTUBE
DUCLE ELT

Subcribe to learn online!

Biên soạn và tổng hợp bởi Lê Công Đức


TỪ VỰNG 4 Unit 2  Life in the countryside
1. free (time)
free sb/ sth
freedom
2. shout out loud
3. disturb sb
disturbance
4. pick (blackberries)
5. home-made products
6. local (villagers)
the locals
7. dig (holes)
8. forgettable

adj (thời gian) rảnh
v
phóng thích; trả tự do cho ai đó
sự tự do
v
la thật lớn
v
làm phiền; quấy nhiễu ai đó
n
sự làm phiền; sự quấy nhiễu
v
hái (trái berry đen)
n
các sản phẩm tự làm
adj (người dân) địa phương
n
người bản địa
v
đào (lỗ; hố)
adj dễ quên # không thể quên

# unforgettable

9. excite sb
excited; exciting
excitement
10. urban (area)
urbanize
urbanization

v
adj
n
adj
v
n

làm cho ai đó hào hứng
hào hứng; phấn khích
sự hào hứng; phấn khích
(khu) đô thị
đô thị hóa
sự đô thị hóa

Điền vào chỗ trống với từ thích hợp để hoàn thành câu
1. Yesterday I went fishing with my dad. I caught several big fish, but I decided to
___________ them all because I wanted them to enjoy the ___________ of
swimming in the water.
2. I am extremely ___________ about the trip to Singapore next week. My parents
decided to pay a visit to this country this New Year vacation.
3. While I was ___________ a hole to plant a tree, it rained heavily.
4. The ___________ is happening so fast that a lot of big cities are facing lots of
social problems, facilities, and infrastructure1.
5. When visiting a village, I like taking part in ___________ festivals, traditional
activities, and cultures.
6. More and more teenagers in cities love buying ______________ such as cake,
handcrafts, clothes, and food, too.
7. Last week, I visited a farm in the countryside. There, it was the first time I had had
a chance to ___________ fruit. Wow! It was amazing!
8. I don’t like anyone ___________ me while I am studying.
9. More people spend their ___________ time with their smart phones instead of
going out, reading books, doing gardening, or something like that.
10. The government (govt.) should ___________ the country in a slow and
appropreiate progress to make a good preparation for this change.

1

infrastructure (n) – cơ sở hạ tầng
Biên soạn và tổng hợp bởi Lê Công Đức

YOUTUBE
DUCLE ELT

Subcribe to learn online!

Learning hard, living happily! |23


11. Rạch Giá City is a young and fast-growing city in the south-western part of
Vietnam. My last trip to this city was _____________. I visited lots of wonderful
places of interest and met new and friendly people there.
12. My little boy opened the present wrapped in colorful paper with ___________. He
seemed to be very happy with the gift.
13. In this picture, my grandfather was ___________ a ripe guava. I liked planting fuit
trees and gave us all of the fruit. I missed him a lot.
14. City-dwellers seem to be familiar with the ___________ of pollution, noise, and
traffic jam because these problems happen all the time.
15. That my father promised to buy me a laptop ___________ me a lot. I’m looking
forward to that day day by day.
16. She likes running with her bare feet on the rice paddy fields and ___________
loud to the vast sky. She really loves the countryside.
17. It’s very _____________ to take a tour to Phu Quoc Island. We heard that it has
clean and sandy beaches, beautiful view, and luxurious resorts.
18. Last year, my friends and I visited Sa Pa in the north of Vietnam. The
___________ there are extremely kind, sincere, and friendly. I really love this
place and its people.
Khoanh tròn đáp án đúng để hoàn thành câu
19. The sign says ‘Don’t ___________”.
A. disturbing
B. disturbance
C. disturned
D. disturb
20. ___________ this village is a good thing to do, but this process must be conducted
carefully, slowly, and effectively.
A. Urbanize
B. Urban
C. Urbanization D. Urbanizing
21. Feel ___________ to try the items you like. If you don’t like them, just put them
away and visit our store next time, please.
A. freely
B. free
C. freed D. freedom
22. She was ___________ about meeting her father.
A. exciting
B. excited
C. exite
D. excitement
23. The ___________ people should help their tourists and be honest with their
services. This will help to attract more visitors to their tourist destination.
A. urban
B. rural
C. local
D. mountainous
24. My daughter was holding her dog that we presented to her in her birthday in
___________.
A. disturbance
B. freedom
C. excitement
D. donation
25. My eleder brother usually ___________ me by choking me when I am doing my
homework. I sometimes feel angry with him.
A. frees
B. disturb
C. excites
D. score

24|

Learning hard, living happily!

YOUTUBE
DUCLE ELT

Subcribe to learn online!

Biên soạn và tổng hợp bởi Lê Công Đức


26. I likes ___________ animals because I don’t want them to be killed.
A. freedom
B. freeing
C. freed D. free
27. We need to have effective sollutions to descrease the ___________ of the local
wildlife by tourists.
A. disturbance
B. urbanization C. freedom
D. excitement
Điền vào chỗ trống với từ thích hợp để hoàn thành câu
1The topic of this unit is life in the countryside, so today I am going to write a
passage about this. I was born and grew up in a small village where you are not
d_____________28 by the noise from crowded traffic, air pollution from factories, or
traffic jam in rush hours at all. I love the life in the countryside because most of the
products are h_____________29 from clothes to vegetables. Here, you can enjoy the
fresh air from the field with the flavor of green rice and s_____________30 loud
freely when you are stressed. You will be able to live with nature and participate in
community activities, too. Just experience the life in the countryside once in your life
if you have never been to such wonderful places.
2 Sometimes, when I am bored with the noise and disturbance of
u__________31 life, I usually take a ride to a remote village in the countryside. I turn
to be very e_____________32 with the feeling of coming back to the childhood time
when I was a young child. My friends and I usually d_____________33 holes in the
field to capture mice. In the harvest time, we helped our parents p_____________34
ripe fruit and sell them in the l_____________35 market. Those memories will be
u_____________36 in my mind although I am thirty years of age now.
3 In recent years, the process of u_____________37 loud is increasing very fast
and dramatically. It’s a positive sign to show that our country is developing and
becoming richer. However, there are are lot of other disavantages, too. Children in big
cities have fewer places to play and have to face the d_____________38 from traffic
jam, noise, pollution, and social problems like violence, Internet addiction, etc. I think
we must be careful in u_____________39 the society so that we can enjoy the
f_____________40 of changes, but don’t lose traditional values l_____________41
customs. What do you think about this topic? Write to share your opinions.

Biên soạn và tổng hợp bởi Lê Công Đức

YOUTUBE
DUCLE ELT

Subcribe to learn online!

Learning hard, living happily! |25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×