Tải bản đầy đủ

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG: Đề tài "Xây dựng website quản lý trung tâm ngoại ngữ"

Xây dựng website quản lí trung tâm ngoại ngữ 4FunCenter

GVHD: Th.S Đặng Hoài Phương

LỜI MỞ ĐẦU

Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và những ứng
dụng của nó trong đời sống, đáp ứng rất mạnh mẽ về nhu cầu sử dụng cũng như các
tiện ích sẵn có của nó. Vì vậy, chúng ta có thể thấy được tầm quan trọng và tính nhất
yếu của công nghệ thông tin, chỉ một vài thao tác chúng ta có thể dễ dàng sử dụng các
tiện ích đó mà không mất quá nhiều công sức thời gian.
Trên cở sở đó, nhóm chúng em đã thảo luận và thống nhất lựa chọn đề tài "XÂY
DỰNG WEBSITE QUẢN LÍ TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ 4FUNCENTER". Ngoại ngữ
là một nhu cầu thiết yếu đặc biệt là trong giai đoạn hội nhập như hiện nay. Chúng em
tạo trang web này nhằm giúp cho các trung tâm ngoại ngữ quản lí, điều khiển, và vận
hành các tài nguyên của mình một cách rõ ràng, mình bạch và hiệu quả hơn.
Và trên thực tế không có sự thành công nào mà không gắn liền với những sự hỗ
trợ giúp đỡ dù ít hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp của người khác. Trong suốt thời
gian thực hiện đề tài, chúng em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của quý thầy/cô,
bạn bè, chúng em xin gửi đến quý thầy cô ở khoa công nghệ thông tin đã cùng với tri
thức và tâm huyết của mình truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho chúng em

Đặc biệt để hoàn thành được đồ án môn học này, chúng em xin chân thành cảm
ơn thầy Đặng Hoài Phương đã tận tình giúp đỡ chúng em trong suốt thời gian làm đồ
án.
Trong quá trình hoàn thành công việc, tất nhiên chúng em không thể tránh được
sai sót. Vậy nên, chúng em rất mong quý thầy/cô thông cảm cho những sai sót ấy và
ghi nhận những gì chúng em đã làm được.
Một lần nữa, chúng em xin cảm ơn quý thầy/cô đã bỏ ra thời gian quý báu của
mình để thông qua đồ án Công nghệ phần mềm của chúng em.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!


Xây dựng website quản lí trung tâm ngoại ngữ 4FunCenter

GVHD: Th.S Đặng Hoài Phương

1. PHÂN CÔNG CÔNG VIÊC:
Tên

Nhiệm vụ

Trịnh Minh An

Web API back-end

Ngô Thị Diệu Hằng

Web API back-end

Lê Hồng Vân

App Mobile

Phan Thị Cẩm

Web public front-end

Lê Quang Thái

Web admin front-end• Back-end:
Language program: .NET
• Front-end
Language program: Angular
• App Mobile
Language program: IOS
2. TÀI LIỆU THAM KHẢO:
Item tài liệu

Description

RMS_SRS_sample_v1.0.doc
FPT Software, FPT Corporation.

Tài liệu mẫu dùng để tham khảo cách làm
một bản đặc tả phần mềm. (bản tiếng Anh)

3. INTRODUTION
3.1.
Purpose
• Xây dựng hệ thống website hỗ trợ quản lí cho các trung tâm ngoại ngữ.
• Xây dựng hệ thống website với giao diện thân thiện, sinh động, phù hợp với
người dùng
3.2.
Inscope
• Hệ thống Quản lý trung tâm ngoại ngữ giúp công việc quản lý được tiến hành
một cách nhanh chóng, tiện lợi và ít tốn kém nhất. Hệ thống ra đời nhằm giúp
người chủ quản lí trung tâm ngoại ngữ một cách chặt chẽ hơn, ít sai sót hơn,


