Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 12 bài: Tập làm vănCấu tạo của bài văn tả người

Giáo án Tiếng việt 5
Tập làm văn
Cấu tạo của bài văn tả người
I. Mục đích yêu cầu:
-Nắm được cấu tạo 3 phần của bài văn tả người.
-Vận dụng những hiểu biết về cấu tạo của bài văn tả người để lập dàn ý chi tiết tả 1
người thân trong gia đình; nêu những nét nổi bật về hình dáng, tính tình và hoạt
động của đối tượng miêu tả.
II .Đồ dùng học tập:
Bảng phụ ghi tóm tắt dàn ý 3 phần của bài Hạng A Cháng.
III .Hoạt động dạy và học
1.Kiểm tra bài cũ :
HS đọc lá đơn kiến nghị đã hoàn thành ở tiết trước
Nhắc lại cấu tạo 3 phần của 1 bài văn tả cảnh đã học.
2.Dạy bài mới
HĐ1: Giới thiệu bài :
GV nêu mục đích,y/c tiết học.
HĐ2:Hướng dẫn HS luyện tập
- Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài tập số 1 ,xác
định yêu cầu của bài 1 ?


Lớp đọc thầm theo
Cả lớp đọc thầm lần 2

- Tổ chức hoạt động nhóm
- Gọi đại diện nhóm nêu kết quả
Câu 1?

+…đẹp quá
Giới thiệu A Cháng bằng cách đưa ra lời
khen của các cụ trong làng…

Câu 2?

TaiLieu.VN

+..ngực nở vòng cung ,da đỏ như lim,
bắp tay ,chân rắn như trắc gụ; vóc cao ,
vai rộng ; người đứng như cái cột đá trời
Page 1


trồng ;..hùng dũng như chàng hiệp sĩ cổ
đeo cung ra trận .
Câu 3?

+..người lao động rất khoẻ ,giỏi, cần cù ,
say mê lao động ,tập trung cao độ đến
mức chăm chắm vào công việc .

Câu 4?

-phần kết bài(câu cuối):sức lực tràn
trề…chân núi Tơ Bo.
-ý chính: ca ngợi sức lực tràn trề của A
Cháng là niềm tự hào của dòng họ
Hạng
Nhóm khác NX, bổ sung
+ Nhiều HS nhắc lại ghi nhớ SGK

Câu 5?
HĐ3: Luyện tập thực hành

…….
Lập dàn ý..tả người thân(..ngoại hình ,
tính tình , hoạt động)

Gọi HS đọc đề, XĐ y/c của đề
GV gạch chân ý chính
*Lưu ý : cần chọn nét tiêu biểu
Gọi 1-2 HS khá đọc bài
HĐ4 :củng cố ,dặn dò
-Nhắc lại ghi nhơSGK
-về nhà hoàn chỉnh dàn ý, chuẩn bị tiết
LT tuần sau.
-NX tiết học

TaiLieu.VN

Page 2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×