Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 14 bài: Chính tảNghe,viết: Chuỗi ngọc lam

Giáo án Tiếng Việt 5
CHÍNH TẢ CHUỖI NGỌC LAM
I.Mục đích yêu cầu:
-Nghe -viết đúng chính tả, trình bày đúng 1 đoạn trong bài Chuỗi ngọc lam .
-Làm đúng các bài tập phân biệt những tiếng có âm đầu hoặc vần dễ lẫn; tr/ch hoặc
ao/au.
II .Đồ dùng học tập:
Từ điển
Bảng phụ BT 3
III .Hoạt động dạy và học
1.Kiểm tra bài cũ :
Gọi HS lên bảng viết từ khó bài trước
Dạy bài mới :
HĐ1 : Giới thiệu bài
GV nêu mục đích,y/c tiết học.
HĐ2 : Hướng dẫn HS viết chính tả
-GV đọc đoạn viết- Em hãy nêu nội dung chính của đoạn

văn ?

+Chú Pi-e biết Gioan lấy hết tiền dành
dụm từ con lợn đất để mua tặng chị
chuỗi ngọc đã tế nhị gỡ mảnh giấy ghi
giá tiền để cô bé vui vì mua được chuỗi
ngọc tặng chị
+Pi-e, Gioan, chuỗi ngọc, ….

-Em hãy tìm những từ dễ viết sai ?

HS viết bảng con (giấy nháp )

-GV đọc từ khó

HS viết vào vở

-GV đọc bài

HS soát lỗi

-GV đọc bài – lưu ý từ khó

HS đổi chéo bài soát lỗi

HĐ3 : Chấm ,chữa bài
GV chấm nhanh 1 số bài trước lớp
-Rút kinh nghiệm

TaiLieu.VN

Đọc, nêu yêu cầu của đề bài
Page 1


HĐ4 : Hướng dẫn HS làm bài tập
Bài 2

Các nhóm thảo luận

-Gọi HS đọc bài 2

VD: bức tranh/quả chanh

Tổ chức hoạt động nhóm đôi

mào gà/màu đỏ

-Gọi đại diện các nhóm chữa bài

Nhóm khác nhận xét, bổ sung

Bài 3

HS làm VBT

HS làm việc cá nhân

Các từ cần điền: đảo, hào, dạo, ttrọng,
tàu, vào, trước, trường, vào, chở, trả.

Gọi HS trình bày
HĐ5 : Củng cố ,dặn dò
-Lưu ý những từ dễ viết sai trong bài
-Về nhà luyện viết

TaiLieu.VN

Page 2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×