Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 12 bài: Luyện từ và câuMở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường

Giáo án Tiếng việt 5
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Mở rộng vốn từ : Bảo vệ môi trường
I. Mục đích yêu cầu:
-Nắm dược nghĩa của 1 số từ ngữ về môI trường ; biết tìm từ đồng nghĩa .
-Biết ghép 1 tiếng gốc Hán(bảo)với những tiếng thích hợp để tạo thành từ phức.
II .Đồ dùng học tập:
-Tranh ,ảnh khu dân cư, khu sản xuất, khu bảo tồn thiên nhiên
-bảng phụ .
III .Hoạt động dạy và học
1.Kiểm tra bài cũ :
HS nhắc lại thế nào là quan hệ từ? VD ?
2.Dạy bài mới
HĐ1: Giới thiệu bài :
GV nêu mục đích,y/c tiết học.
HĐ2:Hướng dẫn HS luyện tập
- Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài tập số 1 ,xác
định yêu cầu của bài 1 ?

Lớp đọc thầm theo


- Tổ chức hoạt động nhóm

+khu dân cư:khu vực dành cho ND ở,
sinh hoạt .

- Gọi đại diện nhóm nêu kết quả

Cả lớp đọc thầm lần 2

+khu sản xuất: khu vực làm việc của
nhà máy, xí nghiệp .
Bài 1a

+khu bảo tồn thiên nhiên: khu vực trong
đó các loài cây, con vật và cảnh quan
thiên nhiên được bảo vệ, giữ gìnlâu dài.

Bài 1b

Nhóm khác bổ sung

TaiLieu.VN

Page 1


Gọi HS lên nối trên bảng phụ

Nhiều HS đọc lại bài hoàn chỉnh

Bài 2
- Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài tập số 2 ,xác
định yêu cầu của bài 2 ?

VD:bảo đảm, bảo hiểm, bảo tồn….

Gọi HS làm miệng
Giải thích 1 số từ
Bài 3:

VD:

Thảo luận nhóm

Chúng em giữ gìn môi trường sạch đẹp.

HĐ4 :củng cố ,dặn dò
-NX tiết học
-Ghi nhớ những từ đã học trong bài .

TaiLieu.VN

Page 2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×