Xây dựng website quản lí trung tâm ngoại ngữ 4FunCenter

GVHD: Th.S Đặng Hoài Phương

thao tác dễ dàng hơn, đáp ứng nhu cầu của học viên, giáo viên , đặc biệt là
trong thời kỳ công nghệ phát triện như hiện nay.
• Hệ thống phục vụ cho 4 đối tượng người dùng chính:
+ Admin
+ Giáo viên
+ Học viên
+ Guest
4. OVERVIEW:
4.1. Actor
Biểu đồ dưới đây sẽ mô tả tất cả các tác nhân tham gia vào “quản lí trung tâm
ngoại ngữ 4FunCenter”. Mỗi tác nhân sẽ có một vai trò khác nhau trong hệ thống.
Chi tiết như sau:
Actor
Admin

Description
• Có quyền đăng nhập, chỉnh sửa, xem chi tiết
thông tin cá nhân.
• Có quyền thêm, xem chi tiết, tìm kiếm, chỉnh sửa,
khóa, thêm mới, cấp quyền sử dụng, xóa giáo
viên.
• Có quyền thêm, xem chi tiết, tìm kiếm, chỉnh sửa,
xóa, chỉnh sửa điểm số học viên
• Có quyền thêm, xem chi tiết, tìm kiếm, chỉnh sửa,
xóa slide
• Có quyền thêm, xem chi tiết, tìm kiếm, chỉnh sửa,
xóa bài viết
• Có quyền thêm, xem chi tiết, tìm kiếm, chỉnh sửa,
xóa, chỉnh sử khóa học
• Có quyền xem chi tiết, tìm kiếm, xóa đăng kí học


Xây dựng website quản lí trung tâm ngoại ngữ 4FunCenter

GVHD: Th.S Đặng Hoài Phương

• Có quyền thêm, xem chi tiết, tìm kiếm, chỉnh sửa,
xóa lớp học

Giáo viên

• Có quyền đăng nhập, chỉnh sửa, xem chi tiết
thông tin cá nhân.
• Có quyền cập nhật điểm lớp mình giảng dạy.
• Có quyền xem danh sách lớp, xem điểm học viên,
thêm điểm , đánh giá học sinh

Học viên

• Có quyền đăng nhập, chỉnh sửa, xem chi tiết thông
tin cá nhân.
• Có quyền xem kết quả học tập các khóa học
• Có quyền đăng kí khóa học mới, quản lí đăng kí
học.

Guest

4.2.

• Người ghé thăm trang web, có thể xem bài viết,
xem khóa học, đăng ký học , đăng nhập

System Use Case Diagram


Xây dựng website quản lí trung tâm ngoại ngữ 4FunCenter

GVHD: Th.S Đặng Hoài Phương


Xây dựng website quản lí trung tâm ngoại ngữ 4FunCenter

4.2.1. Admin

GVHD: Th.S Đặng Hoài Phương


Xây dựng website quản lí trung tâm ngoại ngữ 4FunCenter

4.2.1.1.

Quản lí thông tin cá nhân

4.2.1.2.

Quản lí giáo viên

GVHD: Th.S Đặng Hoài Phương


Xây dựng website quản lí trung tâm ngoại ngữ 4FunCenter

4.2.1.3.

Quản lí học viên

4.2.1.4.

Quản lí Slide

4.2.1.5.

Quản lí Khóa học

GVHD: Th.S Đặng Hoài Phương


Xây dựng website quản lí trung tâm ngoại ngữ 4FunCenter

4.2.1.6.

Quản lí Bài viết

4.2.1.7.

Quản lí Đăng ký theo dõi

4.2.1.8.

Quản lí lớp học

GVHD: Th.S Đặng Hoài Phương


Xây dựng website quản lí trung tâm ngoại ngữ 4FunCenter

4.2.2. Giáo viên
4.2.2.1. Quản lí tài khoản

4.2.2.2.

Quản lí lớp học

GVHD: Th.S Đặng Hoài Phương


Xây dựng website quản lí trung tâm ngoại ngữ 4FunCenter

4.2.3. Học Viên
4.2.3.1. Quản lí lớp học đã đăng kí

4.2.3.2.

Quản lí thông tin cá nhân

4.2.3.3.

