Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 15 bài: Luyện từ và câuTổng kết vốn từ

Giáo án Tiếng việt 5
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
TỔNG KẾT VỐN TỪ
I. Mục đích yêu cầu:
-Liệt kê được những từ chỉ người, nghề nghiệp, các dan tộc anh em trên đất nước;
từ ngữ mưu tả hình dáng của người; các câu tục ngữ, thành ngữ, ca dao nói về quan
hệ gia đình, thầy trò, bè bạn.
-Từ những từ ngữ mưu tả hình dáng của người, viết được đoạn văn mưu tả hình
dáng của 1 người cụ thể.
II .Đồ dùng học tập:
Bảng phụ viết KQ BT1
III .Hoạt động dạy và học
1.Kiểm tra bài cũ :
HS làm BT2 tiết trước
2.Dạy bài mới
HĐ1: Giới thiệu bài :
GV nêu mục đích, y/c tiết học.
HĐ2:Hướng dẫn HS luyện tập
Bài 1

Lớp đọc thầm theo


- Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài tập số 1 ,xác
định yêu cầu của bài 1 ?

Cả lớp đọc thầm lần 2
+SGK

Làm mẫu phần a
- Tổ chức hoạt động nhóm
- Gọi đại diện nhóm nêu kết quả

a)….ông, bà, chú, thím, mợ, dượng, anh
rể, chị dâu,…
b)…lớp trưởng, các em lớp dưới, bác
bảo vệ, cô lao công, …
c)….giáo viên, hải quân, bộ đội,
d)….kinh, tày, nùng, giáy,…..

(GV treo bảng phụ đã hoàn thành-giải
thích 1 số từ khó )
TaiLieu.VN

Nhóm khác bổ sung
HS đọc lại KQ
Page 1


Bài 2:

VD:

HS làm việc cá nhân

+Con hơn cha là nhà có phúc.

Gọi HS trình bày
(khuyến khích HS tìm nhiều đáp án )

Tay đứt ruột sót.
+Kính thầy yêu bạn.


Tôn sư trọng đạo.
+Bạn nối khố.

Bài 3:

Bạn bè con chấy cắn đôi.

Tổ chức chơi trò chơi “truyền điện ”

đáp án:SGV tr300

Bài 4:
- Gọi 1 HS đọc đề bài tập số 1 ,xác định
yêu cầu của bài ?
-Em định tả ai?

+Dùng từ ngữ ở BT3 viết đoạn văn
(khoảng 5 câu) tả hình dáng người
thân…

Hãy tìm những từ ngữ để miêu tả cho
phù hợp với đối tượng.

HS làm việc cá nhân

Gọi HS trình bày

Lớp NX,sửa sai

vào VBT
Bình bài hay nhất

HĐ4 :củng cố ,dặn dò
-Về nhà tiếp tục hoàn thành đoạn văn.
-NX tiết học

TaiLieu.VN

Page 2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×