Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 12 bài: Tập làm vănCấu tạo của bài văn tả người

Giáo án Tiếng việt 5
Tập làm văn
CẤU TẠO CỦA BÀI VĂN TẢ NGƯỜI
I / Mục tiêu
1 / Nắm được cấu tạo 3 phần ( mở bài , thân bài , kết bài ) của một bài văn
tả người .
2 / Biết vận dụng những hiểu biết về cấu tạo của bài văn tả người để lập dàn
ý với những ý riêng , nêu được những nét nổi bật về hình dáng , tính tình và hoạt
động của đối tượng miêu tả .
3) GDHS tính cẩn thận , sáng tạo
II / Chuẩn bị
GV:SGK. Bảng phụ ghi tóm tắt dàn ý 3 phần của bài văn tả người .
HS: SGK

.

III / Hoạt động dạy và học :

T/g

Hoạt động của GV


Hoạt động của HS

1’ I / Ổn định : KT sự chuẩn bị của
3’ HS
II)Kiểm tra
33’
1’

HS nhắc lại.

Cho HS nhắc lại cấu tạo của bài
văn tả cảnh đã học
III) / Bài mới :
1 / Giới thiệu bài :
Trong tiết tập làm văn đầu
năm, các em đã nắm được cấu tạo
của bài văn tả cảnh.Từ tiết học này
, các em sẽ học về văn tả người
.Bài học mở đầu giúp các em nắm
vững cấu tạo của bài văn tả người ,
biết lập dàn ý cho bài văn .

TaiLieu.VN

-HS lắng nghe.

Page 1


14’

2 / Phần nhận xét :
-Cho HS quan sát tranh trong SGK - HS quan sát tranh trong SGK và đọc
và đọc bài Hạng A Cháng .
bài Hạng A Cháng , cả lớp đọc thầm .
-1 HS đọc phần giải .

-1HS đọc phần chú giải 2 từ : mổng ,
sá cày .

-GV cho HS đọc nối tiếp 5 câu hỏi -Đọc nối tiếp nhau 5 câu hỏi SGK .
SGK .
-Trao đổi cặp
-Cho HS trao đổi cặp đôi để trả -Đại diện nhóm phát biểu ý kiến .
lời 5 câu hỏi .
-Lớp nhận xét .
-Cho đại diện nhóm phát biểu ý -HS trả lời phần ghi nhớ .
kiến .

2’

-GV nhận xét bổ sung .Chốt lại ý
đúng và treo bảng phụ ghi tóm tắt
dàn ý của bài Hạng A Cháy

+ Hỏi : Từ bài văn tả người trên , -HS đọc ghi nhớ , lớp đọc thầm theo
nhận xét về cấu tạo của bài văn .
( Ghi phần ghi nhớ vào vở )
16’ 3/Phần ghi nhớ :
-HS yêu cầu bài tập .
GV cho HS đọc ghi nhớ (SGK ).

-HS lắng ghe.

4 / Phần luyện tập :

-HS làm việc cá nhân .

-GV nêu yêu cầu bài tập .
-GV nhắc lại yêu cầu .

-Nhận xét bài làm .

-Cho cả lớp làm bài .

-HS lắng ghe.

(GV phát giấy khổ to cho 2 HS
làm bài )
3’

-Cho cả lớp nhận xét từng bài .

-HS nhắc lại .

-GV nhấn mạnh yêu cầu về cấu tạo
-HS lắng nghe.
của bài văn tả người .
5 / Củng cố , dặn dò :
-Cho HS
(SGK )

nhắc

lại Ghi nhớ

-GV nhận xét tiết học .

TaiLieu.VN

Page 2


-Về nhà hoàn chỉnh dàn ý của bài
văn tả người , chuẩn bị cho tiết
TLV tới , luyện tập tả người .
Rút kinh nghiệm
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

TaiLieu.VN

Page 3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×