Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 11 bài: Tập làm vănLuyện tập làm đơn

Giáo án Tiếng việt 5
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Luyện tập làm đơn
I. Mục đích yêu cầu:
-Củng cố kiến thức về cách viết đơn.
-Viết được 1 lá đơn (kiến nghị) đúng thể thức, ngắn gọn, rõ ràng, thể hiện đầy đủ
các nội dung cần thiết.
II .Đồ dùng học tập:
VBT in mẫu đơn
III .Hoạt động dạy và học
1.Kiểm tra bài cũ :
HS đọc lại đoạn văn tiết trước về nhà sửa lại
2.Dạy bài mới
HĐ1: Giới thiệu bài :
GV nêu mục đích,y/c tiết học.
HĐ2:Hướng dẫn HS luyện tập
- Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài tập số 1 ,xác
định yêu cầu của bài 1 ?

Lớp đọc thầm theo
Cả lớp đọc thầm lần 2


Mở bảng phụ nhắc lại dàn bài 1 lá đơn
*Lưu ý :trình bày lí do viết đơn(tình
hình thực tế, những tác động xấu đã xảy
ravà có thể xảy ra)sao cho gọn, rõ, có
sức thuyết phục để các cấp thấy rõ tác
động nguy hiểm của tình hình đã nêu,
tìm ngay biện pháp khắc phục hoặc ngăn
chặn.

Những ý chính trong đơn:
+tên của đơn.
+nơi nhận đơn.
+giới thiệu bản thân.
+nội dung chính cần trình bày .
+kiến nghị

-Em chọn đề bài nào?

+cảm ơn.

- Tổ chức hoạt động cá nhân

TaiLieu.VN

Page 1


Gọi HS đọc lá đơn của mình

HS làm VBTTV
Lớp NX,sửa sai

HĐ3 :củng cố ,dặn dò

Bình lá đơn nào đúng , đủ, hay nhất

-NX tiết học
-Chuẩn bị cho tiết TLV lập dàn ý Tả
ngườiTaiLieu.VN

Page 2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×