Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 11 bài: Luyện từ và câuĐại từ xưng hô

Giáo án Tiếng việt 5
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
ĐẠI TỪ XƯNG HÔ
I. Mục đích yêu cầu:
-Nắm được khái niệm đại từ xưng hô.
-Nhận biết được đại từ xưng hô trong đoạn văn;bước đầu biết sử dụng đại từ
xưng hô thích hợp trong một văn bản ngắn.
II .Đồ dùng học tập:
VBTTV.
Bảng phụ.
II .Hoạt động dạy và học
1.Kiểm tra bài cũ :
GV nhận xét kết quả bài kiểm tra giữa học kì 1(phần LTVC)
2.Dạy bài mới
HĐ1: Giới thiệu bài :
GV nêu mục đích,y/c tiết học.
HĐ2:Hình thàmh khái niệm
Bài 1
Lớp đọc thầm theo
- Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài tập số Cả lớp đọc thầm lần 2
1 ,xác định yêu cầu của bài 1 ?

+..Hơ Bia và thóc gạo
-Đoạn văn có những nhân vật nào?
+..Cơm và Hơ Bia đối đáp với
-Các nhân vật làm gì?
nhau.Thóc gạo giận Hơ Bia,bỏ vào
rừng.
- Tổ chức hoạt động nhóm TLCH
+chúng tôi, ta.
- Gọi đại diện nhóm nêu kết quả
+chị, các ngươi.
GV :Những từ in đậm trong đoạn văn +chúng.
trên được gọi là đại từ xưng hô
Nhóm khác bổ sung
Rút ra LK 1 phần ghi nhớ
Nhiều HS nhắc lại ghi nhớ SGK
- Em hãy lấy 1VD
…….
GV rút ra KL2 phần ghi nhớ
VD: cậu , bạn , đằng ấy,..
Bài 2:
đặt câu: Bạn cho đằng ấy mượn
Làm miệng
quyển sách nhé?
+Cơm:..tự trọng , lịch sự với người
GV rút ra KL3 phần ghi nhớ
đối thoại .
+Hơ Bia:..kiêu căng , thô lỗ ,coi
Bài 3:
thường người đối thoại .
Tổ chức theo hình thức trò chơi
“ Truyền điện ”
+VD :


Với mỗi phần GV cho HS trung bình
tìm trước
(HS tìm các từ địa phương, GV giúp
HS hiểu ngay)
HĐ3:Hướng dẫn HS thực hành
Bài 1


Thảo luận nhóm
Đại diện nhóm phát biểu

-Với thầy cô:em ,con .
-Với bố , mẹ:…..
Lớp NX nếu bạn nào sai ,bạn kế tiếp
sau phát biểu ngay

+Thỏ xưng là ta ,gọi rùa là chú em:
kiêu căng ,coi thường người khác.
+Rùa xưnglà tôi, gọi thỏ là anh :tự
trọng , lịch sự với Thỏ.

Bài 2
HS làm việc cá nhân –VBT
Gợi ý : HS cần đọc kĩ những từ ngữ
đã cho để nắm nội dung đoạn đối Thứ tự các từ cần điền :tôi, tôi, nó,
thoại.
tôi, nó, chúng ta
HĐ4 :củng cố ,dặn dò
-Nhắc lại nội dung cần ghi nhớ
-NX tiết họcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×