Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 11 bài: Kể chuyệnNgười đi săn và con nai

Giáo án Tiếng việt 5
KỂ CHUYỆN
NGƯỜI ĐI SĂN VÀ CON NAI
I.Mục đích yêu cầu:
-Dựa vào lời kể của thầy cô, kể lại được từng đoạn theo tranh phỏng đoán được kết
thúc câu chuyện;và kể lại được cả chuyện .
-Hiểu:Giáo dục ý thức bảo vệ thiên nhiên, không giết hại thú rừng.
-Nghe thầy cô ,bạn KC,ghi nhớ và NX, kể tiếp
II. Đồ dùng dạy học:
Tranh minh hoạ
II .Hoạt động dạy và học
1.Kiểm tra bài cũ :
HS kể lại 1 lần đi thăm cảnh đẹp ở địa phương hoặc ở nơi khác.
2.Dạy bài mới
HĐ1:Giới thiệu bài :
GV nêu mục đích,y/c tiết học.
HĐ2:
- GV kể chuyện lần 1

HS lắng nghe


- GV kể lần 2

HS lắng nghe và nhìn tranh minh hoạ

HĐ3: HS tập kể chuyện
-Tổ chức hoạt động nhóm đôi

Tập kể từng đoạn nối tiếp trong nhóm

(không nhất thiết phải kể đúng từng
câu từng từ như cô giáo )
- Gọi đại diện nhóm kể nối tiếp
- Gọi đại diện nhóm kể toàn bộ câu
chuyện

TaiLieu.VN

Tập kể toàn bộ câu chuyện
Page 1


Nhóm khác NX
HĐ4: HS tìm hiểu nội dung và ý nghĩa
câu chuyện
-Vì sao người đi săn không bắn con nai? +..thấy con nai đẹp, rất đáng yêu.
-Câu chuyện muốn nói với ta điều gì?
+Hãy yêu quí và bảo vệ thiên nhiên,
bảo vệ các loài vật quí. Đừng phá huỷ
vẻ đẹp của thiên nhiên.
HĐ5: Liên hệ thực tế, củng cố, dặn dò
-GV nhận xét tiết học.
-Về nhà kể lại cho người thân nghe.

TaiLieu.VN

Page 2
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×