Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 14 bài: Kể chuyệnPaxto và em bé

Giáo án Tiếng việt 5
KỂ CHUYỆN
PA-XTƠ VÀ EM BÉ
I.Mục đích yêu cầu:
Dựa vào lời kể của GV và tranh minh hoạ ,kể lại từng đoạn và toàn bộ câu
chuyện
-Hiểu :tài năng và tấm lòngnhân hậu , yêu thương con người hết mực của
bác sĩ Pa-xtơ đã khiến ông cống hiến được cho loài người 1 phát minh KH
lớn.
-Lắng nghe, nhớ ,kể lại chuyện.
-Nghe bạn kể , NXvà kể tiếp
II. Đồ dùng dạy học:
Tranh minh hoạ
III .Hoạt động dạy và học
1.Kiểm tra bài cũ :
HS kể lại 1 việc làm tốt bảo vệ môi trườngmà em đã làm hay chứng kiến.
2.Dạy bài mới
HĐ1:Giới thiệu bài :
GV nêu mục đích,y/c tiết học.
(SGV tr275)
HĐ2:

HS quan sát tranh và đọc thầm y/c
của bài
- GV kể chuyện lần 1
HS lắng nghe
- GV kể lần 2
HS lắng nghe và nhìn tranh minh
hoạ
HĐ3: HS tập kể chuyện
-Tổ chức hoạt động nhóm đôi
Tập kể từng đoạn nối tiếp trong
- Gọi đại diện nhóm kể nối tiếp
nhóm
- Gọi đại diện nhóm kể toàn bộ câu
Tập kể toàn bộ câu chuyện
chuyện
Nhóm khác NX
HĐ4: HS tìm hiểu nội dung và ý
Bình bạn kể hay nhất
nghĩa câu chuyện:
-Vì sao Pa-xtơ phảI suy nghĩ , day
dứt rất nhiềutước khi tiêm vắc-xin
+..thí nghiệm đã có KQ trên loài vật
cho
nhưng chưa lần nào thí nghiệm trên
Giô-dép?
cơ thể người. Ông muốn em bé khỏi


_Câu chuyện muốn nói điều gì?
HĐ5: Liên hệ thực tế ,củng cố ,dặn

-NX tiết học .Về nhà kể cho người
thân .

nhưng sợ có tai biến.
+Ca ngợi tài năng và tấm lòng nhân
hậu , yêu thương con người hết
mực .Tài năng và tấm lòng nhân hậu
của ông đã giúp ông cống hiến cho
loài người 1phát minh mới .Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×