Quản lí kết quả học tập

GVHD: Th.S Đặng Hoài Phương


Xây dựng website quản lí trung tâm ngoại ngữ 4FunCenter

4.2.4. Guest
4.2.4.1. Xem thông tin trang web

5. FUNCTIONNAL DESCRIPTION:
5.1. Admin
5.1.1. Quản lí thông tin cá nhân

GVHD: Th.S Đặng Hoài Phương


Xây dựng website quản lí trung tâm ngoại ngữ 4FunCenter

5.1.1.1.

GVHD: Th.S Đặng Hoài Phương

Đăng nhập

Screen

Đăng nhập

Description

Cho phép admin đăng nhập vào hệ thống

Screen Access

Admin chọn Đăng nhập ở màn hình Trang chủ

Screen Content
Item

Type

Tài khoản

Textbox – String(50)

Mật khẩu

Password – String(100)

Đăng nhập

Button

Hủy

Button

Data

Description
Trường dành
cho admin nhập
tài khoản
Trường dành
cho admin nhập
mật khẩu
Đăng nhập vào
hệ thống
Hủy đăng nhập
và quay về
trang chủ.


Xây dựng website quản lí trung tâm ngoại ngữ 4FunCenter

GVHD: Th.S Đặng Hoài Phương

Screen Actions
Action Name

Description

Success

Hủy

Đóng màn hình đăng
nhập và quay trở về
trang chủ

Trở về màn hình
trang chủ

Đăng nhập

Khi admin kích nút
đăng nhập, hệ thống sẽ
kiểm tra tính hợp lệ của
dữ liệu, nếu dữ liệu
không hợp lệ sẽ hiển thị
thông báo “Dữ liệu
không hợp lệ”, nếu dữ
liệu hợp lệ thì tiếp tục
kiểm tra Tài khoản với
mật khẩu tương ứng có
tồn tại trong hệ thống
hay không, nếu có thì
cho admin đăng nhập
vào hệ thống, nếu
không thì hiển thị thông
báo “Tài khoản hoặc
mật khẩu không đúng”.

Vào màn chính của
trang quản lý lớp:
Hiển thị danh sách
lớp

5.1.1.2.

Chỉnh sửa mật khẩu

Failure

Khi không
nhập tên hoặc
mật khẩu thì
hiện thông báo:
“Không để
trống mục nào”
Khi nhập sai tài
khoản hoặc mật
khẩu hiện
thông báo: “Tài
khoản hoặc mật
khẩu không
đúng”


Xây dựng website quản lí trung tâm ngoại ngữ 4FunCenter

GVHD: Th.S Đặng Hoài Phương

Screen

Đổi mật khẩu

Description

Cho phép admin đổi mật khẩu đăng nhập vào hệ thống

Screen Access

Người dùng chọn Thông tin cá nhân, rồi chọn Đổi mật khẩu

Screen Content
Item

Type

Mật khẩu cũ

Password – String(100)

Mật khẩu mới

Password – String(100)

Data

Description
Ô điền mật
khẩu cũ đăng
nhập vào hệ
thống
Ô điền mật
khẩu mới đăng
nhập vào hệ
thống


Xây dựng website quản lí trung tâm ngoại ngữ 4FunCenter

Xác nhận mật
khẩu mới

Password – String(100)

Đổi mật khẩu

Button

GVHD: Th.S Đặng Hoài Phương

Ô điền lại mật
khẩu mới để
xác nhận một
lần nữa trước
khi thay đổi
Thực hiện việc
đổi mật khẩu
đăng nhập vào
hệ thống.

Screen Actions
Action Name

Description

Success

Đổi mật khẩu

Khi người dùng kích
Hiển thị thông báo
nút đổi mật khẩu, hệ
“Đổi mật khẩu thành
thống sẽ kiểm tra mật
công”
khẩu cũ nếu chưa chính
xác thì hiển thị “Mật
khẩu cũ không đúng”,
nếu chính xác thì hệ
thống so khớp mật
khẩu mới và mật khẩu
cũ nếu giống nhau thì
hiển thị “Mật khẩu mới
trùng với mật khẩu cũ”,
nếu không thì so khớp
lại mật khẩu mới và
thực hiện đổi mật khẩu.

