Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 11 bài: Kể chuyệnNgười đi săn và con nai

Giáo án Tiếng việt 5
KỂ CHUYỆN
NGƯỜI ĐI SĂN VÀ CON NAI
I.Mục đích yêu cầu:
-Dựa vào lời kể của thầy cô, kể lại được từng đoạn theo tranh phỏng đoán
được kết thúc câu chuyện;và kể lại được cả chuyện .
-Hiểu:Giáo dục ý thức bảo vệ thiên nhiên, không giết hại thú rừng.
-Nghe thầy cô ,bạn KC,ghi nhớ và NX, kể tiếp
II. Đồ dùng dạy học:
Tranh minh hoạ
II .Hoạt động dạy và học
1.Kiểm tra bài cũ :
HS kể lại 1 lần đi thăm cảnh đẹp ở địa phương hoặc ở nơi khác.
2.Dạy bài mới
HĐ1:Giới thiệu bài :
GV nêu mục đích,y/c tiết học.
HĐ2:
- GV kể chuyện lần 1
HS lắng nghe
- GV kể lần 2
HS lắng nghe và nhìn tranh minh

hoạ
HĐ3: HS tập kể chuyện
-Tổ chức hoạt động nhóm đôi
(không nhất thiết phải kể đúng từng Tập kể từng đoạn nối tiếp trong
câu từng từ như cô giáo )
nhóm
- Gọi đại diện nhóm kể nối tiếp
- Gọi đại diện nhóm kể toàn bộ câu
chuyện
HĐ4: HS tìm hiểu nội dung và ý Tập kể toàn bộ câu chuyện
nghĩa câu chuyện
Nhóm khác NX
-Vì sao người đi săn không bắn con
nai?
-Câu chuyện muốn nói với ta điều gì? +..thấy con nai đẹp, rất đáng yêu.
+Hãy yêu quí và bảo vệ thiên nhiên,
bảo vệ các loài vật quí. Đừng phá
HĐ5: Liên hệ thực tế, củng cố, dặn huỷ vẻ đẹp của thiên nhiên.-GV nhận xét tiết học.
-Về nhà kể lại cho người thân nghe.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×