Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 13 bài: Luyện từ và câuMở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường

Giáo án Tiếng việt 5
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
MỞ RỘNG VỐN TỪ : BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
I. Mục đích yêu cầu:
-Mở rộng vốn từ về môi trường và bảo vệ môi trường.
-Viết được đoạn văn có đề tài gắn với nội dung bảo vệ môi trường.
II .Đồ dùng học tập:
Bảng phụ cho bài tập 3
III .Hoạt động dạy và học
1.Kiểm tra bài cũ :
Thế nào là quan hệ từ ? VD ? đặt câu ?
Làm BT 4
2.Dạy bài mới
HĐ1: Giới thiệu bài :
GV nêu mục đích,y/c tiết học.
HĐ2:Hướng dẫn HS luyện tập
Bài 1
Lớp đọc thầm theo
- Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài tập số 1
Cả lớp đọc thầm lần 2
,xác định yêu cầu của bài 1 ?

- Tổ chức hoạt động nhóm
+..là nơi lưu giữ được nhiều loại
- Gọi đại diện nhóm nêu kết quả
động vật và thực vật. Rừng nguyên
sinh Nam Cát Tiên là khu bảo tồn đa
dạng sinh học vì rừng có động vật ,
có thảm thực vật rất phong phú.
Bài 2:
Nhóm khác bổ sung
HS làm việc cá nhân
+Hành động bảo vệ môi trường:
Gọi HS trình bày
trồng cây, trồng rừng, phủ xanh đồi
GV giải thích thêm nghĩa của 1 số từ trọc.
+Hành động phá hoại môi trường:
Bài 3:
phá rừng, ….(các từ còn lại )
Sauk hi HS đọc kĩ đề bài
-Em sẽ chọn tên đề tài của mình?
HS làm việc cá nhân
+VD:
GV giúp HS trung bình, yếu.
-Phủ xanh đồi trọc
Gọi HS khá trình bày
-Xả rác bừa bãi
Lớp NX,bổ sung
HĐ4 :củng cố ,dặn dò


-Về nhà tiếp tục hoàn thành đoạn
văn.
-NX tiết học

Bình bài hay nhất.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×