Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 13 bài: Tập đọcTrồng rừng ngập mặn

Giáo án Tiếng Việt 5
Tập đọc
TRỒNG RỪNG NGẬP MẶN
Theo Phan Nguyên Hồng
I.- Mục tiêu:
1) Đọc lưu loát toàn bài. Giọng đọc rõ ràng, mạch lạc, phù hợp với nội dung một
văn bản khoa học
2) Hiểu từ ngữ trong bài.
- Hiểu ý chính của bài: Nguyên nhân khiến rừng ngập mặn bị tàn phá; thành tích
khôi phục rừng ngập mặn những năm qua; tác dụng của rừng ngập mặn khi được
phục hồi.
3) GDHS biết bảo vệ rừng ngập mặn.
II.- Chuẩn bị :
-GV: SGK. Bức tranh về những khu rừng ngập mặn
-HS : SGK
III.- Các hoạt động dạy – học:

Tg

Hoạt động của giáo viên


1’ 1) Ổn định : KT sĩ số HS

Hoạt động của học sinh
SGK

4’ 2)Kiểm tra bài cũ :
Gọi HS đọc bài và trả lời câu hỏi.
- Khi đi tuần rừng thay cha, bạn nhỏ
đã phát hiện được điều gì ? (HSTB)
-Kể những việc làm của bạn nhỏ
cho thấy bạn là người thông minh?
(HSK)

HS đọc bài và trả lời câu hỏi.
- Bạn nhỏ đã phát hiện những dấu
chân người lớn hằn trên đất. Thấy
lạ, em lần theo dấu chân. Em thấy
hai gã trộm.
-Những việc làm đó là : “chộp lấy
cuộn dây thừng lao ra… văng ra”

-GV nhận xét và ghi điểm.
32 3) Bài mới:
’ a) Giới thiệu bài: Qua bài học
TaiLieu.VN

Page 1


1’ Người gác rừng tí hon, các em đã - HS lắng nghe.
biết về người gác rừng tí hon thông
minh và dũng cảm. Cậu bé đã giúp
các chú công an tóm gọn bọn chặt
trộm gỗ. Bài học hôm nay sẽ giúp
các em hiểu thêm về tác dụng của
rừng ngập mặn và trách nhiệm của
con người trong việc bảo vệ, khôi
phục rừng như thế nào được thể hiện
qua bài Trồng rừng ngập mặn sẽ rõ
b) Luyện đọc:
11
’ - Gọi 1 HSK đọc cả bài
- 1 HSK đọc cả bài Cả lớp đọc thầm
- GV chia đoạn:( Đoạn1:Từ đầu …
sóng lớn. Đoạn 2: Mấy năm qua … - HS dùng bút chì đánh dấu đoạn trong
SGK.
Nam Định. Đoạn3: Còn lại).
- HS nối tiếp nhau đọc đoạn
- Cho HS đọc đoạn nối tiếp
- Cho HS đọc các từ ngữ khó: ngập - HS luyện đọc từ.
mặn, xói lở, vững chắc, …
-Cho HS đọc nối tiếp và đọc chú - HS đọc nối tiếp và chú giải
giải, giải nghĩa từ.
- GV đọc diễn cảm toàn bài.

- Cả lớp theo dõi

c) Tìm hiểu bài:
10 Đoạn1:Cho HS đọc thầm và trả lời
’ câu hỏi.
- Nêu nguyên nhân và hậu quả của
việc phá rừng ngập mặn?( HSTB)

- HS đọc thầm và trả lời câu hỏi
-Nguyên nhân: Chiến tranh, các quá
trình quai đê, lấn biển làm đầm nuôi
tôm.

- Hậu quả: Lá chắn bảo vệ đê biển
Ý1:Nguyên nhân và hậu quả của không còn nên đê điều dễ bị xói lở, bị
vỡ khi có gió bão, sóng lớn.
việc phá rừng ngập mặn
Đoạn2: Cho HS cả lớp đọc thầm.

- HS đọc thầm và trả lời câu hỏi.

- Vì sao các tỉnh ven biển có phong - Vì các tỉnh này làm tốt công tác thông
tin tuyên truyền để mọi người hiểu ro
trào trồng rừng ngập mặn?
tác dụng của rừng ngập mặn đối với
(HSTB)
việc bảo vệ đê điều.
TaiLieu.VN

Page 2


ý 2: Phong trào trồng rừng ngập - HS đọc thầm và trả lời câu hỏi.
mặn
-Rừng có tác dụng bảo vệ đê điều, tăng
Đoạn3: Cho HS đọc thầm.
thu nhập cho người dân nhờ sản lượng
- Nêu tác dụng của rừng ngập mặn thu hoạch hải sản tăng, các loài chim
nước trở nên phong phú.
khi được phục hồi? (K-G)
ý 3 :Tác dụng của rừng ngập mặn
khi được phục hồi
d) Đọc diễn cảm: Hướng dẫn HS đọc
diễn cảm
-HS lắng nghe
10 -GV đưa bảng phụ đã ghi sẵn đoạn HS luyện đọc cặp đôi
’ cần luyện đọc và hướng dẫn HS
-HS thi đọc diễn cảm.
đọc.
- Lớp nhận xét.
-GV đọc mẫu
-Cho HS luyện đọc cặp đôi
-Nguyên nhân khiến rừng ngập mặn bị
tàn phá; thành tích khôi phục rừng
- GV nhận xét và khen những HS ngập mặn những năm qua và tác dụng
đọc hay.
của rừng ngập mặn khi được phục hồi.
4) Củng cố ,dặn dò:
- Cho HS thi đọc diễn cảm.

3’

Nội dung bài nói lên điều gì ?
(HSKG)
- GV nhận xét tiết học.
- Yêu cầu HS về nhà luyện đọc nhiều
lần.
- Về nhà đọc trước bài Chuỗi ngọc
lam

Rút kinh nghiệm:

TaiLieu.VN

Page 3


TaiLieu.VN

Page 4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×