Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 11 bài: Luyện từ và câuĐại từ xưng hô

Giáo án Tiếng việt 5
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Đại từ xưng hô
I. Mục đích yêu cầu:
-Nắm được khái niệm đại từ xưng hô.
-Nhận biết được đại từ xưng hô trong đoạn văn;bước đầu biết sử dụng đại từ xưng
hô thích hợp trong một văn bản ngắn.
II .Đồ dùng học tập:
VBTTV.
Bảng phụ.
II .Hoạt động dạy và học
1.Kiểm tra bài cũ :
GV nhận xét kết quả bài kiểm tra giữa học kì 1(phần LTVC)
2.Dạy bài mới
HĐ1: Giới thiệu bài :
GV nêu mục đích,y/c tiết học.
HĐ2:Hình thàmh khái niệm
Bài 1

Lớp đọc thầm theo


- Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài tập số 1 ,xác Cả lớp đọc thầm lần 2
định yêu cầu của bài 1 ?
+..Hơ Bia và thóc gạo
-Đoạn văn có những nhân vật nào?
+..Cơm và Hơ Bia đối đáp với
-Các nhân vật làm gì?
nhau.Thóc gạo giận Hơ Bia,bỏ vào
rừng.
- Tổ chức hoạt động nhóm TLCH

+chúng tôi, ta.

- Gọi đại diện nhóm nêu kết quả

+chị, các ngươi.

GV :Những từ in đậm trong đoạn văn +chúng.
trên được gọi là đại từ xưng hô
Nhóm khác bổ sung
Rút ra LK 1 phần ghi nhớ

TaiLieu.VN

Nhiều HS nhắc lại ghi nhớ SGK

Page 1


- Em hãy lấy 1VD

…….

GV rút ra KL2 phần ghi nhớ

VD: cậu , bạn , đằng ấy,..

Bài 2:

đặt câu: Bạn cho đằng ấy mượn quyển
sách nhé?Làm miệng
GV rút ra KL3 phần ghi nhớ

+Cơm:..tự trọng , lịch sự với người đối
thoại .
+Hơ Bia:..kiêu căng , thô lỗ ,coi thường
người đối thoại .

Bài 3:
Tổ chức theo hình thức trò chơi

+VD :

“ Truyền điện ”

-Với thầy cô:em ,con .

Với mỗi phần GV cho HS trung bình -Với bố , mẹ:…..
tìm trước
Lớp NX nếu bạn nào sai ,bạn kế tiếp sau
(HS tìm các từ địa phương, GV giúp HS phát biểu ngay
hiểu ngay)
HĐ3:Hướng dẫn HS thực hành
Bài 1
Thảo luận nhóm
Đại diện nhóm phát biểu

+Thỏ xưng là ta ,gọi rùa là chú em: kiêu
căng ,coi thường người khác.

Bài 2

+Rùa xưnglà tôi, gọi thỏ là anh :tự trọng
, lịch sự với Thỏ.

HS làm việc cá nhân –VBT
Gợi ý : HS cần đọc kĩ những từ ngữ đã Thứ tự các từ cần điền :tôi, tôi, nó, tôi,
nó, chúng ta
cho để nắm nội dung đoạn đối thoại.
HĐ4 :củng cố ,dặn dò
-Nhắc lại nội dung cần ghi nhớ
-NX tiết học

TaiLieu.VN

Page 2


TaiLieu.VN

Page 3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×