Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 11 bài: Chính tảNghe, viết: Luật bảo vệ môi trường

Giáo án Tiếng việt 5
CHÍNH TẢ (Nghe – viết)
LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
I / Mục tiêu
1 / Nghe – viết đúng chính xác một đoạn trong Luật bảo vệ môi trường .
2 / Ôn lại cách viết các từ ngữ có âm cuối n / ng .
3 ) GDHS ý thức rèn chữ viết
II / Đồ dùng dạy học :
-GV : Một số phiếu nhỏ viết từng cặp chữ ghi tiếng theo cột dọc 2b.
-HS : SGK ,vở ghi
III / Hoạt động dạy và học :

T. g

Hoạt động của GV

1’

I) Ổn định :

3’


II)Kiểm tra bài cũ :

Hoạt động của HS

KT sĩ số HS

GV nhận xét , rút kinh nghiệm kết -HS lắng nghe.
quả kiểm tra giữa HK I.
33’

III) Bài mới :

1’

1 / Giới thiệu bài : Hôm nay các -HS lắng nghe.
em chính tả bài “ Luật bảo vệ môi
trường “ và ôn lại cách viết những
từ ngữ có chứa âm cuối n / ng .

22’

2 / Hướng dẫn HS nghe – viết :
-GV đọc điều 3, khoản 3 luật bảo -HS theo dõi SGK và lắng nghe.
vệ môi trường
-HS lắng nghe.
-GV giải thích từ “sự cố “.
-(HSKG)Nói về trách nhiệm bảo vệ
Hỏi : Bài chính tả nói về điều gì ? môi trường ở VN của các tổ chức , cá
nhân trong và ngoài nước .
-Hướng dẫn HS viết những từ mà
HS dễ viết sai : hoạt động , khắc

TaiLieu.VN

Page 1


phục ,suy thoái .
Gọi 1 HS lên bảng viết


-GV đọc rõ từng câu cho HS viết

-1 HS lên bảng viết , cả lớp viết giấy
nháp .

-GV nhắc nhở tư thế ngồi của HS. -HS viết bài chính tả.
-GV đọc toàn bài cho HS soát lỗi . - HS soát lỗi .
-Chấm chữa bài +GV chọn chấm 7 -2 HS ngồi gần nhau đổi vở chéo nhau
để chấm.
bài của HS.
+Cho HS đổi vở -HS lắng nghe.
chéo nhau để chấm
-GV rút ra nhận xét và nêu hướng
khắc phục lỗi chính tả cho cả lớp .
10’

3 / Hướng dẫn HS làm bài tập :

-1 HS nêu yêu cầu của bài tập 2b.

* Bài tập 2b : -1 HS nêu yêu cầu
của bài tập 2b .GV nhắc lại yêu
-HS hoạt động theo hình thức trò chơi:
cầu bài tập.
Thi viết nhanh.
-Cho HS làm bài theo hình thức
trò chơi: Thi viết nhanh :05 em lên
bốc thăm , thực hiện yêu cầu ghi
trên phiếu. Ai nhanh , đúng 
Cả lớp làm theo sự hướng dẫn của GV
thắng .
-HS nêu yêu cầu của bài tập 3b.
-HS làm bài
-HS hoạt động nhóm thi tìm nhanh.
* Bài tập 3b : Thi tìm nhanh .
Đại diện nhóm trình bày kết quả
-Cho HS nêu yêu cầu của bài tập
3b .
-Cho HS hoạt động nhóm thi tìm
nhanh .
-Đại diện nhóm trình bày
quả .
3’

kết

GV nhận xét khen nhóm tìm được
-HS lắng nghe.
nhiều từ ngữ
-HS lắng nghe.
VD : na ná ,náo nức ,não nuột ,nắn
nót ,năng nổ ,nỉ non ,nằng nặc
,nôn nao ,nem nép ,nể nang ….

TaiLieu.VN

Page 2


IV / Củng cố dặn dò :
-Nhận xét tiết học biểu dương HS
học tốt .
-Ghi nhớ cách viết chính tả những
từ đã luyện tập ở lớp .
-Chuẩn bị tiết sau nghe viết Mùa
thảo quả .
Rút kinh nghiệm :

TaiLieu.VN

Page 3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×