Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 11 bài: Luyện từ và câuQuan hệ từ

Giáo án Tiếng việt 5
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Quan hệ từ
I. Mục đích yêu cầu:
-Bước đầu nắm được khái niệm quan hệ từ.
Nhận biết được 1 vài quan hệ từ (hoặc cặp quan hệ từ )thường dùng;hiểu tác dụng
của chúngtrong câu hay đoạn văn; biết đặt câu với quan hệ từ.
II .Đồ dùng học tập:
-Bảng phụ ghi nội dung bài 2
III .Hoạt động dạy và học
1.Kiểm tra bài cũ :
Thế nào là đại từ xưng hô? cho VD và đặt câu
2.Dạy bài mới
HĐ1: Giới thiệu bài :
GV nêu mục đích,y/c tiết học.
HĐ2:Hình thành khái niệm
Bài 1

Lớp đọc thầm theo

- Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài tập số 1 ,xác Cả lớp đọc thầm lần 2

định yêu cầu của bài 1 ?
- Tổ chức hoạt động nhóm

+và nối say ngây với ấm nóng

- Gọi đại diện nhóm nêu kết quả

+của nối tiếng hót dìu dặt với Hoạ Mi

GV:các từ đó có chức năng nối các từ
trong câu ,nối các câu trong đoạn văn
giúp người đọc ,người nghe hiểu rõ mối
quan hệ giữa chúng.Các từ ấy gọi là
quan hệ từ

……

Rút ra KL1 phần ghi nhớ
- Em hãy lấy 1VD

Nhóm khác bổ sung
Nhiều HS nhắc lại ghi nhớ SGK
…….

Bài 2:

TaiLieu.VN

Page 1


Làm miệng
Gv nêu ý nghĩa của cặp từ

nếu…. thì

Rút ra KL2 phần ghi nhớ

tuy ….nhưng

Gọi HS nhắc lại nội dung phần ghi nhớ
HĐ3:Hướng dẫn HS thực hành
Bài 1
Thảo luận nhóm

và ,của, rằng, và, như, với, về

Cụ thể nối kết từ ngữ nào?

VD:

Bài 2:

Và nối chim,mây,nước với hoa

Thực hiện tương tự bài 1
Bài 3:
HS nối tiếp nhau đọc những câu văn có
từ nối vừa đặt

VD:

(GV biểu dương những HS đặt câu văn
hay)

Vườn cây đầy bang mát và rộn ràng
tiếng chim hót.

HĐ4 :củng cố ,dặn dò

Lớp NX, bình câu văn hay nhất

-NX tiết học

TaiLieu.VN

Page 2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×