Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 14 bài: Chính tảNghe,viết: Chuỗi ngọc lam

Giáo án Tiếng việt 5
CHÍNH TẢ
NGHE – VIẾT: CHUỖI NGỌC LAM
I.Mục đích yêu cầu:
-Nghe -viết đúng chính tả, trình bày đúng 1 đoạn trong bài Chuỗi ngọc lam .
-Làm đúng các bài tập phân biệt những tiếng có âm đầu hoặc vần dễ lẫn;
tr/ch hoặc ao/au.
II .Đồ dùng học tập:
Từ điển
Bảng phụ BT 3
III .Hoạt động dạy và học
1.Kiểm tra bài cũ :
Gọi HS lên bảng viết từ khó bài trước
Dạy bài mới :
HĐ1 : Giới thiệu bài
GV nêu mục đích,y/c tiết học.
HĐ2 : Hướng dẫn HS viết chính tả
-GV đọc đoạn viết

- Em hãy nêu nội dung chính của
+Chú Pi-e biết Gioan lấy hết tiền

đoạn văn ?
dành dụm từ con lợn đất để mua tặng
chị chuỗi ngọc đã tế nhị gỡ mảnh
giấy ghi giá tiền để cô bé vui vì mua
được chuỗi ngọc tặng chị
-Em hãy tìm những từ dễ viết sai ?
+Pi-e, Gioan, chuỗi ngọc, ….
-GV đọc từ khó
HS viết bảng con (giấy nháp )
-GV đọc bài
HS viết vào vở
-GV đọc bài – lưu ý từ khó
HS soát lỗi
HĐ3 : Chấm ,chữa bài
HS đổi chéo bài soát lỗi
GV chấm nhanh 1 số bài trước lớp
-Rút kinh nghiệm
HĐ4 : Hướng dẫn HS làm bài tập
Đọc, nêu yêu cầu của đề bài
Bài 2
-Gọi HS đọc bài 2
Các nhóm thảo luận
Tổ chức hoạt động nhóm đôi
VD: bức tranh/quả chanh
-Gọi đại diện các nhóm chữa bài
mào gà/màu đỏ
Bài 3
Nhóm khác nhận xét, bổ sung
HS làm việc cá nhân
HS làm VBT
Gọi HS trình bày
Các từ cần điền: đảo, hào, dạo,


HĐ5 : Củng cố ,dặn dò
-Lưu ý những từ dễ viết sai trong bài
-Về nhà luyện viết

ttrọng, tàu, vào, trước, trường, vào,
chở, trả.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×