Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 15 bài: Chính tảNghe,viết: Buôn Chư Lệnh đón cô giáo

Giáo án Tiếng việt 5
Chính tả (Nghe - viết ):
BUÔN CHƯ LÊNH ĐÓN CÔ GIÁO
( Từ Y Hoa lấy trong gùi ra … đến hết )
I / Mục tiêu
1 / Nghe – viết đúng chính tả , trình bày đúng một đoạn trong bài Buôn Chư Lênh
đón cô giáo
2 / Làm đúng các bài tập phân biệt những tiếng có thanh hỏi , thanh ngã.
3/ Giáo dục HS tính cẩn thận rèn chữ viết .
II. Chuẩn bị:
GV: Bốn từ giấy khổ lớn cho các nhóm làm bài tập 2b .
HS :SGK,vở ghi
III / Hoạt động dạy và học :

T/g

Hoạt động của GV

1’

I / Ổn định : KT sĩ số HS


3’

II/ Kiểm tra bài cũ :
2 HS lên bảng làm bài tập 3b
GV nhận xét

34’ III/ Bài mới :

Hoạt động của HS

-1HS tìm các từ có chứa báo / báu ,
cao / cau.
-1HS tìm các từ có chứa lao / lau ,
mào / màu.
-HS lắng nghe.

1’

1 / Giới thiệu bài : Hôm nay các em chính
tả một đoạn trong bài “ Buôn Chư Lênh đón
cô giáo” và phân biệt tiếng có thanh hỏi ,
thanh ngã.
HS theo dõi SGK và lắng nghe.
22’ 2 / Hướng dẫn HS nghe – viết :
-Cho HS đọc đoạn cần viết trong bài” Buôn
Chư Lênh đón cô giáo”

-1 HS lên bảng viết , cả lớp viết giấy
-Cho HS luyện viết các từ có chữ dễ viết sai : nháp .
TaiLieu.VN

Page 1


phăng phắc , Y Hoa , trải .

-HS viết bài chính tả.

-GV đọc rõ từng câu cho HS viết Mỗi câu 2
lần )
- HS soát lỗi .
-GV nhắc nhở tư thế ngồi của HS.
-GV đọc toàn bài cho HS soát lỗi .

-2 HS ngồi gần nhau đổi vở chéo
+ Cho HS dùng SGK và bút chì tự rà soát nhau để chấm.
lỗi .
-HS lắng nghe.
-Chấm chữa bài :+GV chọn chấm 10 bài của
HS.
+Cho HS đổi vở chéo nhau để chấm

11’ -GV rút ra nhận xét và nêu hướng khắc phục -1 HS nêu yêu cầu của bài tập 2b.
lỗi chính tả cho cả lớp .
- HS làm việc theo trò chơi tiếp sức.
3 / Hướng dẫn HS làm bài tập :
* Bài tập 2b : -1 HS nêu yêu cầu của bài tập
2b. GV nhắc lại yêu cầu bài tập.
-HS lắng nghe.
-Cho HS làm việc theo trò chơi tiếp sức (GV
dán 4 từ giấy lên bảng) .
-HS nêu yêu cầu của bài tập 3b.
GV chấm chữa bài và tuyên bố nhóm tìm
-HS làm việc cá nhân .
đúng và nhanh .
-HS trình bày kết quả trên bảng phụ.
* Bài tập 3b-Cho HS nêu yêu cầu của bài tập
-HS lắng nghe.
3b
-Thằng bé này lém lắm , vậy sao các
-Làm việc cá nhân .
bạn cháu vẫn được điểm cao .
-GV treo bảng phụ cho HS trình bày kết quả .
2’

-GV cho HS đọc lại “ Lịch sử bấy giờ ngắn
-HS lắng nghe.
hơn
-Em tưởng tượng xem ông sẽ trả lời như thế
nào sau lời bào chữa của cháu ?
IV / Củng cố dặn dò :
-Nhận xét tiết học .
-Về nhà kể lại mẫu chuyện cho người thân
nghe.

TaiLieu.VN

Page 2


-Chuẩn bị tiết sau nghe viết :“Về ngôi nhà
đang xây “
Rút kinh nghiệm :

TaiLieu.VN

Page 3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×