Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 11 bài: Tập làm vănLuyện tập làm đơn

Giáo án Tiếng việt 5
Tập làm văn
LUYỆN TẬP LÀM ĐƠN
I / Mục tiêu
1 / Củng cố kiến thức về cách viết đơn .
2 / Viết được 1 lá đơn ( xin học lớp năng khiếu ) đúng thể thức ngắn gọn , rõ ràng ,
thể hiện đầy đủ các nội dung cần thiết .
* Giáo dục kĩ năng sống :
-Giáo dục HS tính sáng tạo, kiên trì.
II / Đồ dùng dạy học :
-GV : Bảng phụ kẻ sẵn mẫu đơn .
-HS : SGK,vở ghi
III / Hoạt động dạy và học :
T. g

Hoạt động của GV

1’

I) Ổn định : KT sĩ số HS


3’

II) / Kiểm tra bài cũ :

Hoạt động của HS

GV kiểm tra việc chữa bài của học sinh .
III) / Bài mới :
1’

1 / Giới thiệu bài : Tiết học tập làm văn -HS lắng nghe.
tuần 6, các em đã luyện tập viết đơn xin
tham gia đội tình nguyện giúp đỡ nạn nhân
chất độc màu da cam .Trong tiết học hôm
nay, các em sẽ luyện tập viết đơn xin học
một môn năng khiếu trong dịp hè.
2 / Hướng dẫn viết đơn :

10’

-GV ghi đề bài .
Đề bài: Trong dịp hè , Câu lạc bộ Thanh
-1 HS đọc , cả lớp đọc thầm .
niên cố tổ chức các lớp năng khiếu mĩ thuật,
võ thuật, âm nhạc.Em hãy viết đơn xin học
một trong những lớp năng khiếu đó.

TaiLieu.VN

Page 1


+ Cho HS đọc lại đề bài
+ Dựa vào yêu cầu của đề bài em chọn môn
năng khiếu mà em thích để xây dựng 1 lá
đơn .
-GV hướng dẫn :

-1 HS đọc to mẫu đơn . Cả lớp quan sát
mẫu đơn .

(GV treo bảng phụ đã được kẻ sẵn mẫu
đơn ,
-GV nhắc thêm học sinh cách trình bày lý
do viết đơn ( trình bày môn đó được mình -HS lắng nghe.
yêu thích như thế nào, có năng khiếu ra
sao ) sao cho gọn , rõ , có sức thuyết phục
3/ Cho HS viết đơn :
23’

2’

-Cho HS trình bày lá đơn .

-HS làm bài vào vở.
-GV nhận xét nội dung và cách trình bày lá
-HS lần lượt đọc đơn , lớp nhận xét .
đơn
-Lớp nhận xét .
IV/ Củng cố , dặn dò :
-GV nhận xét tiết học .
-Về nhà hoàn thiện lá đơn viết lại vào vở .

-HS lắng nghe.

-Về nhà tập viết thêm vào 1 số mẫu đơn
khác đã học
-Chuẩn bị bài tiết học sau : Cấu tạo của bài
văn tả người .
Rút kinh nghiệm :

TaiLieu.VN

Page 2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×