Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 13 bài: Luyện từ và câuLuyện tập về quan hệ từ

Giáo án Tiếng Việt 5
Luyện từ và câu
LUYỆN TẬP VỀ QUAN HỆ TỪ
I.- Mục tiêu:
1.Nhận biết các cặp quan hệ từ trong câu và tác dụng của chúng.
2.Biết sử dụng một số quan hệ từ để đặt câu.
3.Giáo dục HS tính tự tin,ham học
II.- Chuẩn bị :
GV: SGK,bảng phụ
HS :SGK,VBT
III-Các hoạt động dạy và học

TG

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

1’

1. Khởi động: KT sĩ số HS

3’


2. Bài cũ:

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

- Học sinh sửa bài tập.
- Cho học sinh tìm quan hệ từ trong
câu: Trăng quầng thì hạn, trăng tán thì
mưa.
33’
1’
10’

- Giáo viên nhận xét – cho điểm.

Học sinh nhận xét.

3. Bài mới
a)Giới thiệu bài “Luyện tập quan hệ từ”.
b) Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh
nhận biết các cặp quan hệ từ trong câu
và nêu tác dụng của chúng.
Bài 1: Thảo luận nhóm
Hoạt động nhóm đôi.
Học sinh đọc yêu cầu bài 1.
- Học sinh làm bài.

TaiLieu.VN

Page 1


- Học sinh nêu ý kiến
- Cả lớp nhận xét.
- Dự kiến: Nhờ… mà…
• Giáo viên chốt lại – ghi bảng

Không những …mà còn…
- Cả lớp nhận xét.


 Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh
22’ biết sử dụng các cặp quan hệ từ để đặt
câu.
Bài 2:
• Giáo viên giải thích yêu cầu bài 2.

Học sinh đọc yêu cầu bài 2.
- Cả lớp đọc thầm.

- Học sinh làm bài.
- Chuyển 2 câu trong bài tập 2a,2b
- Học sinh sửa bài.
thành 1 câu và dùng cặp từ cho đúng.
- GV khuyến khích HS nói được mối - Cả lớp nhận xét.
quan hệ về nghĩa giữa các câu trong a) Vì mấy năm qua …nên ở …
từng cập câu để giải thích lí do chọn
b) …chẳng những ở hầu hết …mà
cập quan hệ từ.
rừng ngập mặn còn
GV chốt lại:
a) Mấy năm qua, vì chúng ta…..nên ở
các tỉnh…..
b) Chảng những ở vên biển các tỉnh…
- Học sinh đọc yêu cầu bài 3.
mà rừng ngập mặn còn được trồng….
Bài 3:+ Đoạn văn nào nhiều quan hệ từ - Cả lớp đọc thầm.
hơn?
- Tổ chức nhóm.
+ Đó là những từ đóng vai trò gì trong - Đại diện nhóm trình bày.
câu?
- Các nhóm lần lượt trình bày.
+ Đoạn văn nào hay hơn? Vì sao hay
- Cả lớp nhận xét.
hơn?
Hoạt động lớp.
• Giáo viên chốt lại:

Nêu lại ghi mối quan hệ từ.

So với đoạn a, đoạn b có thêm một số
quan hệ từ và cặp quan hệ từ ở các câu
TaiLieu.VN

Page 2


sau:
Câu 6 : Vì vậy, Mai…
Câu 7 :Cũng vì vậy, cô bé…
Câu 8 :Vì chẳng kịp …nên cô bé…
3’

Đoạn a hay hơn đoạn b. Vì các quan hệ
từ và cặp quan hệ từ thêm vào các câu
6,7,8 ở đoạn b làm cho câu văn nặng
nề.
4) Củng cố,dặn dò
- Về nhà làm bài tập vào vở.
- Chuẩn bị: “Tổng kết từ loại”.
- Nhận xét tiết học.

Rút kinh nghiệm:

TaiLieu.VN

Page 3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×