Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 11 bài: Tập đọcTiếng vọng

Giáo án Tiếng việt 5
Tập đọc
TIẾNG VỌNG
I. MĐYC:
1. 1 HS tự rút ra được nghĩa một số từ ngư õtrong bài :chăn, ..
1.2 HS tự rút ra nội dung bài: Tâm trạng băn khoăn day dứt của tác giả trước cái chết
thương tâm của con chim sẻ nhỏ.
2.1 Bước đầu lưu lốt diễn cảm bài thơ. Bộc lộ được cảm xúc phù hợp qua giọng đọc
2.2 Đọc diẽn cảm với giọng đọc vừa phải, biết ngắt nhịp thơ hợp lý trong bài thơ viết
theo thể thơ tự do, biết nhấn giọng những từ gợi tả gợi cảm.
3. Cảm nhận được tâm trạng băn khoăn của tác giả về cái chết của con chim sẻ nhỏ.
II ĐDDH.:
+ GV: Tranh SGK phóng to.
+ HS:Vở, SGK.
+ Cá nhân, nhóm, lớp
III. CÁC HOẠT ĐỘNG

HOẠT ĐỘNG
1’

HĐ1: Cá nhân


4’

Chuyện khu vườn nhỏ.
- Đọc đoạn 1 và cho biết. Mỗi loại cây
trên ban công nhà bé Thu có đặc điểm
gì nổi bật?

HOẠT ĐỘNG
-

Hát

-

Học sinh đọc và trả lời.

Nhận xét

- Đọc đoạn 2. Em hiểu thế nào là “Đất
lành chim đậu”.
- Nêu ndung bài
- Giáo viên nhận xét ghi điểm.

- Học sinh nhận xét.

* HĐ 2: Luyện đọc GQMT1.1,2.1
8’

- Yc HS đọc nối tiếp đoạn (3l) GV sửa
cách phát âm,ngắt câu -> Giúp học

TaiLieu.VN

Page 1


sinh giải nghĩa từ khó -> Gọi học sinh
đọc.

12’

- Giáo viên đọc mẫu.

- Đọc theo ycầu

* HĐ 3: Tìm hiểu bài. GQMT 1.2,3

Đ 1: Từ đầu…chẳng ra đời

• - Yc HS đọc thầm trao đổi với nhau Đ 2: Phần còn lại
để TLCH
+ Con chim sẻ nhỏ chết trong hồn
cảnh đáng thương như thế nào?
• Yêu cầu học sinh nêu ý khổ 1.

1 học sinh đọc khổ thơ 1.

+Vì sao tác giả băn khoăn day dứt về …trong cơn bão – lúc gần sáng – bị
mèo tha đi ăn thịt – để lại những quả
cái chết của con chim sẻ?
trứng mãi mãi chim con không ra đời.
Yêu cầu học sinh nêu ý khổ 2.

Con chim sẻ nhỏ chết trong đêm mưa
bão.

-Trong đêm mưa bão, nằm trong chăn
+ Những hình ảnh nào đã để lại ấn ấm – Tác giả không mở cửa cho chim
tượng sâu sắc trong tâm trí của tác sẻ tránh mưa – Ích kỷ …cái chết đau
giả?
lòng.
Giáo viên giảng: “Như đá lở trên Con chim sẻ nhỏ chết để lại những
ngàn”: sự ân hận, day dứt của tác giả quả trứng nhỏ.
trước hành động vô tình đã gây nên - …tưởng tượng như nghe thấy cánh
tội ác của chính mình.
cửa rung lên – Tiếng chim đập cánh
- Nêu ý khổ 3.
những quả trứng không nở.
- Lăn vào giấc ngủ với những tiếng
+ Tác giả muốn nói với các em điều gì động lớn.
Sự day dứt ân hận của tác giả về cái
qua bài thơ?
chết của con chim sẻ nhỏ.
- Yêu cầu học sinh nêu ndung - Yêu thương lồi vật – Đừng vô tình
khi gặp chúng bị nạn.
bàiù.
* Ndung: Tâm trạng băn khoăn day
dứt của tác giả trước cái chết thương
* HĐ 4: Đọc diễn cảm. GQMT 2.2 tâm của con chim sẻ nhỏ.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh đọc
TaiLieu.VN

Page 2


10’ diễn cảm.
Giáo viên đọc mẫu.
Cho học sinh đọc diễn cảm.
- Nhạn xét, bình chọn
5. Củng cố- dặn dò:
Thương yêu, bảo vệ lồi vật.
4’

- Chuẩn bị: “Mùa thảo quả
- Nhận xét tiết học.

- Nêu cách đọc: giọng nhẹ nhàng – đau
xót.
- Nhấn từ: chợp mắt, rung lên, chết
trước cửa nhà – lạnh ngắt…
- Lần lượt học sinh đọc khổ 3 – giọng
ân hận.
- Nhấn: như đá lở trên ngàn.
Thi đua đọc diễn cảm.
- Học sinh nhận xét.

TaiLieu.VN

Page 3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×