Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 11 bài: Tập đọcChuyện một khu vườn nhỏ

Giáo án Tiếng việt 5
TẬP ĐỌC
CHUYỆN MỘT KHU VƯỜN NHỎ
I . Mục Tiêu :
-Đọc lưu loát, diễn cảm bài văn, phù hợp với tâm lí nhân vật
-Hiểu được tình cảm yêu quí thiên nhiên của 2 ông cháu trong bài.Có ý thức làm
đẹp môi trường sống trong gia đình và xung quanh.
II .Đồ dùng học tập:
Tranh minh hoạ bài đọc và chủ điểm giữ lấy màu xanh
III . Hoạt động dạy và học :
Dạy bài mới
a .Giới thiệu bài :
GVgiới thiệu tranh –giới thiệu chủ
điểm-giới thiệu bài
b. Bài mới :
HĐ1 :Luyện đọc đúng

Cả lớp đọc thầm theo

-Gọi 1HS khá - giỏi đọc bài
-GV chia 3đoạn

đoạn 1: …câu đầu
đoạn 1:…không phải là vườn.
đoạn 1 :còn lại

Luyện đọc từ khó:khoái, cây quỳnh, ngọ
nguậy, quấn, nhon hoắt, lựu, rỉa, …

-Gọi 3HS đọc nối tiếp đoạn lần 1
Sửa lỗi khi HS ngắt nghỉ sai
-Gọi 3HS đọc nối tiếp đoạn lần 2

Giải nghĩa từ khó:săm soi, cầu viện, ti
-Luyện đọc theo cặp (lặp lại 2vòng , đổi gôn ,….
đoạn cho nhau )
HS hoạt động theo nhóm
-GV đọc mẫu cả bài

Cả lớp đọc thầm theo

HĐ2:Tìm hiểu bài:

TaiLieu.VN

Page 1


đoạn 1
Câu 1 SGK ?
đoạn 2
Câu 2SGK ?

+..ngắm nhìn cây cối; nghe ông kể
chuyện về từng loài cây trồng ở ban
công.
+..cây quỳnh: lá dày, giữ được nước
...cây hoa ti gôn :..thò những cái..
đuôi….
…cây hoa giấy:….
…cây đa Ân Độ

đoạn 3
Câu 3SGK ?
Câu 4 SGK?
HĐ3: Luyện đọc diễn cảm
-Từ ý từng đoạn HS nêu cách đọc
-Thi đọc đoạn 2
-Luyện đọc theo nhóm

+..Thu muốn Hằng công nhận ban công
nhà mình cũng là vườn
+..nơi đất tốt sẽ có chim về đậu .có
người về để làm ăn
“Cây quỳnh lá dày………..
………………….không phải là vườn.”
Lớp NX sửa sai
ý 2 mục I

- Gọi HS đọc bài
-Em hãy nêu ý chính của bài ?
HĐ4 :củng cố ,dặn dò
-NX tiết học
-Nhác nhở HS có ý thức làm đẹp môi
trường sống xung quanh nhà mình.

TaiLieu.VN

Page 2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×