Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 12 bài: Luyện từ và câuMở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường

Giáo án Tiếng việt 5
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
MỞ RỘNG VỐN TỪ : BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
I. Mục đích yêu cầu:
-Nắm dược nghĩa của 1 số từ ngữ về môI trường ; biết tìm từ đồng nghĩa .
-Biết ghép 1 tiếng gốc Hán(bảo)với những tiếng thích hợp để tạo thành từ
phức.
II .Đồ dùng học tập:
-Tranh ,ảnh khu dân cư, khu sản xuất, khu bảo tồn thiên nhiên
-bảng phụ .
III .Hoạt động dạy và học
1.Kiểm tra bài cũ :
HS nhắc lại thế nào là quan hệ từ? VD ?
2.Dạy bài mới
HĐ1: Giới thiệu bài :
GV nêu mục đích,y/c tiết học.
HĐ2:Hướng dẫn HS luyện tập
- Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài tập số
Lớp đọc thầm theo
1 ,xác định yêu cầu của bài 1 ?
Cả lớp đọc thầm lần 2

- Tổ chức hoạt động nhóm
+khu dân cư:khu vực dành cho ND
- Gọi đại diện nhóm nêu kết quả
ở, sinh hoạt .
+khu sản xuất: khu vực làm việc của
nhà máy, xí nghiệp .
+khu bảo tồn thiên nhiên: khu vực
Bài 1a
trong đó các loài cây, con vật và
cảnh quan thiên nhiên được bảo vệ,
Bài 1b
giữ gìnlâu dài.
Gọi HS lên nối trên bảng phụ
Bài 2
Nhóm khác bổ sung
- Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài tập số
Nhiều HS đọc lại bài hoàn chỉnh
2 ,xác định yêu cầu của bài 2 ?
Gọi HS làm miệng
VD:bảo đảm, bảo hiểm, bảo tồn….
Giải thích 1 số từ
Bài 3:
Thảo luận nhóm
VD:
HĐ4 :củng cố ,dặn dò
Chúng em giữ gìn môi trường sạch
-NX tiết học
đẹp.


-Ghi nhớ những từ đã học trong bài .Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×