Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 11 bài: Chính tảNghe, viết: Luật bảo vệ môi trường

Giáo án Tiếng việt 5
CHÍNH TẢ
NGHE – VIẾT: LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
I.Mục đích yêu cầu:
-Nghe- viết đúng chính tả một đoạn trong Luật bảo vệ môi trường.
-Ôn lại cách viết những từ ngữ chứa tiếng có âm đầu n/l hoặc âm cuối n/ng.
II .Đồ dùng học tập:
-Phiếu bốc thăm của BT2
-Bảng phụ cho BT3
II .Hoạt động dạy và học
Dạy bài mới :
HĐ1 : Giới thiệu bài
GV nêu mục đích,y/c tiết học.
HĐ2 : Hướng dẫn HS viết chính tả
-GV đọc toàn bài

- Em hãy nêu nội dung chính của bài +Điều 3 khoản 3 giải thích thế nào là
?
hoạt động bảo vệ môi trường
-Em hãy tìm những từ dễ viết sai ?
Lưu ý cách trình bày luật: xuống +những chữ viết trong ngoặc

dòng sau khi viết Điều 3, khoản 3
kép,những chữ viết hoa,
-GV đọc từ khó
+phòng ngừa ,ứng phó, suy thái,…
-GV đọc bài
HS viết bảng con (giấy nháp )
-GV đọc bài – lưu ý từ khó
HS viết vào vở
HĐ3 : Chấm ,chữa bài
HS soát lỗi
GV chấm nhanh 1 số bài trước lớp
HS đổi chéo bài soát lỗi
-Rút kinh nghiệm
HĐ4 : Hướng dẫn HS làm bài tập
Bài2
VD:
-Gọi HS đọc bài 2
thích lắm-nắm cơm
HS lên bốc thăm –tìm từ
Lớp NX, sửa sai
Nếu HS tìm từ sai ,GV giúp HS hiểu Đọc ,nêu yêu cầu của đề bài
nghĩa của từ đó và dùng ở trường Các nhóm thảo luận
hợp nào.
Nhóm khác nhận xét, bổ sung
Bài 3
Tổ chức trò chơi “ truyền điện ”
VD:
Mỗi đội cử 10em
+Náo nức,…
Truyền điện đến đâu bị ngắt thì tổ đó +oang oang,…
thua


( GV khen những HS tìm được từ
hay)
HĐ5 : Củng cố ,dặn dò
-Lưu ý những từ dễ viết sai trong bài
-Về nhà luyện viết
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×