Tải bản đầy đủ

BÀI dạy CHÍNH tả cây XOÀI của ÔNG EM

BÀI DẠY CHÍNH TẢ CÂY XOÀI CỦA ÔNG EM
1/ Bài cũ: gọi 2 hs lên bảng viết 2 tiếng bắt đầu bằng g

gọi 2 hs lên bảng viết 2 tiếng bắt đầu bằng gh
cả lớp viết bảng con
GV: Nhận xét bài cũ
2/ Bài mới:
- Giới thiệu bài: Hôm nay chúng ta sẽ đoạn đầu trong bài Cây
xoài của ông em
Và củng cố về quy tắc chính tả g, gh, phân biệt x hay s.
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
-GV đọc đoạn chính tả
-Lớp Theo dõi ---1 hs đọc lại
-Tìm những hình ảnh nói lên vể -Hoa nở trắng cành, từng chùm
đẹp của cây xoài.
quả to đu đưa theo gió.
-Mỗi khi đến mùa xoài chín mẹ -Mẹ chọn những quả chín vàng
thường làm gì?
và to nhất bày lên bàn thờ ông
-Đoạn trích này có mấy câu

-Chữ đầu câu viết như thế nào?

-4 câu
-Viết hoa

LUYỆN VIẾT TỪ KHÓ
GV đọc

-2 hs lên bảng

Trồng, lẫm chẫm. cuối đông, sai -HS nghe viết bảng con
lúc lỉu , bày lên,
-Đọc lại
VIẾT CHÍNH TẢ:
1/ GV đọc toàn bài cho hs nghe
trước khi viết
2/ GV nhắc hs cách ngồi viết,
trinh bày vở…
3/ GV đọc từng cụm từ
4/ GV đọc lại toàn bài cho hs
soát lỗi chính tả

HS nghe, nhớ
-HS nghe viết
-HS viết bài


5/ GV Thu vở chấm một số bài
6/ Nhận xét bài viết của hs.

BÀI TẬP:
Bài 2:
-Chữa bài: Ghềnh, gà, gạo, ghi
Bài 3:
Cử 2 nhóm lên điền từ trên bảng
lớp
Chữa bài: nhạn xét tuyên dương
Đáp án:
a/ sạch, sạch, xanh, xanh
b/ thương, thương, ươn, đường


Khen những hs tiến bộ.

CỦNG CỐ, DẶN DÒ:
Nhận xét tiết học
Dặn hs ghi nhớ quy tắc chính tả
( g, gh )
Dặn hs viết lại cho đúng những
chữ sai cô gạch chân.
Tổng kết tiết học

-1hs đọc yêu cầu: Điền vào chỗ
trống g hay gh?
2 hs lên bảng; dưới lớp hs làm
vở bài tập
GV giao bảng xóa cho
-2 nhóm làm bài tập 3a
Cả lớp chữa bài vào vởTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×