Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 13 bài: Chính tảNghe,viết: Hành trình của bầy ong

Giáo án Tiếng Việt 5
Chính tả Nhớ - viết
HÀNH TRÌNH CỦA BẦY ONG
I / Mục tiêu
1 / Nhớ – viết đúng chính xác , trình bày 2 khổ thơ cuối của bài thơ Hành trình của
bầy ong .
2 / Ôn lại cách viết các từ ngữ có âm cuối t / c .
3 / GD HS ý thức rèn chữ
II / Chuẩn bị :
GV:-Một số phiếu nhỏ viết từng cặp chữ ghi tiếng hoặc vần theo cột dọc BT 2b.
-Bảng phụ viết những dòng thơ có chư cần điền bài tập 3b .
HS: SGK ,vở ghi.
III / Hoạt động dạy và học :

T/g

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1’


I/ Ổn định : KT sĩ số HS

3’

II)Kiểm tra bài cũ :

34’

III/ Bài mới :

1’

1 / Giới thiệu bài : Hôm nay các
em nhớ đúng chính tả 2 khổ thơ -HS lắng nghe.
cuối của bài : Hành trình của bầy
ong và ôn lại cách viết từ ngữ có
tiếng chứa âm cuối t / c

23’

SGK ,vở ghi chính tả

- HS lên bảng viết : son sắt , sắc sảo ,
Gọi HS lên bảng viết : son sắt , sắc thắt chặt ,mặc cả. ( Cả lớp viết ra
nháp).
sảo , thắt chặt ,mặc cả.

2 / Hướng dẫn HS nhớ- viết :
-GV cho HS đọc 2 khổ thơ cuối
của bài Hành trình của bầy ong .
-HS theo dõi SGK và lắng nghe.
-Cho 2 HS nối tiếp nhau đọc thuộc
lòng 2 khổ thơ.

TaiLieu.VN

Page 1


-Cho cả lớp đọc thầm lại 2 khổ thơ -2 HS đọc , cả lớp lắng nghe.
(SGK ), ghi nhớ lại cách trình bày
các câu thơ lục bát .
-Cả lớp đọc thầm , 2 khổ thơ (SGK ),
-Hướng dẫn HS viết những từ mà ghi nhớ lại cách trình bày các câu thơ
HS dễ viết sai : rong rủi , rù rì , nổi lục bát .
liền , lặng thầm .
-1 HS lên bảng viết , cả lớp viết giấy
-Cho HS gấp SGK lại và viết bài . nháp các từ dễ sai .
-GV hướng dẫn chấm chữa bài .
- HS gấp SGK lại và viết bài
-GV đọc 2 khổ thơ 1 lượt , cho HS
mở SGK , dùng bút chì soát lỗi .
-Chấm chữa bài +Cho HS đổi vở
chéo nhau để chấm
+GV chọn chấm 08 bài của HS.

- HS soát lỗi .
-2 HS ngồi gần nhau đổi vở chéo nhau
để chấm.

-GV rút ra nhận xét và nêu hướng
khắc phục lỗi chính tả cho cả lớp . -HS lắng nghe.
3 / Hướng dẫn HS làm bài tập :
10’

* Bài tập 2b : -1 HS nêu yêu cầu
của bài tập 2b .GV nhắc lại yêu cầu
bài tập.

-1 HS nêu yêu cầu của bài tập 2b.

- Gọi 5 em lên bốc thăm , mở và
đọc cho cả lớp nghecặp tiếng
( vần ) , ghi trên phiếu , tìm và viết -5 HS lên bảng tham gia chơi .
thật nhanh lên bảng các từ ngữ có
chứa các tiếng đó
-GV cho cả lớp bổ sung thêm các
từ ngữ khác
* Bài tập 3b :

-HS bổ sung các từ khác .

-Cho HS nêu yêu cầu của bài tập
-HS nêu yêu cầu của bài tập 3b.
3b .
2’

-Cho HS làm bài tập vào vở .

-HS làm bài tập vào vở .

-GV chữa bài tập .

-HS theo dõi .

4 / Củng cố dặn dò :
TaiLieu.VN

Page 2
-Nhận xét tiết học biểu dương HS -HS lắng nghe.
học tốt .
-Về nhà xem lại các lỗi viết sai và
luyện viết lại các từ ngữ cần ghi
nhớ .
-Chuẩn bị tiết sau nghe viết Chuỗi
ngọc lam .
Rút kinh nghiệm:

TaiLieu.VN

Page 3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×