Failure
Khi để trống
bất kỳ trường
nào thì hiện
thông báo
“Không để
trống mục nào”
Khi mật khẩu
cũ trùng với
mật khẩu mới
thì hiện thông
báo : “Mật
khẩu cũ trùng
với mật khẩu
mới”
Khi nhập sai
mật khẩu cũ
hiện thông báo:
“Mật khẩu cũ
chưa chính
xác”
Khi xác nhận
mật khẩu
không đúng với
mật khẩu mới


Xây dựng website quản lí trung tâm ngoại ngữ 4FunCenter

GVHD: Th.S Đặng Hoài Phương

hiện thông báo:
“Xác nhận mật
khẩu sai”

5.1.2. Quản lí giáo viên
Use Case
Name
Use Case ID
High Level
Requirement
Ref
Actor
Description

Trigger
Pre-condition
Postprocessing

Quản lý Giáo viên

Cho phép admin quản lý thông tin của giáo viên như tạo mới, chỉnh
sửa, xóa, xem chi tiết, hiển thị danh sách giáo viên.
Admin
Tất cả các thông tin giáo viên được truy vấn từ cơ sở dữ liệu và hiển
thị trên màn hình. Admin có thể tạo mới, chỉnh sửa, xóa, xem chi tiết,
hiển thị danh sách giáo viên.
NA
Người dùng kích vào Quản lý giáo viên ở menu.


Xây dựng website quản lí trung tâm ngoại ngữ 4FunCenter

5.1.2.1.

Screen

GVHD: Th.S Đặng Hoài Phương

Thêm mới giáo viên

Thêm Giáo viên

Description
Cho phép Admin thêm giáo viên
Screen Access
Admin chọn Quản lý Giáo viên -> Thêm Giáo viên
Screen Content
Item
Họ tên
Ngày sinh
Giới tính
Địa chỉ
Số điện thoại

Type
Data
Text field –
String (50)
Date Picker
RadioButton
Text field –
String (100)
Text field –

Description
Ô nhập họ tên
Ô nhập hoặc chọn ngày sinh
Nút chọn giới tính
Ô nhập địa chỉ
Ô nhập số điện thoại


Xây dựng website quản lí trung tâm ngoại ngữ 4FunCenter

Email

String (20)
Text field –
String (50)

Chuyên môn

Checkbox

Email Tài
khoản
Trở về

Text field –
String (50)
Button

Làm mới

Button

Thêm

Button

GVHD: Th.S Đặng Hoài Phương

Ô nhập Email, nếu nhập sai
định dạng email thì phải nhập
lại.
Ô chọn chuyên môn giáo viên,
Ô nhập email tài khoản đăng
nhập cho giáo viên
Người dùng kích vào Trở về
khi muốn quay về trang trước
Người dùng kích vào Làm
mới khi muốn xóa tất cả các
dữ liệu nhập trước đó
Người dùng kích vào Thêm
khi muốn thêm Giáo viên vào
Database

Screen Actions
Action Name
Trở về

Làm mới

Thêm

Description
Khi người dùng kích
vào Trở về thì hệ
thống sẽ chuyển đến
màn hình trước đó
Khi người dùng kích
vào Làm mới thì hệ
thống sẽ xóa hết
thông tin nhập trước
đó
Khi người dùng kích
vào Thêm hệ thống
kiếm tra tính hợp lệ
của dữ liệu. Nếu dữ
liệu hợp lệ thì lưu dữ
liệu đó vào database,
ngược lại hiện thông
báo lỗi.

Success
Hiển thị màn
hình trước đó.

Failure
Khi có lỗi kết nối cơ sở
dữ liệu -> Hiển thị thông
báo “Lỗi kết nối cơ sở dữ
liệu”

Xóa hết thông
tin nhập trước
đó

Trở về màn hình
Danh sách Giáo
viên và hiển thị
thông báo
“Thêm Giáo
viên thành
công”

Khi để trống ô Họ tên
->Hệ thống sẽ thông báo
“Vui lòng điền họ tên”
Khi để trống ô Ngày sinh
->Hệ thống sẽ thông báo
“Vui lòng chọn ngày sinh”
Khi để trống ô giới tính


Xây dựng website quản lí trung tâm ngoại ngữ 4FunCenter

GVHD: Th.S Đặng Hoài Phương

->Hệ thống sẽ thông báo
“Vui lòng chọn giới tính”
Khi để trống ô Email tài
khoản
->Hệ thống sẽ thông báo
“Vui lòng nhập email”
Khi có lỗi kết nối cơ sở
dữ liệu -> Hiển thị thông
báo “Lỗi kết nối cơ sở dữ
liệu”

5.1.2.2.

