Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 14 bài: Chính tảNghe,viết: Chuỗi ngọc lam

Giáo án Tiếng Việt 5
Chính tả Nghe - viết :
CHUỖI NGỌC LAM
( Từ Pi – e ngạc nhiên … đến cô bé mỉm cười rạng rỡ , chạy vụt đi )
I / Mục Tiêu
1 / Nghe – viết đúng chính tả , trình bày đúng một đoạn trong bài Chuỗi
ngọc lam .
2 / Làm đúng các bài tập phân biệt những tiếng có vần dễ lẫn tr / ch
5/ Giáo dục HS cẩn thận,có ý thức rèn chữ viết .
II / Đồ dùng dạy học :
-GV : SGK .Bảng phụ viết sẵn bài tập 2b .
-HS : SGK,vở ghi
III / Hoạt động dạy và học :

T/g

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

I/ Ổn định : Kiểm tra dụng cụ HS

4’

II)Kiểm tra bài cũ :
Gọi 2 HS lên bảng viết :việc làm , - HS lên bảng viết : việc làm , Việt Bắc
Việt Bắc , lần lượt , cái lược .
, lần lượt , cái lược .( Cả lớp viết ra
nháp).
III / Bài mới :

1’

8’

1 / Giới thiệu bài : Hôm nay các em
chính tả một đoạn trong bài “ Chuỗi -HS lắng nghe.
ngọc lam ( Từ “Từ Pi – e ngạc nhiên
… đến cô bé mỉm cười rạng rỡ , chạt
vụt đi” )và ôn lại cách viết những từ
ngữ có chứa ao / au .
2 / Hướng dẫn HS nghe – viết :
-Cho HS đọc đoạn cần viết trong bài
Chuỗi ngọc lam.
Hỏi : Nêu nội dung của đoạn đối
thoại ?

TaiLieu.VN

-HS theo dõi SGK và lắng nghe.

Page 1


(HSKG)-Chú Pi – e biết Gioan lấy hết
tiền dành dụm để mua tặng chị chuỗi
ngọc nên đã tế nhị gỡ giá tiền để cô bé
vui vì mua được chuỗi ngọc tặng chị .
-Cho HS đọc thầm, lại chú ý cách viết -HS đọc thầm và thực hiện theo yêu
các câu đối thoại , các câu hỏi , câu cầu .
cảm , các từ ngữ dễ viết sai
-Hướng dẫn HS viết những từ mà HS
dễ viết sai: trầm ngâm , lúi húi , rạng
rỡ , Gioan.
-1 HS lên bảng viết , cả lớp viết giấy
-Viết chính tả :GV đọc rõ từng câu nháp
15’

cho HS viết
( Mỗi câu 2 lần )

-HS viết bài chính tả.

-GV nhắc nhở tư thế ngồi của HS.
-GV đọc toàn bài cho HS soát lỗi .
+ Cho HS dùng SGK và bút chì tự rà
soát lỗi .
- HS soát lỗi .
-Chấm chữa bài :+GV chọn chấm 10 -2 HS ngồi gần nhau đổi vở chéo nhau
bài của HS.
để chấm.
nhau để chấm
10’

+Cho HS đổi vở chéo -HS lắng nghe.

-GV rút ra nhận xét và nêu hướng
khắc phục lỗi chính tả cho cả lớp .
3 / Hướng dẫn HS làm bài tập :
* Bài tập 2a :

-1 HS nêu yêu cầu của bài tập 2a.

-1 HS nêu yêu cầu của bài tập 2a .GV
nhắc lại yêu cầu bài tập.
-Đại diện nhóm lên trình bày .
-Cho HS hoạt động nhóm . GV chấm
chữa bài.
-HS nêu yêu cầu của bài tập 3.
* Bài tập 3 : Treo bảng phụ .
-HS đọc thầm .
-Cho HS nêu yêu cầu của bài tập 3 .
-HS làm việc cá nhân : điền vào ô
-Cho HS đọc thầm “ Nhà môi trường trống phiếu .
14 tuổi”
( hòn ) đảo ,(tự )hào , (một) dạo ,( trầm
TaiLieu.VN

Page 2


-Làm việc cá nhân : điền vào ô trống ) trọng ,tàu ,( tấp ) vào ,trước (tình
phiếu học tập
hình đó)
2’

- Cho HS trình bày kết quả .

,(môi) trường ,chở (đi ),trả (lại) .

-GV chấm chữa bài.

-HS lắng nghe.

4 / Củng cố dặn dò :
-Nhận xét tiết học biểu dương HS học -HS lắng nghe.
tốt .
-Nhớ cách viết chính tả những từ đã
luyện tập ở lớp
-Chuẩn bị tiết sau nghe viết : Buôn
Chư Lênh đón cô giáo.
Rút kinh nghiệm

TaiLieu.VN

Page 3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×