Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 13 bài: Tập đọcTrồng rừng ngập mặn

Giáo án Tiếng Việt 5
Tập đọc

TRỒNG RỪNG NGẬP MẶN

I- MỤC TIÊU
1. Đọc lưu lốt tồn bài, giọng thông báo rõ ràng, rành mạch, phù hợp với nội dung
một văn bản khoa học.
2. Hiểu các ý chính của bài : nguyên nhân khiến rừng ngập mặn bị tàn phá ; thành
tích khôi phục rừng ngập mặn những năm qua ; tác dụng rừng ngập mặn khi được
phục hồi.
II- ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC
- Tranh ảnh rừng ngập mặn trong SGK .
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC

Hoạt động dạy

Hoạt động học

A- BÀI CŨ
- Gọi 2 HS lên bảng.

- Nhận xét, ghi điểm.

-2 hs đọc các đoạn bài Người
gác rừng tí hon.
-Hỏi đáp về nội dung mỗi đoạn
.

B- BÀI MỚI :
1- Giới thiệu bài :
- Cho HS quan sát tranh minh họa và hỏi :
+ Ảnh chụp cảnh gì ?
+ Trồng rừng ngập mặn có tác dụng gì ?
Giới thiệu bài…

- Quan sát tranh, thảo luận với
bạn bên cạnh và trả lời các câu
hỏi.
- Nghe

2- Hướng dẫn tìm hiểu bài
a)Luyện đọc
* Gọi 1 HS đọc.

-1 hs đọc đoạn văn, lớp đọc
* Gọi 3 HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn của bài thầm.
văn (2 lượt). GV sửa lỗi phát âm, ngắt giọng cho -Từng tốp 3 hs đọc nối tiếp.
HS.
TaiLieu.VN

Page 1


-Giới thiệu thêm tranh ảnh về rừng ngập mặn .
* Luyện đọc theo nhóm

-Quan sát ảnh minh họa.

* Gv đọc diễn cảm bài văn

-Luyện đọc theo cặp .
- Nghe và phát hiện các từ
được đọc nhấn giọng.

b)Tìm hiểu bài
-Nêu nguyên nhân và hậu quả của việc phá rừng -NN : do chiến tranh, do quá
ngập mặn ?
trình quai đê lấn biển, làm đầm
nuôi tôm . . . làm mất đi một
phần rừng ngập mặn.
HQ : lá chắn bảo vệ đê biển
không còn, đê điều bị xói lở, bị
vỡ khi có gió, bão, sóng lớn .
-Vì các tỉnh này làm tốt công
tác thông tin tuyên truyền để
-Vì sao các tỉnh ven biển có phong trào trồng
mọi người dân hiểu rõ tác dụng
rừng ngập mặn ?
của rừng ngập mặn đối với việc
bảo vệ đê điều.
-Minh Hải, Bến Tre, Trà Vinh,
Sóc Trăng, Hà Tĩnh, Nghệ An,
Thái Bình, Hải Phòng, Quảng
-Em hãy nêu tên các tỉnh ven biển có phong trào Ninh . . .
trồng rừng ngập mặn ?
- Rừng ngập mặn được phục
hồi đã phát huy tác dụng bảo
vệ vững chắc đê biển ; tăng thu
-Nêu tác dụng của rừng ngập mặn khi được phục nhập cho người dân nhờ lượng
hải sản tăng nhiều ; các lồi
hồi ?
chim nước trở nên phong phú.
-3 hs nối tiếp nhau đọc 3 đoạn
văn.
- Nghe hướng dẫn.
c)Luyện đọc diễn cảm

TaiLieu.VN

Page 2


- Tổ chức cho HS đọc diễn cảm đoạn 3.

- Nhóm đôi luyện đọc.

- Gv hướng dẫn hs đọc thể hiện đúng nội dung - Các nhóm cử đại diện thi
thông báo của từng đoạn văn .
đọc.3 lît ®¹i diÖn cho 3 nhãm
®èi tîng.
- Luyện đọc diễn cảm theo nhóm.
- Thi đọc diễn cảm.

- Nhận xét bình chọn bạn đọc
diễn cảm nhất.

- Nhận xét, ghi điểm, tuyên dương.
3- Củng cố , dặn dò
- Bài văn cung cấp cho em thông tin gì ?

-Bài văn là một văn bản phổ
biến KH giúp chúng ta hiểu
trồng rừng ngập mặn có tác
dụng bảo vệ vững chắc đê
- Nhận xét tiết học, hướng dẫn chuẩn bị bài sau : biển ; tăng thu nhập cho người

Chuỗi ngọc lam.

TaiLieu.VN

Page 3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×