Hiển thị danh sách giáo viên


Xây dựng website quản lí trung tâm ngoại ngữ 4FunCenter

Screen

GVHD: Th.S Đặng Hoài Phương

Danh sách Giáo viên

Description
Hiển thị danh sách giáo viên
Screen Access
Người quản lý chọn Quản lý giáo viên -> Danh sách giáo viên
Screen Content
Item
Tìm kiếm
Tiêu chí tìm
kiếm

Type
Search Box
ComboBox

STT

Label Integer

Họ tên

Label String (50)
Label - Date

Ngày sinh

Data

Description
Ô nhập dữ liệu tìm kiếm
Ô chọn tiêu chí tìm
kiếm
Hiển thị số thứ tự trong
danh sách tìm kiếm
được
Hiển thị tên của giáo
viên
Hiển thị ngày sinh của
giáo viên


Xây dựng website quản lí trung tâm ngoại ngữ 4FunCenter

Giới tính

Xem

Label
-String(50)
Label String(50)
Label –
String(20)
Link

Sửa

Link

Xóa

Button

Phân trang

Link

Số điện thoại
Thao tác

GVHD: Th.S Đặng Hoài Phương

Hiển thị giới tính của
giáo viên
Hiển thị số điện thoại
Hiển thị thao tác
Khi người dùng kích
vào Xem ở dòng nào thì
sẽ hiện ra trang chi tiết
thông tin tương ứng của
giáo viên ở dòng đó
Khi người dùng kích
vào Sửa ở dòng nào thì
sẽ hiện ra màn hình sửa
thông tin giáo viên
Khi người dùng kích
vào Xóa ở dòng nào thì
sẽ hiện ra popup xác
nhận có muốn xóa giáo
viên hay không
Cho phép phân trang
nếu dữ liệu trên 5
record, nếu có 1 trang
thì sẽ không hiển thị

Screen Actions
Action Name
Tìm kiếm

Description
Khi người dùng kích vào
Tìm kiếm trong search thì
hệ thống sẽ thực hiện truy
vấn tìm kiếm giáo viên
theo dữ liệu người dùng
nhập ở Ô tìm kiếm

Success
Hiển thị kết quả
tìm kiếm được ra
bảng danh sách
Giáo viên theo dữ
liệu ô tìm kiếm và
Tiêu chí tìm kiếm

Failure
Khi có lỗi kết nối
cơ sở dữ liệu ->
Hiển thị thông báo
“Lỗi kết nối cơ sở
dữ liệu”
Khi hệ thống
không tìm thấy
giáo viên nào thì sẽ


Xây dựng website quản lí trung tâm ngoại ngữ 4FunCenter

GVHD: Th.S Đặng Hoài Phương

hiển thị thông báo
“Không tìm thấy”

Lọc giáo viên
theo chuyên
môn

Xem

Sửa

Xóa

Khi người dùng chọn tiêu
chí tìm kiếm trong select
box chuyên môn thì sẽ
ajax hiển thị giáo viên
theo chuyên môn đó
Khi người dùng kích vào
Xem ở dòng nào thì hệ
thống sẽ thực hiện truy
vấn lấy thông tin của giáo
viên tương ứng ở dòng đó.
Sau đó hệ thống sẽ
chuyển đến màn hình
Xem chi tiết thông tin
Giáo viên
Khi người dùng kích vào
Xem ở dòng nào thì hệ
thống sẽ thực hiện truy
vấn lấy thông tin của giáo
viên tương ứng ở dòng đó.
Sau đó hệ thống sẽ
chuyển đến màn hình sửa
thông tin Giáo viên
Khi người dùng kích vào
nút Xóa ở dòng nào thì hệ
thống sẽ hiện ra popup
xác nhận xóa giáo viên

5.1.2.3.

