Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 15 bài: Tập đọcBuôn Chư Lệnh đón cô giáo

Giáo án Tiếng việt 5
TẬP ĐỌC
BUÔN CHƯ LÊNH ĐÓN CÔ GIÁO
I . Mục Tiêu :
-Đọc lưu loát, diễn cảm toàn bài, phát âm chính xác tên người dân tộc .
-Hiểu :tình cảm của người Tây Nguyên yêu quí cô giáo, biết ttrọng văn hoá, mong
muốn con em của dan tộc mình được học hành, thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu.
II .Đồ dùng học tập:
Tranh minh hoạ
III . Hoạt động dạy và học :
1.Kiểm tra bài cũ :
HS đọc thuộc lòng khổ thơ tự chọn trong bài Hat gạo làng ta,TLCH
2. Dạy bài mới
a .Giới thiệu bài :
Giới thiệu tranh –giới thiệu bài mới
(SGVtr 286 )
b. Bài mới :
HĐ1 :Luyện đọc đúng
-Gọi 1HS khá - giỏi đọc bài
-GV chia 4 đoạn


Cả lớp đọc thầm theo

đoạn 1:….khách quí.
đoạn 2:….chém nhát dao.
đoạn 3:….xem cái chữ nào!
đoạn 4: còn lại
-Gọi 4 HS đọc nối tiếp đoạn lần 1
Sửa lỗi khi HS ngắt nghỉ sai

Luyện đọc từ khó : Y Hoa , già Rok,
trưởng buôn, im phăng phắc, ..

-Gọi 4HS đọc nối tiếp đoạn lần 2
-Luyện đọc theo cặp (lặp lại 2vòng , đổi
đoạn cho nhau )

TaiLieu.VN

Giải nghĩa từ khó : buôn, nghi thức, gùi,


Page 1


-GV đọc mẫu cả bài

HS hoạt động theo nhóm

HĐ2:Tìm hiểu bài:

Cả lớp đọc thầm theo

đoạn 1,2
Câu 1 SGK ?

+..để mở trường học

Câu 2SGK ?

+..căn nhà sàn chật níc……


…mịn như nhung .Già làng đón khách ở
giữa nhà sàn, ttrao cho cô giáo 1 con
dao để cô chém vào cây cột, thực hiện
nghi lễ trở thành người trong buôn.

đoạn 3,4
Câu 3SGK ?

Câu 4 SGK?

+Mọi người ùa theo già làng đề nghị
cho xem cái chữ. Mọi người im phăng
phắc khi xem Y Hoa viết…cùng hò reo.
+VD: người Tây Nguyên ham học, ham
hiểu biết, muốn cho con em mình học
hỏi nhiều điều kì lạ.

GV tổng kết: t/c của người Tây Nguyên
với cái chữ với cô giáo thể hiện nguyện
viọng thiết tha của người TN cho con
em mình dược học hành, thoát khỏi đói
nghèo…….
HĐ3: Luyện đọc diễn cảm
-Từ ý từng đoạn HS nêu cách đọc

Lớp NX sửa sai

-Thi đọc đoạn 3

Bình bài đọc hay nhất

-Luyện đọc theo nhóm

ý 2 mục I

- Gọi HS đọc bài
-Em hãy nêu ý chính của bài ?
HĐ4 :củng cố ,dặn dò
-NX tiết học

TaiLieu.VN

Page 2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×