Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 13 bài: Luyện từ và câuMở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường

Giáo án Tiếng Việt 5
Luyện từ và câu
Mở rộng vốn từ: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
I.- Mục tiêu:
-Mở rộng vốn từ ngữ về môi trường và bảo vệ môi trường.
-Luyện cách sử dụng một số từ ngữ trong chủ điểm trên.
-Giáo dục HS có ý thức giữ gìn môi trường trong sạch
II.- Chuẩn bị :
-GV :SGK,Bảng phụ (hoặc 3 tờ phiếu) viết nội dung BT để HS làm bài.
-HS:SGK , vở bài tập
III.- Các hoạt động dạy – học:
T/g

Hoạt động của giáo viên

1’

1)Ổn định KT dụng cụ học tập của HS

4’


2)Kiểm tra bài cũ :

Hoạt động của học sinh
SGK , vở bài tập

-GVnêu : Em hãy tìm quan hệ từ trong HS nêu ,cả lớp nhận xét bổ
câu và cho biết các từ ấy nối những từ sung
ngữ cùng giữ chức vụ gì trong câu:
-GV nhận xét,ghi điểm.
33’ 3) Bài mới:
1’ a) Giới thiệu bài:

- HS lắng nghe.

Trong tiết Luyện từ và câu hôm nay,
các em sẽ được mở rộng vốn từ về
môi trường và bảo vệ môi trường.
Đồng thời các em cũng sẽ được
luyện tập cách sử dụng một số từ
ngữ về chủ điểm môi trường.
b) Luyện tập:
9’

Bài 1: Cho HS đọc yêu cầu của bài tập.

-1HS đọc to, cả lớp đọc thầm.

-GV cho HS đọc đoạn văn.

TaiLieu.VN

Page 1


*Trả lời câu hỏi: Thế nào là khu bảo tồn
đa dạng sinh học?
HS trao đổi nhóm.
- Cho HS làm bài theo nhóm,trình bày
kết quả .
-Đại diện nhóm trình bày.
- GV nhận xét và chốt lại kết quả đúng:
-Lớp nhận xét.
+Đoạn văn nói về đặc điểm rừng nguyên
sinh Nam Cát Tiên- là khu bảo tồn đa
dạng sinh học. Thể hiện:
*Rừng này có nhiều loài động vật: 55
loài động vật có vú, hơn 300 loài chim,
40 loài bò sát, nhiều loài lưỡng cư và cá
nước ngọt.
*Rừng này có thảm thực vật rất phong
phú. Hàng trăm loại cây khác nhau làm
thành các loại rừng: rừng thường xanh,
rừng bán thường xanh, rừng tre, rừng
hỗn hợp. Tóm lại: Do lưu giữ được nhiều
loại động vật, thực vật, rừng Nam Cát
Tiên được gọi là Khu bảo tồn đa dạng
sinh học.
*Khu bảo tồn đa dạng sinh học là nơi lưu
giữ được nhiều loại động vật, thực vật.
8’

Bài 3:

Cho HS đọc yêu cầu bài tập . -1HS đọc to, lớp đọc thầm.
-GV cho HS :Xếp các hành động nêu
trong ngoặc đơn vào hai nhóm a,b sao
cho đúng.
-HS còn lại làm vào nháp.
-Cho HS làm bài (GV dán 3 tờ phiếu đã
(hoặc HS chơi trò tiếp sức)
chuẩn bị trước lên bảng).
-Lớp nhận xét.
-GV chốt lại lời giải đúng:
a/Hành động bảo vệ môi trường: trồng
cây, trồng rừng, phủ xanh đồi trọc.
b/Hành động phá hoại môi trường: chặt
cây, đánh cá bằng mìn, xả rác bừa bãi,
đốt nương, săn bắn thú rừng, đánh cá
bằng điện, buôn bán động vật hoang dã.

TaiLieu.VN

Page 2


15’ Bài 4: Cho HS đọc yêu cầu bài tập.

-1HS đọc to, lớp lắng nghe.

-GV cho HS chọn 1 từ trong BT2.
*Em đặt câu với từ đã chọn.

HS đặt câu.

-Cho HS làm bài , trình bày kết quả.

-Một số em đọc câu mình đặt.
-Lớp nhận xét.

2’

-GV nhận xét , khen những HS đặt câu -HS lắng nghe
hay.
4) Củng cố, dặn dò:
-GV nhận xét tiết học.
-Yêu cầu HS về nhà hoàn chỉnh bài tập.
- Chuẩn bị bài sau : Luyện tập về quan
hệ từ

Rút kinh nghiệm:

TaiLieu.VN

Page 3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×