Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 16 bài: Tập đọcThầy thuốc như mẹ hiền

Giáo án Tiếng việt 5
Tập đọc
Thầy thuốc như mẹ hiền
I . Mục Tiêu :
-Đọc lưu loát, diễn cảm toàn bài với giọng kể nhẹ nhàng, điềm tĩnh, thể hiện tháI
độ cảm phục tấm lòng nhân ái….
-Hiểu: Ca ngợi tài năng, tấm lòng nhân hậu và nhân cách cao thượng của HảI
Thượng Lãn Ông.
II .Đồ dùng học tập:
Tranh minh hoạ bài đọc
III . Hoạt động dạy và học :
1.Kiểm tra bài cũ :
HS đọc bài thơVề ngôI nhà đang xây,TLCH
2. Dạy bài mới
a .Giới thiệu bài :
Giới thiệu tranh –giới thiệu bài mới
(SGVtr 303 )
b. Bài mới :
HĐ1 :Luyện đọc đúng
-Gọi 1HS khá - giỏi đọc bài


Cả lớp đọc thầm theo

-GV chia 3 đoạn
đoạn 1:….cho thêm gạo ,củi.
đoạn 2:….càng hối hận.
đoạn 3: còn lại
-Gọi 3 HS đọc nối tiếp đoạn lần 1

Luyện đọc từ khó: không màng, nóng
nực, nồng nặc, ..

Sửa lỗi khi HS ngắt nghỉ sai
-Gọi 3 HS đọc nối tiếp đoạn lần 2
-Luyện đọc theo cặp (lặp lại 2vòng , đổi
đoạn cho nhau )

TaiLieu.VN

Giải nghĩa từ khó:Hải Thượng Lãn
Ông ,danh lợi, bệnh đậu, ngự y,…
HS hoạt động theo nhóm

Page 1


-GV đọc mẫu cả bài
HĐ2:Tìm hiểu bài:

Cả lớp đọc thầm theo

đoạn 1
Câu 1 SGK ?

+..Nghe tin con người thuyền chài bị
bệnh ..ông tự tìm đến, tận tuỵ chăm sóc
suốt cả tháng trời, không ngại khổ, ngại
bẩn, không lấy tiền mà còn cho gạo,.
củi.

đoạn 2

+..tự buộc mình về cái chết của 1 người
bệnh mặc dù không phải do ông- điều
đó cho thấy ông là người thầy thuốc có
lương tâm.

Câu 2SGK ?

đoạn 3
Câu 3SGK ?

+..được cử vào chức ngự y nhưng đã
khéo từ chối.
+Ông không màng danh lợi ,chỉ muốn
làm việc nghĩa .

Câu 4 SGK ?
HĐ3: Luyện đọc diễn cảm
-Từ ý từng đoạn HS nêu cách đọc
-Thi đọc đoạn 2
-Luyện đọc theo nhóm

Lớp NX sửa sai
ý 2 mục I

- Gọi HS đọc bài
-Em hãy nêu ý chính của bài ?
-Liên hệ thực tế
HĐ4 :củng cố ,dặn dò
-NX tiết học

TaiLieu.VN

Page 2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×