Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 16 bài: Tập đọcThầy cúng đi bệnh viện

Giáo án Tiếng việt 5
TẬP ĐỌC:
THẦY CÚNG ĐI BỆNH VIỆN
I. Mục tiêu:
- Biết đọc diễn cảm bài văn.
- Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Phê phán cách chữa bệnh bằng cúng bái, khuyên mọi
người muốn chữa bệnh phải đi bệnh viện.
II. Đồ dùng dạy học:

GV - Tranh ảnh minh họa SGK

III. Các hoạt động dạy hoc:
Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

A. Kiểm tra bài cũ:
Thầy thuốc như mẹ hiền

- 2 em đọc và trả lời câu hỏi


B.Dạy bài mới:
1. Giới thiệu bài
2. Dạy học bài mới:
Hoạt động 1: Hướng dẫn luyện đọc

- 1 HS khá giỏi đọc toàn bài

- Kết hợp sửa lỗi về phát âm của HS

- 6 HS đọc nối tiếp 6 đoạn : 2,3 lượt

- Giúp HS hiểu từ khó

- HS luyện đọc tiếng khó, phần chú giải
- HS luyện đọc theo cặp
- 1,2 HS đọc toàn bài

- GV đọc diễn cảm toàn bài bài
Hoạt động 2: Tìm hiểu bài
Tổ chức cho HS đọc thầm, đọc lướt
từng phần trao đổi bạn cùng bàn trả lời
lần lượt các câu hỏi SGK

- HS đọc thầm, đọc lướt trao đổi bạn
cùng bàn lần lượt trình bày ý kiến trả
lời các câu hỏi SGK

+ Nêu nội dung bài học?

- HS nêu nội dung bài

Hoạt động 3: Đọc diễn cảm
- Hướng dẫn HS đọc diễn cảm từng khổ - 6 HS đọc diễn cảm 6 đoạn văn
thơ
- HS luyện đọc theo cặp -Thi đọc trước
TaiLieu.VN

Page 1


- Hướng dẫn HS đọc diễn cảm đoạn 3

lớp
- Bình chọn bạn đọc hay

3. Củng cố dặn dò

TaiLieu.VN

Page 2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×