Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 13 bài: Kể chuyệnKể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Giáo án Tiếng việt 5
KỂ CHUYỆN
KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA
I .Mục đích yêu cầu:
-HS kể lại một việc làm tốt hoặc một hành động dũng cảmcủa bản thân …để
bảo vệ môi trường.
-Biết kể chuyện một cách tự nhiên, chân thực.
-Nghe bạn kể , NX được lời kể của bạn .
II .Đồ dùng dạy –học:
Bảng phụ
III Hoạt động dạy và học
1.Kiểm tra bài cũ :
HS kể lại câu chuyện (mảu chuyện )nói về bảo vệ môi trường.
2.Dạy bài mới
HĐ1: Giới thiệu bài
GV nêu mục đích, y/c tiết học .
HĐ2:Hướng dẫn HS kể chuyện
Gọi HS đọc y/c đề bài, XĐ nội dung Kể câu chuyện …..bảo vệ môi
y/c?
trường.
HS nối tiếp nhau đọc 2 gợi ý SGK

Cả lớp đọc thầm theo
-Hãy giới thiệu tên câu chuyện mà
VD : +câu chuyện chúng tôi tham
em định kể ?
gia ngày làm sạch, đẹp ngõ xóm.
_Hãy gạch đầu dòng trên giấy nháp
+câu chuyện về một chú kiểm
dàn ý sơ lược của câu chuyện
lâm ngăn chặn bọn lâm tặc ăn trộm
HĐ3:HS tập kể chuyện
gỗ.
-Tổ chức hoạt động nhóm
……..
HS làm VBT
- Gọi đại diện nhóm kể nối tiếp
HS có thể hỏi về nội dung ,ý nghĩa
câu chuyện:
-ý nghĩa câu chuyện ?
HĐ5: Liên hệ thực tế ,củng cố ,dặn


Kể chuyện trong nhóm
Trao đổi với nhau về nội dung ,ý
nghĩa câu chuyện.
Nhóm khác NX
+nội dung câu chuyện
+cách kể chuyện
+khả năng hiểu chuyện của người
kể .
Bình chọn câu chuyện hay nhất, có ý


-NX tiết học , khen HS kể chuyện
hay.
-Về nhà kể chuyện cho người
thân,chuẩn bị cho tiết KC Pa-xtơ và
em bé.

nghĩa nhất, người kể chuyện hấp dẫn
nhất.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×