Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 16 bài: Tập đọcThầy thuốc như mẹ hiền

Giáo án Tiếng việt 5
TẬP ĐỌC
THẦY THUỐC NHƯ MẸ HIỀN
I . Mục Tiêu :
-Đọc lưu loát, diễn cảm toàn bài với giọng kể nhẹ nhàng, điềm tĩnh, thể hiện
tháI độ cảm phục tấm lòng nhân ái….
-Hiểu: Ca ngợi tài năng, tấm lòng nhân hậu và nhân cách cao thượng của
HảI Thượng Lãn Ông.
II .Đồ dùng học tập:
Tranh minh hoạ bài đọc
III . Hoạt động dạy và học :
1.Kiểm tra bài cũ :
HS đọc bài thơVề ngôI nhà đang xây,TLCH
2. Dạy bài mới
a .Giới thiệu bài :
Giới thiệu tranh –giới thiệu bài mới
(SGVtr 303 )
b. Bài mới :
HĐ1 :Luyện đọc đúng
-Gọi 1HS khá - giỏi đọc bài
Cả lớp đọc thầm theo

-GV chia 3 đoạn
đoạn 1:….cho thêm gạo ,củi.
đoạn 2:….càng hối hận.
đoạn 3: còn lại
Luyện đọc từ khó: không màng,
-Gọi 3 HS đọc nối tiếp đoạn lần 1
nóng nực, nồng nặc, ..
Sửa lỗi khi HS ngắt nghỉ sai
-Gọi 3 HS đọc nối tiếp đoạn lần 2
Giải nghĩa từ khó:Hải Thượng Lãn
-Luyện đọc theo cặp (lặp lại 2vòng , Ông ,danh lợi, bệnh đậu, ngự y,…
đổi đoạn cho nhau )
HS hoạt động theo nhóm
-GV đọc mẫu cả bài
HĐ2:Tìm hiểu bài:
Cả lớp đọc thầm theo
đoạn 1
Câu 1 SGK ?
+..Nghe tin con người thuyền chài bị
bệnh ..ông tự tìm đến, tận tuỵ chăm
sóc suốt cả tháng trời, không ngại
khổ, ngại bẩn, không lấy tiền mà còn
đoạn 2
cho gạo,. củi.
Câu 2SGK ?
+..tự buộc mình về cái chết của 1


đoạn 3
Câu 3SGK ?
Câu 4 SGK ?
HĐ3: Luyện đọc diễn cảm
-Từ ý từng đoạn HS nêu cách đọc
-Thi đọc đoạn 2
-Luyện đọc theo nhóm
- Gọi HS đọc bài
-Em hãy nêu ý chính của bài ?
-Liên hệ thực tế
HĐ4 :củng cố ,dặn dò
-NX tiết học

người bệnh mặc dù không phải do
ông- điều đó cho thấy ông là người
thầy thuốc có lương tâm.
+..được cử vào chức ngự y nhưng đã
khéo từ chối.
+Ông không màng danh lợi ,chỉ
muốn làm việc nghĩa .

Lớp NX sửa sai
ý 2 mục ITài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×