Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 11 bài: Kể chuyệnNgười đi săn và con nai

Giáo án Tiếng việt 5
Kể chuyện
NGƯỜI ĐI SĂN VÀ CON NAI
I / Mục tiêu
1/ Rèn kĩ năng nói :
-Dựa vào lời kể của GV , dựa tranh minh hoạ và lời gợi ý dưới tranh trong
SGK ,phỏng đoán được kết thúc của câu chuyện; cuối cùng kể lại được cả câu
chuyện .
-Hiểu ý nghĩa câu chuyện
2 / Rèn kỹ năng nghe:
-Chăm chú nghe cô kể chuyện , nhớ truyện .
-Theo dõi bạn kể chuyện , nhận xét đúng lời kể của bạn , kể tiếp lời bạn .
3)Giáo dục ý thức bảo vệ thiên nhiên , không giết hại thú rừng.
II / Đồ dùng dạy học:

GV : Tranh minh hoạ SGK.
HS: chuẩn bị bài trước ở nhà.

III / Các hoạt động dạy - học :

T.g


Hoạt động của GV

1’

I) Ổn đinh : KT sự chuẩn bị của
HS

3’

Hoạt động của HS

II)/ Kiểm tra bài cũ :

-2 HS kể lại câu chuyện về một lần
2 HS(KG) kể lại câu chuyện về đi thăm cảng đẹp ở địa phương hay
một lần đi thăm cảng đẹp ở địa ở nơi khác.
34’ phương hay ở nơi khác.
-HS lắng nghe.
1’ III)/ Bài mới :
1 / Giới thiệu bài :Mở đầu cho
chủ điểm Giữ lấy màu xanh có
nội dung bảo vệ thiên nhiên , bảo
vệ môi trường, thầy sẽ kể cho em
nghe một câu chuyện của nhà văn
Tô Hoài có tên là : Người đi săn
TaiLieu.VN

Page 1


7’

và con nai.Câu chuyện xảy ra như
thế nào ? Kết thúc ra sao ? Để
biết được điều đó , chúng ta đi
-Hs lắng nghe.
vào bài học .
-Hs vừa quan sát tranh và lắng
2 / GV kể chuyện :
nghe.
-GV kể lần 1, chỉ kể 4 đoạn ứng
với 4 tranh minh hoạ.

16‘ -GV kể lần 2 kết hợp giới thiệu 4
tranh trong SGK.

4’

3 / HS kể chuyện: Các em nhớ
vào lời thầy đã kể, quan sát vào
- HS kể từng đoạn trong nhóm.
các tranh, kết hợp lời chú thích
dưới tranh, hãy kể lại từng đoạn - HS kể từng đoạn trước lớp.
câu chuyện ,
-Cho HS
nhóm.

kể từng đoạn trong

-HS lần lượt phát biểu ý kiến và kể
tiếp phần cuối câu cuyện theo
4 / Đoán xem câu chuyện kết thúc phỏng đoán.
như thế nào và kể tiếp câu chuyện -Lớp nhận xét.
theo phỏng đoán :
-HS lắng nghe.
Hỏi : Thấy con nai đẹp quá, người
đi săn có bắn nó không?Chuyện
2 HS thi kể trước lớp toàn bộ câu
gì xảy ra sau đó?
chuyện
-GV nhận xét , tuyên dương .
-Cho HS kể từng đoạn trước lớp.

6’

-GV kể tiếp đoạn 5 .
5 / Kể toàn bộ câu chuyện và trao
đổi về ý nghĩa câu chuyện :
2’

-HS thảo luận để tìm ra ý nghĩa câu
chuyện.

-Cho HS thi kể trước lớp toàn bộ
-HS lắng nghe.
câu chuyện .
-Cho HS trao đổi nhóm để trả lời
câu hỏi:
+Vì sao người đi săn không bắn
con nai ?
+Câu chuyện muốn nói với chúng

TaiLieu.VN

Page 2


ta điều gì ?
-GV nhận xét , tuyên dương.
IV / Củng cố dặn dò :
Về nhà kể lại câu chuyện cho
người thân nghe và tìm đọc kỹ
một câu chuyện em đã được
nghe , được đọc có nội dung bảo
vệ môi trường để chuẩn bị tiết kể
chuyện hôm sau .
Rút kinh nghiệm :

TaiLieu.VN

Page 3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×