Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 11 bài: Tập đọcTiếng vọng

Giáo án Tiếng việt 5
TẬP ĐỌC
Tiếng vọng
I . Mục Tiêu :
-Đọc lưu loát, diễn cảm bài thơ giọng nhẹ nhàngtrầm buồn, xót thương, ân hận
trước cái chết của sẻ.
-Cảm nhận được tâm trạng ân hận, day dứt của tác giả.Hiểu: đừng vô tình trước
những sinh linh bé nhỏ trong thế giới quanh ta.
II .Đồ dùng học tập:
Tranh minh hoạ bài đọc
III . Hoạt động dạy và học :
1.Kiểm tra bài cũ :
HS đọc bài Chuyện một khu vườn nhỏ,TLCH
2. Dạy bài mới
a .Giới thiệu bài :
GV nêu mục đích,y/c tiết học.
b. Bài mới :
HĐ1 :Luyện đọc đúng
-Gọi 1HS khá - giỏi đọc bài

Cả lớp đọc thầm theo


-Gọi 2 HS đọc nối tiếp đoạn lần 1

Luyện đọc từ khó:giữ chặt,gió hú, lạnh
ngắt, chợp mắt

Sửa lỗi khi HS ngắt nghỉ sai
-Gọi 3HS đọc nối tiếp đoạn lần 2

-Luyện đọc theo cặp (lặp lại 2vòng , đổi Giải nghĩa từ khó :bão vơi, ngàn..
đoạn cho nhau )
HS hoạt động theo nhóm
-GV đọc mẫu cả bài
HĐ2:Tìm hiểu bài:

Cả lớp đọc thầm theo

Câu 1 SGK ?

+Chim sẻ chết trong cơn bão.Xác nó
lạnh ngắt, lại bị mèo tha đi. Sẻ chết để
lại trong tổ những quả chứng. Không
còn mẹ ủ ấp, những chú chim non sẽ

Làm miệng

TaiLieu.VN

Page 1


mãi mãi chẳng ra đời.
Câu 2SGK ?
Thảo luận nhóm

+Trong đêm mưa bão, nghe tiếng chim
đập cửa, nằm trong chăn ấm, t/g không
muốn dậy mở cửa cho sẻ tránh mưa. t/g
ân hận vì đã ích kỉ, vô tình gây nên hậu
quả đau lòng.
+..quả trứng không có mẹ ấp ủ,tiếng lăn
như đá lở trên ngàn.

Câu 3SGK ?
+VD;
GVtổng kết
HĐ3: Luyện đọc diễn cảm
-Từ ý từng đoạn HS nêu cách đọc
-Luyện đọc theo nhóm

Sự ân hận muộn màng.
Lớp NX sửa sai
ý 2 mục I

- Gọi HS đọc bài
-Em hãy nêu ý chính của bài ?
-Liên hệ thực tế

………

-Em thích nuôi con vật gì ?chăm sóc ra
sao ?
HĐ4 :củng cố ,dặn dò
-Nhắc lại ý nghĩa bài thơ
-NX tiết học

TaiLieu.VN

Page 2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×