Giáo viên được
hiển thị theo đúng
chuyên môn đã
chọn, không
refresh lại trang
Hiển thị màn hình
“Xem chi tiết giáo
viên”

Khi có lỗi kết nối
cơ sở dữ liệu ->
Hiển thị thông báo
“Lỗi kết nối cơ sở
dữ liệu”
Khi có lỗi kết nối
cơ sở dữ liệu ->
Hiển thị thông báo
“Lỗi kết nối cơ sở
dữ liệu”

Hiển thị màn hình Khi có lỗi kết nối
“Sửa thông tin
cơ sở dữ liệu ->
giáo viên”
Hiển thị thông báo
“Lỗi kết nối cơ sở
dữ liệu”

Hiển thị popup
“Xóa giáo viên”

Xem chi tiết thông tin giáo viên

Khi có lỗi kết nối
cơ sở dữ liệu ->
Hiển thị thông báo
“Lỗi kết nối cơ sở
dữ liệu”


Xây dựng website quản lí trung tâm ngoại ngữ 4FunCenter

GVHD: Th.S Đặng Hoài Phương

Screen
Description

Xem chi tiết thông tin Giáo viên
Cho phép admin xem tất cả các thông tin của Giáo viên : Họ tên, Số
điện thoại, giới tính, địa chỉ, ngày sinh,email tài khoản, chuyên môn
Screen
Admin kích vào Quản lý Giáo viên -> Chọn “Danh sách Giáo viên”
Access
-> kích “Xem” ở cột thao tác.
Screen Content
Item
Họ tên
Số điện thoại

Type
Data
LabelString (50)
Label –
String (20)

Description
Hiển thị Họ tên đầy đủ của
Giáo viên
Hiển thị Số điện thoại liên lạc
của Giáo viên


Xây dựng website quản lí trung tâm ngoại ngữ 4FunCenter

GVHD: Th.S Đặng Hoài Phương

Giới tính

Hiển thị Giới tính của Giáo
viên
Hiển thị Địa chỉ thường trú
Giáo viên

Email tài
khoản
Chuyên môn

LabelString(20)
LabelString
(100)
LabelDate
LabelString (50)
Checkbox

Trở về

Button

Xóa

Button

Chỉnh sửa

Button

Địa chỉ

Ngày sinh

Hiển thị ngày sinh của Giáo
viên
Hiển thị tên email tài khoản
của Giáo viên
Hiển thị chuyên môn của
Giáo viên đó.
Kích khi muốn trở về màn
hình trước đó
Kích khi muốn xóa Giáo viên
đó
Kích khi muốn chỉnh sửa
Giáo viên đó
Kích khi xem lớp mà giáo
viên đã hoặc đang giảng dạy.

Thông tin
Button
giảng dạy
Screen Actions
Action
Name
Trở về

Description

Success

Failure

Người dùng kích nút “Trở
về” khi đã xem xong thông
tin và không muốn chỉnh
sửa gì thêm.

Màn hình hiển
thị trang trước
đó.

Xóa

Người dùng kích nút “Xóa”
hệ thống sẽ hiện lên popup
thông báo rằng có chắc
chắn xóa Giáo viên này
không.

Chỉnh sửa

Người dùng kích nút
“Chỉnh sửa” hệ thống sẽ
chuyển đến trang chỉnh sửa

Màn hình hiển
thị thông báo
“Xóa thành
công” và quay
về màn hình
danh sách Giáo
viên
Màn hình hiển
thị form chỉnh
sửa thông tin

Khi có lỗi kết nối cơ
sở dữ liệu -> Hiển
thị thông báo “Lỗi
kết nối cơ sở dữ
liệu”
Khi có lỗi kết nối cơ
sở dữ liệu -> Hiển
thị thông báo “Lỗi
kết nối cơ sở dữ
liệu”.
Màn hình vẫn hiển
thị trang hiện tại.
Khi có lỗi kết nối cơ
sở dữ liệu -> Hiển
thị thông báo “Lỗi


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×