Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 13 bài: Kể chuyệnKể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Giáo án Tiếng Việt 5
KỂ CHUYỆN
Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
I .Mục đích yêu cầu:
-HS kể lại một việc làm tốt hoặc một hành động dũng cảmcủa bản thân …để bảo
vệ môi trường.
-Biết kể chuyện một cách tự nhiên, chân thực.
-Nghe bạn kể , NX được lời kể của bạn .
II .Đồ dùng dạy –học:
Bảng phụ
III Hoạt động dạy và học
1.Kiểm tra bài cũ :
HS kể lại câu chuyện (mảu chuyện )nói về bảo vệ môi trường.
2.Dạy bài mới
HĐ1: Giới thiệu bài
GV nêu mục đích, y/c tiết học .
HĐ2:Hướng dẫn HS kể chuyện
Gọi HS đọc y/c đề bài, XĐ nội dung
y/c?
HS nối tiếp nhau đọc 2 gợi ý SGK
-Hãy giới thiệu tên câu chuyện mà em

định kể ?
_Hãy gạch đầu dòng trên giấy nháp dàn
ý sơ lược của câu chuyện

TaiLieu.VN

Kể câu chuyện …..bảo vệ môi trường.
Cả lớp đọc thầm theo
VD : +câu chuyện chúng tôi tham gia
ngày làm sạch, đẹp ngõ xóm.
+câu chuyện về một chú kiểm lâm
ngăn chặn bọn lâm tặc ăn trộm gỗ.

Page 1


HĐ3:HS tập kể chuyện
-Tổ chức hoạt động nhóm

……..
HS làm VBT

Kể chuyện trong nhóm
- Gọi đại diện nhóm kể nối tiếp

HS có thể hỏi về nội dung ,ý nghĩa câu
chuyện:
-ý nghĩa câu chuyện ?

Trao đổi với nhau về nội dung ,ý nghĩa
câu chuyện.
Nhóm khác NX
+nội dung câu chuyện
+cách kể chuyện
+khả năng hiểu chuyện của người kể .

HĐ5: Liên hệ thực tế ,củng cố ,dặn dò

Bình chọn câu chuyện hay nhất, có ý
nghĩa nhất, người kể chuyện hấp dẫn
nhất.

-NX tiết học , khen HS kể chuyện hay.
-Về nhà kể chuyện cho người
thân,chuẩn bị cho tiết KC Pa-xtơ và em
bé.

TaiLieu.VN

Page 2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×